Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / विद्यालयहरुमा गर्मी बिदा

विद्यालयहरुमा गर्मी बिदा

घोराही (युस)– बढ्दो  गर्मीका कारण पठन पाठन प्रभावित हुदै   गएपछि दाङका निजी विद्यालयहरु बुधवारदे खि तीन दिन बन्द हुने  भएका छन् । निजी विद्यालयहरुको  छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले  मंगलवार विज्ञप्ति जारी गदै र्  बढ्दो  गर्मीका कारण विद्यार्थीको  संख्या घटे पछि बिदा गरिएको  उल्ले ख गरे का छन् ।

प्याब्सनका अध्यक्ष यादव गिरी र एनव्याब्सनका अध्यक्ष भीमबहादुर बुढाथो कीले  जारी गर्नुभएको  विज्ञप्तिमा बढ्दो  गर्मीका कारण विद्यार्थीहरु बिरामी हुने  र विद्यालयमा विद्यार्थीको  संख्या घट्दै   गएपछि असार १ गते सम्म तीन दिन निजी विद्यालयहरु बन्द गरिएको  उल्ले ख छ ।

साथै   विज्ञप्तिमा गर्मी मौ  सममा स् वास् थ्यमा दे खिन सक्ने  जटिलताहरुलाई विशे ष ख्याल गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई अपिल गरिएको  छ । गर्मी मौ  सममा दे खिने  स् वास् थ्य समस् याले  पठनपाठनमा असहजता ल्याएको  विज्ञप्तिमा उल्ले ख गरिएको  छ ।

तुलसीपुरका सरकारी विद्यालयमा पनि विदा

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक र संस् थागत विद्यालयहरुमा तीन दिनसम्म गर्मी विदा हुने  भएको  छ । शिक्षा समितिको  बै ठकले  चकोर्  गर्मीका कारण बालबालिकाको  स् वास् थ्यमा गम्भीर असर परे को  र अध्यापन कार्य पनि प्रभावकारी नभएकाले  विदा दिने  निर्णय गरिएको  संयो जक दे वराज विकले  बताउनुभयो  । उहा“ले  वार्षिक विदाबाट कट्टी हुने  गरी असार १ गते सम्मका लागि विदा गरिएको  बताउनुभयो  ।

यसै गरी शिक्षा समितिको  बै ठकले  कक्षा ६ दे खि १० सम्मका छात्राहरुलाई असार १ दे खि लागुहुने  गरी सबै  विद्यालयमा स्याने टरी प्याड वितरण गनेर्  कामलाई सहजीकरण गनेर्  निर्णय गरे को  छ । हावाहुरीका कारणले  सरस् वती प्रावि मजगाउ“को  टिनको  छानो  उडाएको मा राहत दिने  निर्णयसमे त गरे को  छ । बै ठकले  कक्षा ८ को  परीक्षावापतको  पै सा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई समितिले  स् थानीय तहमा दिन आनाकानी गरे को मा तत्काल माग गनेर्  निर्णय गरे को  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top