Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / वडाले  तोक्यो  सदस्यको  जिम्मेवारी

वडाले  तोक्यो  सदस्यको  जिम्मेवारी

 

युगबो ध समाचारदाता

बिजौ री  । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ ले  आप्mना वडा सदस् यहरुको  लागि पा“चवटा जिम्मे वारी तो के को  छ ।

वडाध्यक्ष माधव ओ लीको  अध्यक्षतामा बसे को  बै ठकले  स् थानीय सरकार सञ्चालन ऐ नमा उल्ले खित वडा समितिको  काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत पा“चवटा अधिकारको  जिम्मे वारी बाडफाड गरे को  छ ।

वडाभित्रका यो जना तर्जुमा कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि सदस् य धनबहादुर बस् ने त, तथ्यांक अध्यावधिक तथा संरक्षणका लागि महिला सदस् य जुगिन्या चौ धरी, विकास कार्यका लागि शीतलप्रसाद वुढा मगर, नियमन कार्यका लागि दलित महिला सदस् य रमादे वी ने पाली र सिफारिस, प्रमाणित गनेर्  वडाध्यक्ष माधव ओ लीलाई जिम्मे वारी तो किएको  छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्रका १९ वटै  वडाहरुमध्ये  कान्छा वडाध्यक्षले  थाले को  यो  जिम्मे वारीले  काममा चुस् त, दुरुस् त र से वाग्राहीले  से वा पाउने  र वडा सदस्यहरुले  पनि आप्mनो  कामको  बो ध गर्ने  बताइएको  छ । साथै  वडा सदस्यहरुलाई जिम्मे वारी बाडफाडको  पत्र सदस् य र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा बो धार्थ पठाउने  जानकारी दिएको  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top