Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / एड्सको  क्षति न्यूनीकरणका लागि उपसमिति गठन

एड्सको  क्षति न्यूनीकरणका लागि उपसमिति गठन

युगबो ध समाचारदाता

घो राही  । गै रसरकारी संस्था ‘निर्णय परिर्वतनका लागि’ र ‘परिर्वतन समूह’को  सहकार्यमा सञ्चालित एचआईभी÷एड्सको  क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत सो मवार विजय गिरीको  संयो जकत्वमा पाच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको  छ ।

जसको  सदस् यमा आभास बुढाथो की, सपना गिरी, टे कबहादुर बुढाथो की र बलदे व गिरी रहुनभएको  छ । दाङमा लागूऔ षध प्रयो गकर्ता बढे स“गै  उनीहरुले  प्रयो ग गर्ने  सिरिञ्जबाट एड्स सर्ने  प्रवल सम्भवना हुने  हुदा यो  कार्यक्रम दाङमा पनि विस्तार गरिएको  ‘निर्णय’ दाङका संयो जक विशाल शाहले  जानकारी दिनुभयो  ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत लागूऔ षध प्रयो गकर्ताहरुलाई पहिचान गरी उनीहरुले  नशा से वनका लागि प्रयो ग गर्ने  जथाभावी सिरिञ्जबाट एड्स सर्नसक्ने बारे  जानकारी र उचित परामर्श दिइने  शाह बताउ“नुहुन्छ । त्यस् तै  लागूऔ षध प्रयो गकर्ताहरुलाई उचित परामर्श दिदै  उनीहरुलाई उपचारका लागि सम्बन्धित से वा के न्द्रहरुसम्म पु¥याइदिने  उहा“ले  जानकारी दिनुभयो  ।

यसै गरी निर्णयले  एचआईभी एड्स क्षति न्यूनीकरणस“गै  लागूऔ षधको  दलदलमा फसे काहरुलाई नया जीवन दिने  उद्दे श्यले  घो राहीको  रतनपुरमा निर्णय परिर्वतनको लागि पुनः स्थापना के न्द्रसमे त सञ्चालनमा ल्याएको  छ । लागूऔ षध दुव्र्यसनमा फसे काहरुलाई पुनस्थापना के न्द्रमार्फत उपचार र मनो परामर्श दिदै  नया जीवन दिइने  निर्णयका संयो जकद्वय विशाल गिरी र विपीनजंग बुढाथो कीले  जानकारी दिनुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top