Free songs
Home / फिचर समाचार / जताततै असारे विकास

जताततै असारे विकास

प्रवल रे ग्मी

तुलसीपुर  । वर्षायाम लागे सगै  विकासे  कामले  तीब्रता पाएको  छ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङले  एक महिनाको  बीचमा एक करो ड बरावरको  कामको  पा“च निर्माण कम्पनीलाई ठे क्का दिएको  बताएको  छ ।

आकाशमा बादल मडारिन थाले को  बे ला गरिने  कालो पत्रे  टिकाउ नहु“दा प्रत्ये क दुई वर्षको  बीचमा खाल्टाखुल्टी टाल्न फेरी कालो पत्रे  गरिदै  आएको  छ । यस अगाडि २०७३ सालमा पनि तुलसीपुर–सुखेर् त सडकखण्डको  दो घरे  र पिपलबो ट आसपासका क्षे त्रमा कालो पत्रे  गरिएको  थियो  । यस पटक पुनः त्यस क्षे त्रमा कालो पत्रे  गर्न थालिएको  छ ।

तुलसी निर्माण से वा रो ल्पाले  लिएको  ठे क्का दो घरे  क्षे त्रमा के ही दिन पछाडि मात्रै  काम शुरु गनेर्  तयारीमा लागे को  प्रो प्राइटर मनिराम खत्रीले  बताउनुभयो  । अमिलियामा १२ लाख र तुलसीपुरको  दो घरे  क्षे त्रमा १५ लाखको  लागतमा खाल्टाखुल्टीमाथि कालो पत्रे  गनेर्  कामको  ठे क्का लिनुभएका खत्रीले  कहिले  काम सक्नुहुन्छ भन्ने  प्रश्नमा समयको  किटान गर्न नसक्ने  हु“दा के ही दिन लाग्ने  बताउनुभयो  ।

वर्षासंगै  हुने  काम कति टिकाउ हुन्छ भन्ने  प्रश्नको  जवाफ भने  कसै बाट आउन सके को  दे खिदै न । तुलसीपुुर उपमहानगरपालिकाले  उपभो क्ता मार्फत ठे कदारले  गर्न थाले का दो घरे –डा“डाखुटी खण्डको  चुले से मा ४९ लाख, नामीनगर–तुलसीपुरको  लागि ४४ लाख राजापुर खण्डमा, विजौ री–थानगाउ र वडा नं. २ को  मनिकापुर बाटो मा कालो पत्रे  गर्नका लागि झण्डै  दुई करो ड रकम विनियो ज गरे को  छ ।

त्यस्तै  भत्के का बाटो मा कालो पत्रे  गर्नका लागि विनियो जन गरे को  पाच लाख रुपै याको  काम पनि पूरा हुन नसके को  इञ्जिनियर पवन यो गीले  बताउनुभयो  । यी आयो जना पूरा हुनका लागि के ही समय लाग्ने  इञ्जिनियर यो गीले  बताउनुभयो  ।

१० महिना बसे र बिताएका ठे कदारले  आर्थिक वर्षको  अन्तमा वर्षायामस“गै  सम्झौ ता गरे र कालो पत्रे  गर्न थाले पछि त्यसको  टिकाउमाथि प्रश्न उठे को  छ । कालो पत्रे  गदैर्  गरे को  वा कालो पत्रे  गरे र प्राइम को ड नगरे को  अवस् थामा पानी परे पछि असर गनेर्  बताउ“दै  इञ्जिनियर यो गीले  उपमहानगरपालिकाले  गनेर्  भित्री पिचमा हे भी गाडी गुड्नाले  कालो पत्रे  भत्किने  गरे को  बताउनुभयो  । उहा“ले  भित्री बाटाहरुमा जम्मा २० एमएमको  मात्रै  पिच गरे को  हु“दा वाटो मा हे भी गाडी हि“ड्ने  भएकाले  भत्किने  गरे को  बताउनुभयो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top