Free songs
Home / फिचर समाचार / फोहोर उठाउँदै , पाठ सिकाउँदै

फोहोर उठाउँदै , पाठ सिकाउँदै

आभास बुढाथोकी

घो राही  । घो राहीको  नया बसपार्कमा बिहानै  पौ ने  पाचदे खि बे लुकी सात बजे सम्म एकजना यस्ता व्यक्ति भे टिन्छन्, जो  आफ्नो  हातै ले  फोहो र उठाइरहे का हुन्छन् । बसपार्कमा आइपुगे का यात्रीहरुले  फाले का पानीका बो तल, चाउचाउ हो स् या सुर्ती, पुकार गुट्खाका खो ल उनी सहजै  आफ्नै  हातैले  उठाउछन् र डष्टबिनमा फ्याक्छन् ।

५४ वर्षीय हर्कबहादुर ओ लीको  विगत १८ महिनादे खि यही दै निकी बने को  छ । से वारखो ला नया बसपार्क टो ल विकास संस्थाले  उनलाई बसपार्क वरपर सरसफाइ राख्ने  जिम्मे वारी थमाएको  छ । बिहानको  झिसमिसे दे खि रातिसम्म उनी बिनाहिचकिचाहट यो  काम निष्ठवान भइ गरिरहे का हुन्छन् । ‘म फो हो र मन पराउदै न । त्यसै ले  आफै  उठाउछु’– उनले  भने – ‘तर कसै लाई जथाभावी फो हो र पनि गर्न दिन्न ।’ बसपार्कमा जो  को हीले  फ्क्याके का फो हो र मात्रै  उनी उठाउदै नन्, फाल्ने हरुलाई अब नफाल्नू भने र सम्झाउछन् पनि । त्यसरी बारम्बार सम्झाउदा पनि नमाने  उनी टो ल विकास संस्थालाई जानकारी दिन्छन् र कारवाही स्वरुप जरिवाना तिराउछन् ।

त्यसो त उनले  फो हो र उठाउने  काम दुई चार रुपै या हो स् भने र गरे का हो इनन् । उनी आफै  फो हो र मन नपराउने  भएकाले  टो ल विकास संस्थालाई नै  आग्रह गरे  र आफै  फो हो र उठाउन थाले का हुन् । ‘छो रीको  बिवाह भइसक्यो’– उनले  भने – ‘एउटा छो रा विदे शमा छ । मासिक एक लाख भन्दा बढी कमाउ“छ ।’ यसरी मानिसहरुले  गरे को  फो हो र उठाउने  काम कुनै  पनि लाजघिन नमाने र गर्वका साथ गरिरहे का हुन्छन् ।

‘पढे ले खे का र बुझे काहरु नै  जथाभावी फो हो र फ्क्यान लाज मान्दै नन् त फोहोर उठाउन म किन लाज मान्नु ?’–उनले  भने  ।
त्यस्तै  बसपार्कमा फो हो र यात्रुहरु र सवारी चालकहरुले  मात्रै  गर्दै न्, छे उछाउका हो टल व्यवसायी र व्यापारीहरुले  पनि गर्दछन् तर उनको  सक्रियता कारण अहिले  उनीहरु पनि जथाभावी फो हो र गर्न डराउछन् ।

मानिसहरुलाई फो हो रका बारे मा जानकारी भए पनि व्यवहारमा गरे को  लापरवाही दे ख्दा उनलाई दुःख लाग्छ । ‘शहरकै  जाने  बुझे का मान्छे  नै  बढी फो हो र गर्छन्’– उनले  भने – ‘बारम्बार भन्दा पनि अटे र गर्छन् ।’

तर आफूले  गरे को  फो हो र व्यवस्थापनको  कामप्रति उनी खुशी मात्रै  छै नन्, गौ रवान्वितसमे त महसुस गर्छन् । उनले  गरे को  मे हे नतस्वरुप नै  आज दै निक सयौ ं सवारी साधान र हजारौ ं यात्रीहरुबाट निस्कने  फो हो र बसपार्क वरपर दे खिदै न । भे टिएमा उनी तुरुतै  फ्क्याकिहाल्छन् । यसरी आफ्नो  टो ल, गाउ ठाउ को  वातावरण आफ्नो  घरजस्तै  सफा र स्वच्छ राख्नुपर्ने  उनी ठान्छन् । आफै  अरुले  फाले को  फो हो र उठाउन हिडे का उनले  सबै ले  आफ्नो  ठाउको  सफाई आफै  गर्नुपर्छ भन्ने  मान्छन् ।

‘प्रत्ये कले  आफू बस्ने  ठाउ र वरपर आफ्नो  घरजस्तै  सफा र स्वच्छ राख्नुपर्छ’– यति भने र उनले  कुराको  बिटमारे  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top