Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / तेब्बर गिट्टी, बालुवा अनाधिकृत

तेब्बर गिट्टी, बालुवा अनाधिकृत

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी  । पूर्व–पश्चिम राजमार्गदे खि दक्षिण क्षे त्र, जहा“ खे तको  बीचमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको  थुप्रो  छ । छे उमै  रहे को  राप्ती नदीबाट टे क्टरले  बो के र ल्याएको  कच्चापदार्थलाई यहीं प्रशो धन गरिन्छ । ठूला मे सिन जडित छन् । उद्यो गमा काम बन्द थियो  तर मजदुरहरु भने  उद्यो गमा चलाइएको  मे समा खाना पकाउने  तर्खरमा थिए ।

लमही नगरपालिका वडा नं. ९ अमे लियास् िथत जय बागे श्वरी बालुवा प्रशो धन उद्यो गमा मंगलवार बिहान पुग्दाको  दृश्य हो  यो  । जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जिते न्द्रमान ने पालीको  ने तृत्वमा समन्वय समितिका सदस् य लो का विश्वकर्मा, लमही नगरपालिकाका मे यर कुलबहादुर के सी, उपमे यर दे वका बे लबासे  अनुगमनमा पुग्दा उद्यो ग सञ्चालक त्यहा“ थिएनन् । पछि मात्रै  उनीहरु उद्यो गमा आइपुगे  ।

मंगलवार दिनभरि जिल्ला समन्वय समितिको  अनुगमन टो ली राप्ती नदीमा खुले का क्रसर उद्यो गहरुमा पुग्यो  । ती उद्यो गहरुमा पुग्दा क्रसर तथा बालुवा प्रशो धन उद्यो गले  अनधिकृतरुपमा उत्खनन गरिएको  गिट्टी, बालुवा उद्यो गबाट प्रशो धन तथा क्रसिङ गरे र बिक्री वितरण गरिरहे को  तथ्य फे ला परे को  छ । जिल्ला समन्वय समितिले  ठे क्का लगाएको  भन्दा अन्य स् थानबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरे र उद्यो गमा डम्पिङ गरे को  फे ला परे को  हो  ।

जय बागे श्वरी बालुवा प्रशो धन उद्यो गले  आठ हजार आठ सय ७४ दशमलव ०८ घनमिटर कच्चा पदार्थ उद्यो ग क्षे त्रमा थुपारे को  छ । उद्यो गले  ६५ हजार चार सय क्यूफुट मात्रै  खरीद गरे को  पाइएको  छ । दुई लाख ४७ हजार छ सय ७७ क्यूफुट कच्चा पदार्थ अनधिकृतरुपमा उत्खनन् गरे र उद्यो गमा थुपारे को  पाइएको  अनुगमनमा खटिएका जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सवइञ्जिनियर सीताराम चौ धरीले  बताउनुभयो  । यो  उद्यो ग स् थापना भएको  सात महिना जति भयो  । उद्यो गले  छे उमै  रहे को  राप्ती नदीबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरे र उद्यो गमा डम्पिङ गर्दै  आएको  छ । उद्यो गमा अबै धरुपमा उत्खनन गरिएको  कच्चापदार्थ भे टिएपछि जिल्ला समन्वय समितिको  अनुगमन टो लीले  उद्यो गको  सक्कली कागजपत्रसहित कार्यालयमा उपस् िथत हुन निर्दे शन दिएको  छ ।

यसै गरी अनुगमन टो लीले  लमही नगरपालिका वडा नं. ८ गिधिनियामा ठूलो  मात्रामा ढुंगाजन्य वस् तु डम्पिङ गरे र राखे को  फे ला पारे को  छ । अनुगमनको  क्रममा ती कच्चा पदार्थको  प्रमाण फे ला परे को  छै न । ४२ हजार आठ सय ४८ घनमिटर गिट्टी, बालुवा थुपारिएको  छ । यस् तै  लमही नगरपालिका वडा नं. ७ कप्तानगञ्जमा बगार बाबा बालुवा प्रशो धन उद्यो गले  क्रसिङको  काम समे त गरे को  फे ला परे को  छ । नियमविपरीत काम गर्ने  उद्यो ग सञ्चालक तथा ब्यक्तिहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिमा बो लाइएको  छ ।

दाङ जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको  अबै ध उत्खनन बढे पछि उत्खननस् थल र क्रसर तथा बालुवा प्रशो धन उद्यो गको  अनुगमन तीब्र पारिएको  छ । जिल्ला समन्वय समितिले  क्रसर उद्यो गहरुको  अनुगमन गर्ने  र मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको  पाइएमा उद्यो ग नै  बन्द गर्ने गरी अघि बढ्ने  निर्णय गरे को  थियो  । निर्णय भएको  भो लिपल्ट नै  अनुगमनलाई तीब्र पारिएको  छ । जिल्ला समन्वय समिति दाङले  राप्ती नदीको  कालीपुरुवाघाट, अर्जुनखो ला दो भान मटे रिया क्षे त्र, बलरामपुर घाट, बढहरा क्षे त्र, जे ठानगाउ“, राप्ती नदी रङ्सिङ दो भानमा ठे क्का लगाएको  छ ।

बबईमा ढुंगा नियन्त्रण

 गिरिराज ने पाली

बबई । नदीजन्य वस्तुको  बढ्दो  चो री निकासी, ओ सारपसार तथा उत्खनन नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समितिले  सक्रियता बढाउदै  लगे को  छ ।

विकास निर्माण आयो जना तथा आम सर्वसाधारणको  सहजताका लागि जिल्लाका २० स् थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि खुला गरे  पनि नदीजन्य वस् तुको  चो री निकासी नियन्त्रण हुन नसक्दा समन्वय समितिको  कार्यालय दाङले  खो ला अनुगमन तथा निरीक्षणलाई तीब्रताका साथ परिचालन गरे को  छ । मंगलवार जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमखु श्रीधर शर्मा पौ डे लको  ने तृत्वमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दंगीशरण र बबई गाउ“पालिकाअन्तर्गतका खो लाहरुको  अनुगमन तथा निरीक्षण गरिएको  थियो  ।

अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा समन्वय समितिले  बबई गाउ“पालिका–५ जलुके बाट चार सय घनमिटर अर्थात एक हजार ६ सय ट्रिप ढुंगा नियन्त्रणमा लिएको  छ । स्थानीय नवराज बुढा र जनताको  तटबन्धले  वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरे को  स् थानबाट बिनाअनुमति ढुंगा संकलन गरे र राखे को  अवस् थामा नियन्त्रणमा लिएको  हो  । स् थानीय बुढाले  व्यापारिक प्रयो जनका लागि अनुमतिबिना नै  संकलन गरे को  आठ सय ट्रिपढुंगा खो लामै  राखे को अवस् थामा फे ला परे को  हो  भने  अर्काे  आठ सय ट्रिप ढुंगा जनताको  तटबन्धले  अनुमतिबिना नै  राजस् व नतिरे र प्रयो गमा ल्याएको  अवस् थामा फे ला परे को  हो  । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी अनुमतिबिना नै  व्यापारिक प्रयो जन तथा निर्माणाधीन आयो जनाहरुले  जथाभावीरुपमा संकलन तथा उत्खनन गर्दा नदीजन्य वस् तुको  दो हन बढ्दै  गइरहे काले  अनुगमन तथा निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाइएको  उपप्रमुख पौ डे लले  बताउनुभयो  । चो री निकासीले  राज्यको  राजस् व चुहावट हुने , उपभो क्ताहरु महंगीमा पर्ने  भएकाले  अनुमति दिएका स् थानहरुबाट मात्रै  उत्खनन गर्न पाइने  बताउनुभयो  ।

नियन्त्रणमा लिइएको  ढुंगा राजस् व असुली गरी सम्वन्धित व्यक्ति तथा आयो जनामा प्रयो ग गरी विकास निर्माणमा तीब्रता दिने  सकिने  उहा“ले  बताउनुभयो  । नियन्त्रणमा लिएको  ढुंगाका लागि के ही दिनभित्र राजस् व जम्मा गर्न सम्बन्धि व्यक्तिहरुलाई निर्दे शन दिइएको  छ । जसबाट करीव चार लाख बराबर राजस् व संकलन हुने  उपप्रमुख पौ डे लले  बताउनुभयो   ।

नदीजन्य वस् तुको  अबै ध उत्खनन पश्चिम दाङको  बबई र दंगीशरण गापामा बढी हुने  गरे को  अनुगमन टो लीको  निष्कर्ष छ । वनको  बीचबाट बगे को  बबईमा नदीजन्यवस्तु बढी हुने  र शहरी क्षे त्र भन्दा टाढा रहे काले  अबै ध उत्खनन बढी हुने  पाइएको  छ । स्थानीय तहहरु नदीजन्यवस् तुको  चो री निकासी नियन्त्रणका लागि सक्रिय बन्न नसक्दा प्राकृतिक स्रो तसाधनको  दो हन बढे को  उपप्रमुख पौ डे लको  भनाइ छ ।

त्यस् तै  अनुगमन टो लीले  बबई नदीको  चिरियाघाटमा अनुमति दिएको  नदीजन्य वस् तुको  मापदण्डअनुरुप उत्खनन भइसके काले  उक्त क्षे त्रको  उत्खनन बन्द गर्ने  भएको  छ । मापदण्ड अनुसार उत्खनन पूरा भइसके काले  उक्त क्षे त्रबाट उत्खनन नगर्न सबै मा अनुरो ध गरिएको  छ । त्यस्तै  ग्वारखो लाको  टरिगाउ क्षे त्रमा अनुमति दिएको  पाच हजार घनमिटर मापदण्डविपरीत उत्खनन गरे को  पाइएको  छ । सम्झौ ताअनुरुप एक मिटर गहिराइसम्म उत्खनन् गर्नुपर्ने मा ठे के दार कम्पनीले  साढे  एक दे खि दुई मिटरसम्म गहिराइमा उत्खनन गरे को  भे टिएको  थियो  । यसरी ठे क्काको  आडमा अबै ध उत्खनन गरिरहे काले  पनि नदीजन्य वस् तुको  दो हन बढ्दै  गइरहे को  उहाले  बताउनुभयो  ।

टो लीले  दंशीगरण गाउ“पालिकाको  पातुखो लामा निर्माणाधीन पुलको  पनि अनुगमन गरे को  थियो  ।

अनुगमन टो लीमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालय दाङका इञ्जिनियर वासुदे व भण्डारी, ओ भरसियर रामकुमार आचार्य, जिल्ला समन्वय समितिका सदस् य द्वय जक्तबहादुर वस् ने त, सुभद्रा भण्डारीलगायतको  सहभागिता थियो  ।

बबई गाउपालिकाभित्र भइरहे को  नदीजन्य वस् तुको  चो री निकासी नियन्त्रणका लागि स् थानीय तह (बबई गाउपालिका) को  भूमिकाबारे  कुराकानी गर्न खो ज्दा बबई गाउपालिकाका प्रमुख भुवने श्वर पौ डे लसग सम्पर्क हुन सके न । जसका कारण स् थानीय तहको  भनाइ समावे श गर्न सके का छै नांै  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top