Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / पहिला राष्ट्रिय गान अनि काम

पहिला राष्ट्रिय गान अनि काम

ने पालगञ्ज (युस)– ठीक दश बजे को  थियो  । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बा“के मा राष्ट्रिय गान बज्यो  । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमे शकुमार के सी आफ्नो  कार्यकक्षबाट बाहिर निस् िकनुभयो  । अरु कर्मचारीहरु पनि त्यहीं जम्मा भए ।

कार्यालयको  प्रवे शद्वारमा जम्मा भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका कर्मचारीहरु राष्ट्रिय गानमा सरिक भए । राष्ट्रगानको  सम्मान र राष्ट्रभक्ति दे खाएपछि कर्मचारीहरु आ–आफ्नो  कार्यकक्षतिर लागे  ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाके ले  मंगलवारदे खि यस् तो  कार्यको  शुभारम्भ गरे को  हो  । कार्यालय समय अगाडि राष्ट्रिय गान बजाउने  र कर्मचारीहरु त्यसमा सरिक भएर कार्य कक्षतिर जाने  वातावरण मिलाएको  प्रवक्ता एवं प्रशासकीय अधिकृत खगे न्द्र पौ डे लले  बताउनुभयो  ।

विभिन्न दे शमा यस् तो  चलन रहे को  छ । ने पालमा भने  सम्भवतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय बा“के ले  पहिलो पटक यस् तो  कुराको  शुरुवात गरे को  छ । ‘ठीक दश बजे  राष्ट्र, जातजाति, भाषा, धर्म, संस् कृतिको  सम्मान र राष्ट्र प्रे मको  भावनाले  ओ तप्रो त ने पालको  राष्ट्रिय गानमा सबै  राष्ट्रसे वक कर्मचारी र कार्यालय कम्पाउण्डभित्र रहे का सबै  नागरिकहरु सहभागी हुने  कार्यको  शुभारम्भ गरे का छौ ं’– प्रवक्ता पौ डे लले  भन्नुभयो  ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले  आफ्नो  कम्पाउण्डमा सुनिने  साउण्ड सिस् टमको  व्यवस् था गरे को  छ । ठीक १० बजे  त्यो  सधै ं बज्ने  र कर्मचारी तथा से वाग्राहीहरु त्यसमा सरिक हुने  पौ डे लले  बताउनुभयो  । ‘को ही १० बजे  अगाडि नै  कार्यालयमा आएर आफ्नो  कुर्सीमा बसे को  छ भने  राष्ट्रगान बज्दा उसले  त्यहीं उठे र सम्मान गर्न सक्छ’– पौ डे लले  भन्नुभयो – ‘सधै ं कर्मचारीहरु एकै  ठाउ“मा जम्मा भएर राष्ट्रिय गानमा सरिक हुनुपर्छ भन्ने  छै न ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले  शुरुवात गरे को  राष्ट्रिय गान र राष्ट्रभक्तिको  कार्यलाई अरु कार्यालयले  पनि पछ्याउनुपनेर्  कर्मचारीहरु बताउ“छन् । ‘हामीले  शुद्धमनले  गरे को  कार्य अरु कार्यालयले  पनि गर्न सक्छन्’– पौ डे लले  भन्नुभयो  ।

प्रशासनले  थाले को  काम राम्रो  भएको  र यसलाई पहिलो  दिन जसरी सम्मानपूर्वक निरन्तरता दिन सक्नुपनेर्  भुक्तभो गीहरु बताउ“छन् । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत विभिन्न कार्यालयहरुले  के ही वर्षअघि बिहान र बे लुका कार्यालय सञ्चालन गनेर्  आट गरे का थिए । तामझामका साथ त्यसको  शुरुवात भएको  थियो  । पछि त्यो  कुनै  सूचनाबिना नै  बन्द भयो , त्यस् तो  त यो  हु“दै न हो ला’– प्रशासनमा पुगे का एकजना यसो  भन्दै  थिए ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top