Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / तुलसीपुरका सबै विद्यालयमा सेनेटरी प्याड दिइने

तुलसीपुरका सबै विद्यालयमा सेनेटरी प्याड दिइने

तुलसीपुर  (युस)– तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले  सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशो रीहरुलाई लक्षित गरे र आउदो असार १ गते बाट स्याने टरी प्याड वितरण गनेर्  भएको  छ ।

नगर कार्यपालिकाको  बै ठकले  सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशो रीहरुलाई लक्षित गरे र यस् तो  निर्णय गरे को  हो  । से ने टरी प्याड नहु“दा महिनावारीको  समयमा किशो रीहरु विद्यालय नआउने  समस् यालाई मध्यनजर गरे र यस् तो  निर्णय गरिएको  हो  । ‘यसले  किशो रीहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै मा सकारात्मक प्रभाव पानेर् छ’– नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डे ले  बताउनुभयो  ।

उपमहानगरपालिकाका सबै  सामुदायिक विद्यालयमा लागु हुने  यो  कार्यक्रमको  व्यवस् थापन वडा कार्यालय र समन्वय स् वास् थ्य शाखाले  गनेर् छन् । पछिल्लो  समय तुलसीपुरउपमहानगरपालिकाका विद्यालय निरीक्षण गर्दा किशो रीहरुको  उपस् िथति निकै  कम दे खिएको  थियो  । उपमहानगरपालिकाको  कार्यपालिका बै ठकले  यही कुरालाई मध्यनजर गरे र यस् तो  कार्यक्रम ल्याएको  हो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top