Free songs
Home / फिचर समाचार / राहत लिन आएनन् द्वन्द्वपीडित

राहत लिन आएनन् द्वन्द्वपीडित

गिरिराज ने पाली

घो राही  । चालु आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सकिन अब दुईदिन मात्रै  बाकी छ । तर दिन सकिन्न लाग्दासम्म पनि जिल्लाका द्वन्द्व पीडितहरु क्षतिपूर्तिवापत राज्यबाट पाउनुपर्ने  राहत रकम लिन आएका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु, विस्थापित, वे पत्ता र अंगभंग भएका परिवारलाई राज्यले  दिने  भने को  दश लाखसम्मको  क्षतिपूर्ति राहत रकम चालु आर्थिक वर्षमा वितरण गरिरहे को  भए पनि कतिपय पीडितहरु नै  राहत लिन नआउदा वितरण गर्न नसकिएको  जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले  जनाएको  छ । जसले  गर्दा राहत रकम यसवर्ष पनि फ्रिज भएर जाने  सम्भावना प्रवल दे खिएको  छ ।

पीडितहरु नै  राहत लिन नआउ“दा वितरणमा समस् या परे को  प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजे न्द्र बहादुर श्रे ष्ठले  बताउनुभयो  । हकवाला व्यक्ति घरमा नभएर वा नामावलीमा नाम मात्रै  समावे श गरे को  वास्तविक पीडित नभएको  हुनाले  पनि राहत लिन नआएको  हुनसक्ने  उहा“को  भनाइ थियो  । राहत वितरणका लागि जिल्लाका सबै  स्थानीय तहमा बारम्बार पत्राचार गरे  पनि पीडितहरु आउन नसके को  जानकारी दिदै  उहा“ले  भन्नुभयो – ‘सूचनामा कुनै  कमी भएको  छै न । पीडित नआएको  मात्रै  हो  ।’

मृतक, बे पत्ता, घाइते , विस् थापित परिवारका लागियस वर्ष १३ करो ड एक लाख आठ हजार रुपै या“ विनियो जन भएको मा हालसम्म तीन करो ड ५८ लाख ७६ हजार एक सय २५ रुपै या“ मात्रै  वितरण गरिएको  छ । जसमध्ये  शुक्रवारसम्म ३८ जना मृतकका परिवारमध्ये  २६ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको  छ भने  नौ जना बे पताका परिवार मध्ये  पा“च परिवार र २० जना से ना प्रहरीमध्ये  सात परिवारलाई राहत वितरण गरिएको  छ । बाकी २८ जना पीडित परिवारलाई अझै  राहत दिन बा“की रहे को  प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रे ष्ठले  बताउनुभयो  । उहा“ले  भन्नुभयो – ‘अब समय सक्किसक्यो  । दुई दिनमा जति आउनुहुन्छ उतिलाइ वितरण गर्न सक्ने  समय छ । तर आउदै नन् । गाउ“मा खो ज्न पनि सम्भव छै न ।’ राहत रकम वितरणका लागि असार १४ गते  अख्तियारी आएदे खि नै  सूचना प्रसारण गरिरहे े को  उहा“ले  बताउनुभयो  ।

असारको आधाउधीमा मात्रै  अख्तियारी आएकाले  छो टो  समयमा पीडितहरुले  सूचना पाउन नसके को  हुनसक्ने  जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी ले खापाल विश्वमाया बहकरीले  बताउनुभयो  । १०÷१५ दिनको  समयमा पीडितहरुलाई राहत वितरण गरिसक्नुपर्ने  भएकाले  सुगम क्षे त्रका पीडितहरु मात्रै  राहत लिन आएको  उहाको  भनाइ छ । पीडितहरुको  राहतका लागि दिने  रकमको  अख्तियारी ढिलो  आउने , समय सकिन लाग्दा वितरण गर्नुपर्ने  भएकाले  पीडितहरुलाई शतप्रतिशत वितरण गर्न नसके को  उहाले  बताउनुभयो  । उहाले  भन्नुभयो – ‘अख्तियारीमा ढिलाइ नै  राहत वितरणको  प्रमुख समस् या हो  । जसले  गर्दा हतार–हतारमा पीडित छुट्ने , आउछु भन्दाभन्दै  छुट्ने  गरे का छन् ।’ यसरी राज्यले  दिने  रकम समयमा अख्तियारी दिन नसक्दा पीडितहरु राज्यको  राहतबाट छुट्ने  गरे को  उहाको  भनाइ छ ।

यस वर्ष कार्यालयमा नाम भएका तर गत वर्ष छुटे का दुई पीडित परिवारलाई दश लाखका दरले  राहत वितरण गरिएको  जानकारी दिदै  उहाले  दशलाख रुपै या राहत रकममध्ये  गत वर्षसम्म पाच लाख रुपै या लगिसके का र बाकी पाचलाख रुपै या पाउनुपनेर्  पीडितहरुलाई यस वर्ष जनही पाच/पाच लाख र मृतक से ना प्रहरीलाई एक लाख ५० हजारका दरले  वितरण गरिएको  बताउनुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top