Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / गढवामा एकीकृत विकासका गुरुयोजना

गढवामा एकीकृत विकासका गुरुयोजना

गढवा (युस)– गढवा गाउ पालिकालाई समृद्ध, सुन्दर र समुन्नत बनाउन गाउपालिकाले  एकीकृत विकासका गुरुयो जनाको  काम अगाडि बढाउने  भएको  छ ।

सो मवार गाउ“पालिकामा आयो जित एकीकृत विकास यो जना अभिमुखीकरण कार्यशालामा यस्तो  जानकारी गराइएको  हो  । जसका लागि इआरएमसी प्रा.लि. र ने क्ट कन्सल्टे ण्ट प्रा.लि. ले  संयुक्तरुपमा डिपिआर यो जनाहरु बनाउने  भएको  प्रा.लि. का इञ्जिनियर सरो ज पौ डे लले  जानकारी दिनुभयो  ।

जसबारे  सो मवार गाउपालिकाले  कार्यपालिकाका सबै  सदस्यहरुलाई भे ला गरी एकीकृत विकासका गुरुयो जना बनाउने  प्रा.लि. मार्फत जानकारी गराएको  हो  । गाउ“पालिकाको  समग्र विकासका लागि क्रमागत गुरुयो जना तयार गरी हरे क वर्ष विकासका यो जनाहरु सफल पार्न बजे टिङ गनेर्  र एकीकृत विकासका कामहरु अगाडि बढाउने  गाउ“पालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले े  बताउनुभयो  ।

कुल ३८५.५६ वर्ग किलो मिटर क्षे त्रफल रहे को  गढवा गाउ“पालिकामा पूर्वाधारसग जो डिएको  भौ तिक विकास, सामजिक विकास, आर्थिक विकास, उद्यो ग तथा पर्यटन विकास, शिक्षा, स् वास् थ्य, कृषि, सुरक्षा, संस् कृति, औ द्यो गिक, वातावरणीय र विपत ब्यवस् थापनका विकास यो जनाका विषयमा क्रमागत गुरुयो जना बनाएर कामगनेर्  रणनीतिबमो जिम एकीकृत विकास यो जना बनाउन थालिएको  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ने वबहादुर ओ लीले  जानकारी दिनुभयो  ।

कार्यालयका अनुसार शुरुवातमा गाउ“पालिकाको  सबै  क्षे त्र समे टिएको  बहुआयामिक नक्सा बनाइने  र पाश्र्वचित्र (भिले ज प्रो फाइल) तयार गरिने छ । तत्पश्चात दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन यो जनाहरु तयार गरी कार्यान्वयन चरणमा लगिने  छ, जसमा दीर्घकालीन भौ तिक विकास, सामाजिक विकास, वातावरणीय अनुकूलनका यो जना, खाने पानीको  सहज आपूर्ति, फो हो रमै लाको  समुचित व्यवस् थापन गर्न ल्याण्डफिल साइटको  निर्माण, बसपार्क तथा यातायातको  व्यवस् थापन, बाल उद्यान तथा ग्रीन पार्क निर्माण, बहुआयामिक सभाहल, आधुनिक खे लमै दान र संस् कृति तथा पर्यापर्यटनका समे त एकीकृत यो जनाहरु बनाएर काम अगाडि बढाइने  भएको  गाउ“पालिकाले  जनाएको  छ ।

गाउ“पालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवको  अध्यक्षतामा भएको  कार्यशालाले  एकीकृत विकास यो जना कार्यान्वयनका लागि एक समिति गठन गरे े को  छ । जसको  अध्यक्षमा गाउपालिकाका अध्यक्ष तथा सदस् यहरुमा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दाङ, गाउ“पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इञ्जिनियर र गाउ“कार्यपालिकाका सदस् यहरु रहनुभएको  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top