Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / सिद्धार्थको  शाखा लमहीमा

सिद्धार्थको  शाखा लमहीमा

लमही  (युस)– सिद्धार्थ बैंक लिमिटे डको  शाखा दाङको  लमहीमा विस्तार गरिएको  छ । दे शभरका गरी एक सय १५ औ ं शाखाका रुपमा विस्तार गदैर्  सो मवारदे खि लमहीबाट से वा शुभारम्भ गरिएको  हो  ।

से वाग्राहीलाई सजिलै  र सहजै रुपमा से वा दिने  उद्दे श्यले  शाखा विस् तर गरिएको  शाखा प्रमुख भीमबहादुर के सीले  जानकारी दिनुभयो  । बै कबाट अत्याधुनिक सुविधासहित सम्पूर्ण बै किङ कारो वारहरु प्रदान गरिने  के सीले  बताउनुभयो  । लमही शाखा संञ्चालन आएसंगै बंै कले  घो राही र तुलसीपुरमा गरी जिल्लामा तीनवटा शाखाहरुबाट से वासुविधाहरु प्रदान हुदै  आइरहे को  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top