Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / उपमहानगरले  सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने

उपमहानगरले  सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने

घो राही  (युस)– घो राही उपमहानगरपालिकाले  प्रवाह गनेर्  से वा सुविधालाई थप सहज र व्यवस् िथत बनाउन नगरवासीको  राय सुझाव लिने  भएको  छ । उपमहानगरले  यही असार २९ गते  सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममार्फत नगरवासीको  राय सुझाव लिने  भएको  हो  ।

घो राही उप– महानगरपालिकाले  प्रदान गनेर्  से वा सुविधालाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै  स् थानीय विकासमा नागरिकहरुको  सहभागितामा कर्तव्य बो ध गराउने  गरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागे को  जनाएको  छ ।

सुशासन र पारदर्शिता अभिबृद्धि गदैर्  नागरिकहरुप्रति जवाफदे ही बन्न, स् थानीयस् तरमा उपलब्ध कार्यक्रम, बजे ट तथा यो जना छनो ट, कार्यान्वयन र अनुगमनमा प्रभावकारिता ल्याउने  उद्देश्यअनुरुप स्थानीय तह सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि २०६७ बमो जिम उपमहानगरपालिकाले  सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयो जना गर्न लागे को  प्रवक्ता भरत अर्यालले  जानकारी दिनुभयो  ।
उक्त कार्यक्रमका लागि ग्रामीण महिला उत्थान के न्द्र दाङले  से वाग्राही अभिमत र नागरिक प्रतिवे दनपत्रका लागि कार्य सम्पन्न गरिसके को  छ । यही असार २९ गते  दिउसो  १ बजे  उपमहानगरपालिकामा हुने  सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उपस् िथतिका लागि सबै लाई आग्रह गरिएको  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top