Free songs
Home / फिचर समाचार / घाइतेको उपचारमा सकस, लमहीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न प्रदेश सरकारको दुई करोड बजेट

घाइतेको उपचारमा सकस, लमहीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न प्रदेश सरकारको दुई करोड बजेट

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी  । के ही दिनअघि जनकपुरबाट ने पालगञ्ज जादै  गरे को  बस राप्ती गाउपालिका वडा नं. ५ पहरुवामा दुर्घटनामा प¥यो  । बसमा सवार ३१ जना घाइते  भए । बसको  सिसाले  काटे र टाउको , हात, खुट्टा र अनुहारमा गहिरो  चो ट लाग्यो  । घाइते हरुलाई उपचारका लागि लमही अस्पताल ल्याइयो  । तर बिरामीको  उपचार गर्न हम्मे –हम्मे  प¥यो  । इमजेर् न्सी कक्ष सानो  र सा“घुरो  ह“ुदा प्राथमिक उपचार गर्न समस् या परे को  थियो  ।

यो  एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै  हो  । लमही अस् पतालमा दिनहुजसो  सवारी दुर्घटनाका घाइते हरु उपचारका लागि आउने  गर्छन् । तर घाइते हरुको  उपचारको  लागि अस् पतालमा विशे ष व्यवस् था नह“ुदा प्राथमिक उपचार गरे र अन्य त्र पठाउनुपर्ने  बाध्यता छ ।

प्रदे श नं. ५ को  सरकारले  आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को  लागि लमहीमा ट्रमा से न्टर स् थापना गर्न दुई करो ड रुपै या“ बजे ट विनियो जन गरे को  छ । यो  निर्णयले  दे उखुरीका स् थानीय खुशी भएका छन् । ‘ट्रमा से न्टर बनाउने  निर्णय स् वागतयो ग्य छ । यो  सम्पन्न भएपछि दे उखुरीवासीलाई लखनऊ, बुटवल, ने पालगञ्ज जानुपनेर्  छै न’– नागरिक समाज दाङका उपसंयो जक नीमबहादुर थापाले  भन्नुभयो – ‘ट्रमा से न्टर भयो  भने  दे उखुरीवासीले  न्याय पाउछन् ।’ सवारी दुर्घटनामा परे र चो टपटक लागे का घाइते को  उपचार गर्न पहिले बाटै  ट्रमा से न्टर स् थापना गर्न आवाज उठिरहे को  थियो  ।

प्रदे शसभा सदस्य रे वतीरमण शर्माले  प्रदे शको  बीच भागमा पर्ने  लमही क्षे त्रमा ट्रमा से न्टर स् थापना गर्न प्रदे श सरकारले  बजे ट ब्यवस् था गरे को  बताउनुभयो  ।

‘प्रदे शको  बीच भागमा पर्ने  ठाउ“, सवारी दुर्घटनाबाट दिनहु“ घाइते  भएर उपचारको  लागि पुग्ने  भएकाले  लमही अस् पताललाई अत्याधुनिक सुविधासहितको  ट्रमा से न्टरको  रुपमा विकास गर्ने  यो जनाका साथ बजे ट छुट्याइएको  छ’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘नागरिकको  स् वास् थ्यमा ध्यान दिन्छौ ं ।’

लमहीमा ट्रमा से न्टर स् थापना गर्ने  विषयले  हौ सला थपे को  लमही अस् पतालका मे डिकल सुपरिन्टे ण्डे न्ट डा. विमले श गुप्ताले  बताउनुभयो  । ‘जनशक्ति र भौ तिक पूर्वाधारको  विकास भयो  भने  ट्रमामा बिरामीको  उपचार गर्न सकिन्छ’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘न्यूरो  सर्जिकल कन्सल्टे न्ट, जनरल सर्जन, अथोर् पे टिक सर्जन आवश्यक पर्छन् ।’ ट्रमा से न्टर ५० शै øयाको  भएमा उपचारमा सजिलो  हुने छ । जनशक्तिस“गै  सिटी स् क्यान, अप्रे सन थियटर, एमआरआई, डिजिटल एक्सरे , आईसियु, भे न्टिले टरको  सुविधा थप्दै  जानुपर्ने  डा. गुप्ताले  बताउनुभयो  । ‘अल्पकालीन र दीर्घकालीन यो जना बनाएर अघि बढ्दा सजिलो  हुन्छ’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘ट्रमा से न्टर भएमा यहा“ हुने  विपत्तिमा परे र घाइते  हुने हरुको  उपचारमा धे रै  सहजता आउछ ।’

के  हो  ट्रमा से न्टर ?
ट्रमा से न्टर चो टपटकबाट मृत्युको  मुखमा पुगे का घाइते हरूलाई जीवन दिने  ठाउहो  । चिकित्सकहरूका अनुसार, रो ग र चो टपटक फरक कुरा भएकाले  यसका उपचार विधि, उपकरण र विशे षज्ञ पनि फरक हुन्छन् । दुर्घटना वा प्रको पस् थलबाट सामान्य अस् पतालका आकस् िमक कक्षमा पु¥याइने  घाइते ले  आवश्यक सबै  किसिमका विशे षज्ञ से वा पाउ“दै नन् । गम्भीर घाइते लाई उचितढङ्गले  ट्रमा से न्टर पु¥याउन सके  चो टपटकका घाइते हरू पहिले कै  अवस् थामा फर्किन र काम गर्न सक्छन् ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top