Free songs
Home / फिचर समाचार / नाका हुँदै  भारत पुग्ने  महिला र बालबालिका, श्रम र यौन शोषणमा

नाका हुँदै  भारत पुग्ने  महिला र बालबालिका, श्रम र यौन शोषणमा

आभास बुढाथोकी

घो राही  । मानव बे चबिखनबिरुद्ध र उद्धारसम्बन्धी काम गर्दै  आइरहे को  संस् था माइती ने पालले  गत चै तमा भारतको  आग्रास् िथत को ठीबाट पाचजना ने पाली महिलाहरुको  उद्धार ग¥यो  । माइती ने पालको  पहल, भारतीय प्रहरी र अधिकारवादीहरुको  सहयो गमा भारतमा बे चिएका महिलाहरुको  वर्षांै पछि उद्धार गरिएको  थियो  । भारतमा बे चिएका उनीहरुलाई विवाह गर्ने  भन्दै  भारतको  को ठीमा पु¥याइएको  थियो  ।

उक्त घटना से लाउन नपाउदै  गत वै शाखमा माइती ने पालले  पुनः भारतको  नया“दिल्लीस् िथत जीबी रो डको  को ठीबाट एक वर्र्षीया बालिकासहित तीन ने पाली महिलाहरुको  उद्धार ग¥यो  । माइती ने पाल ने पालगञ्जले  भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरुको  पहलमा दिल्ली जीबी रो डको  को ठी नम्बर ६४ मा छापा मारे र उनीहरुको  उद्धार गरे को  थियो  । माइती ने पाल ने पालगञ्जले  यसरी ने पाल–भारत सीमास् िथत रुपै डिया नाका ह“ुदै  जो खिमपूर्ण यात्रा गर्ने लाई महिला तथा बालबालिकाहरुलाई सन् २०१४ मा चा“र सय ४७, २०१५ मा पा“च सय ६६ जना, २०१६ मा एक हजार दुई जनालाई नाकाबाटै  उद्धार गरे को  थियो  । त्यस् तै  नाका हु“दै  भारत र खाडी दे शमा पुगे का महिला र बालबालिकाहरुलाई सन् २०१४ मा २६, २०१५ मा १५ र २०१६ मा २६ जनालाई उद्धार गरिएको  छ ।
माइती ने पाल ने पालगञ्जका अनुसार नाका हु“दै  भारत र खाडी मुलुकमा पुगे का अधिकांश महिला र बालबालिकाहरु कति को ठीमा पुग्छन् भने  कति यौ न र श्रम शो षणमा पर्ने  गर्दछन् ।

‘उद्धार गरिएका महिलाहरु र बालबालिकाहरुलाई काउन्सिलिङ गर्दा उनीहरु अधिकांश यौ न शो षणमा परे को  पाइन्छ’–माइती ने पाल ने पालगञ्जका संयो जक के शव को इरालाले  भने – ‘प्राय उनीहरुलाई झुक्याएर, विभिन्न प्रलो भनमा पारे र को ठीसम्म पु¥याइएको  हुन्छ । कतिलाई प्रे मको  जालमा पारे र र के ही त विवाह नै  गरे र दलालले  बे च्ने  गर्दछन् ।’ नाका हु“दै  भारत पुग्ने  के हीलाई आफूहरु कहा“ जा“दै छौ ं भन्ने  थाहा नहुदा सजिलै  को ठीमा पुग्ने  वा अन्य यौ न सम्बन्धी कामहरुमा लगाइने  गरे को  संयो जक को इराला बताउछन् ।

यस् तै  नाकाको  बाटो  पकडे र वै दे शिक रो जगारीको  सिलसिलामा भारत र खाडी मुलुकमा घरे लु कामदारका रुपमा पुगे का अधिकांश महिलाहरु यौ न दुव्र्यवहार र शो षणमा पर्ने  गरे को  उनले  बताए । ‘दलालहरुले  दिने  विभिन्न प्रलो भन र रो जगारीको  बहानामा उनीहरु सजिलै  फस्छन्’– उनले  भने – ‘अर्काे  कुरा उनीहरु आफू बे चिन सक्छु भन्ने सम्म जानकारी  नहुदा पनि सजिलै  यस् ता नाका ह“ुदै  भारत र खाडी मुलुकमा पु¥याइन्छन् र शो षण र दुव्र्यवहार सहन बाध्य हुन्छन् ।’

दोस्रो  जो खिममा दाङ

मध्यपश्चिम क्षे त्रका जिल्लाहरुमध्ये  दाङबाट दो स्रो  सबै भन्दा बढी संख्यामा महिला तथा बालबालिकाहरु बाके  नाका भएर भारत र खाडीमा पुग्छन् । यसरी जो खिमपूर्ण यात्रा गर्ने  महिला तथा बालबालिकाहरुमध्ये  पहिलो मा बा“के  र दो स्रो मा दाङ रहे को  बे खबिखन र उद्धारसम्बन्धी क्षे त्रमा काम गर्ने  संघसंस्थाहरुको  तथ्यांकले  जनाउछ ।

त्यस् तै  संस्थामध्ये  एक माइती ने पालले   बिते को  दुई वर्षयता दाङबाट बाके को  नाका समाते र जो खिमपूर्ण यात्रा गर्ने  तीन सय ४७ महिला र बालबालिकाहरुलाई रुपै डिया नाकाबाटै  उद्धार गरे को  छ । जस अनुसार २०१६ मा एक सय ८७ र २०१७ मा एक सय ६० जना रहे का छन् । ‘नाकाको  बाटो  पकडे र जो खिमपूर्ण यात्रा गर्ने मा दाङ दो स्रो  जो खिममा छ’– माइती ने पाल ने पालगञ्जका संयो जक के शव को इराला भन्छन्– ‘तीमध्ये  प्रायः रो जगारीको  सिलसिलामा भारत र खाडी जाने  हुन्छन् । के ही कसै को  लहलहै  र अञ्जानमा पुग्ने  गरे का हुन्छन् ।’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डिएसपी रामप्रसाद घर्तीले  बा“के  नजिक र खुला नाका भएका कारण सजिलै  भारत र खाडी पुग्ने  गरे को  बताए । ‘पहिले  भन्दा अहिले  नाका क्षे त्रमा निकै  कडाइ गरिएको  छ’– उनले  भने – ‘तर अझै  पनि कतिपय अर्काे नाका भएर त्यहा“सम्म पुग्छन् ।’

गरिबीकै  कारण पनि रो जगारीका सिलसिलामा नाका भएर जाने  उनले  बताए । ‘अझै  पनि कतिपय अभिभावकहरुले  छो राछो रीलाई राम्ररी हुर्किनै  नपाउ“दै  पै सा कमाउन भारत र खाडी दे शहरुमा पठाउने  गर्छन्’– उनले  भने – ‘यस कारण पनि उनीहरु त्यसरी भारत र विदे श पस् ने  गरे का हुन्छन् भने  के ही लहलहै मा लागे र जाने  गरे का हुन्छन् । उनीहरुमा सचेतनाको  कमीका कारण पनि त्यसरी जान गरे को  उनले  बताए ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top