Free songs
Home / फिचर समाचार / कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग

कर्णालीमा भूमि आयोग गठन गर्न माग

युगबो ध समाचारदाता

सुखेर्त  । कर्णाली प्रदे शमा शक्तिशाली भूमि आयो ग गठन गर्न सरो कारवालाले  माग गरे का छन् । कर्णाली प्रदे शको  राजधानी सुखे ेर् तको  वीरे न्द्रनगरमा प्रदे श सरकारको  भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले  आयो जना गरे को  कर्णाली प्रदे शमा भूमिसम्बन्धी समस् या समाधानका लागि सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागीहरूले  कर्णाली प्रदे शमा शक्तिशाली भूमि आयो ग गठन गर्न माग गरे का हुन् ।

मन्त्रालयले  आयो जना गरे को  कार्यक्रममा सहभागीले  कर्णाली प्रदे शमा विद्यमान रहे को  भूमिसम्बन्धी सबै खाले  समस् यालाई दीर्घकालीनरूपमा समाधान
गर्न शक्तिशाली भूमि आयो ग गठन गर्न कर्णाली प्रदे श सरकारको  ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कर्णाली प्रदे शमा रहे का सुकुम्बासी, ऐ लानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको  समयमा किनबे च गरिएका जग्गाको  स् वामित्व तथा हकभो गलगायतका समस् या समाधानका लागि सरकारले  तत्काल अधिकारसम्पन्न आयो ग गठन गर्नुपनेर्  ने कपाका कर्णाली प्रदे शसभाका सदस् य डम्बर विष्टले  बताउनुभयो  । गास, वास र कपास नागरिकको  मौ लिक हक भएकाले  सरकारले  सबै  नागरिकलाई बस् ने  वास र खाने  गासको  व्यवस् था गर्नुपनेर्  सांसद विष्टको  भनाइ छ ।
छलफलमा ने पाली कांग्रे स कर्णाली प्रदे शसभा सदस् य अमृता शाहीले  सुखेर् तमा विगत लामो  समयदे खि जग्गाको  लगत कट्टी नहु“दा समस् या भएको  भन्दै  यसको  समस् या समाधानका लागि तत्काल लगत कट्टी गर्नुपनेर्  विचार व्यक्त गर्नुभयो  । सरकारले  भू–उपयो ग नीति तथा गुरुयो जना बनाएर लागू गर्न सके मात्रै  वास् तविक भूमिहीन, बाढीपीडित सुकुम्बासीलगायतको  सही पहिचान हुने  भएकाले  कर्णालीमा भू–उपयो ग नीति बनाएर अधिकार सम्पन्न आयो ग बनाउनुपनेर्  उहा“को  भनाइ छ ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा भाग लि“दै  कानून व्यवसायी इन्दु तुलाधरले  कर्णालीको  सबै खाले  भूमिसम्बन्धी समस् या समाधान गर्न प्रदे श सरकारले  ऐ न ल्याएर आयो ग गठन गर्न सुझाव दिनुभयो  । सबै भन्दा पहिला भूमिको  पहिचान र वर्गीकरण, वास् तविक सुकुम्बासीको  पहिचान, बाढीपीडितको  तथ्यांक संकलन तथा अध्यावधिक गर्नुपनेर्  उहा“ले  धारणा राख्नुभयो  ।

कर्णाली प्रदे शमा भूमिसम्बन्धी सबै खाले  समस् या समाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयो ग गठन गरिने  सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस् था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला के सीले  जानकारी दिनुभयो  । ‘सरकार कर्णालीमा रहे को  सबै खाले  भूमिको  समस् या समाधान गर्नका लागि आयो ग गठनको  तयारीमा छ, भूमिसम्बन्धी समस् या समाधानका लागि सर्वपक्षीय कार्यक्रममार्फत सुझावको  अपे क्षा गरिएको  छ, तपार्इंहरूको  महत्वपूर्ण सुझाव चाहियो ’– मन्त्री के सीले  भन्नुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top