Free songs
Home / सम्पादकीय / स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाऊ

स्थानीय तहलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाऊ

स्थानीय तहको  निर्वाचन सम्पन्न भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले  काम थालनी गरे को  दश महिना हुन थाले को  छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को  प्रारम्भ २०७५ श्रावणदे खि हुन्छ । यसरी सरसर्ती हे र्दा चालु आर्थिक वर्षको  समापनसँगै  स् थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको  एक वर्षको  अवधि पूरा हुँदै छ । यो  भने को  स् थानीय तहको  कामको  समीक्षा गनेर् , कमजो री पहिचान गरे र आगामी दिनमा त्यसलाई सुधारे र लै जाने  उपयुक्त समय हो  । थुपै ्र ऐ न कानूनको  अभावमा काम गर्नुपर्दा स्थानीय तहका कतिपय गतिविधिहरु पुरानै  स्थानीय निकायका जस् ता लाग्छन् । निश्चितरुपमा यो  अवस्था लामो  समयसम्म रहनुहु“दै न । यसलाई प्रदे श र के न्द्र सरकारले  गम्भीरतापूर्वक लिएर स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारकै  रुपमा काम गर्न सक्ने  वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

झण्डै  दुई दशकसम्म स् थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको  विगतको  रिक्ततापूर्ण स् िथतिमा अहिले  के ही अन्यो ल र अलमल निश्चितरुपमा छ । यसलाई धे रै  अस् वाभाविक मानिहाल्नु पनि उचित हुँदै न । विगतमा स् थानीय निकायमा दुई दशकसम्म ने तृत्वविहीनताको  अवस्था रह्यो  । यो अवधिमा स् थानीय ने तृत्वको  विकाससमे त अवरुद्ध हुन पुग्यो  । स् थानीय निकायमा आवधिक निर्वाचनले  निरन्तरता पाएको  भए अहिले सम्म प्रमुखमा मात्रै  चार–पाचजना फरक अनुहारले  काम गनेर्  अवसर पाउने  थिए । ने तृत्व विकास गनेर्  र क्षमता विकास गनेर्  महत्वपूर्ण अवसर विगतमा गुमाउनु परे को ले  अहिले  निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा यदाकदा आत्मविश्वासको  कमी र अलमल दे ख्न सकिन्छ । यसबाहे क कतिपय ठाउँमा पुरानै  भ्रष्ट प्रवृत्ति, ठे के दारी मनो वृत्ति, डो जरे  चरित्रहरु दे खापरिसके का छन् ।

राजनीतिक स् थायित्व, दीर्घकालीन शान्ति, आर्थिक समृद्धि र विकास अहिले को  आम जनचाहना हो  । अहिले  सत्तामा पुग्ने हरुले  पनि जनतालाई त्यही सपना दे खाएर निर्वाचनमा सफलता हासिल गरे का हुन् । त्यो  जनचाहना पूरा गनेर्  पहिलो  खुट्किलो  भने कै  स्थानीय तह हो  । साधन स्र्रो त र अधिकारका हिसावले  पनि स् थानीय तहलाई कमजो र भनिहाल्न मिल्दै न । अब स्थानीय सरकारले  सिधै  आफूलाई जनतासँग जो ड्न सक्नुपर्छ । सानातिना विकास निर्माणका काम गर्न अब के न्द्रको  मुख ताक्नु पनेर्  अवस् था छै न । त्यसै ले  स् थानीय तहबाटै  जनताले  विकास र सुशासनको  प्रत्याभूति पाउन सक्नु्पर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले  नै तिकता र इमानदारितामात्रै  दे खाउन सके  भने  स्थानीय तहबाटै  धे रै  जनचाहना पूरा गर्न सकिने  छ ।

लो कतन्त्र–गणतन्त्रको  प्रतिफल दूरदराजका वस् तीसम्म पु¥याउने  माध्यम स् थानीय तहहरु नै  हुन् । संविधानले  नै  स् थानीय तहलाई यति धे रै  अधिकारसम्पन्न बनाएको  छ कि सामान्य जनतालाई आफ्नो  कामको  निम्ति प्रदे श र के न्द्रसम्म पुग्नुपनेर्  आवश्यकता नै  हुँदै न । स् थानीय सरकारलाई बलियो  र प्रभावकारी बनाउने  ने पालको  संवै धानिक प्रावधान विश्वकै  लागि उदाहरणीय छ र यो  दक्षिण एशियाकै  नमूना हो  । स् थानीय तहले  राम्ररी काम गर्न सके नन् भने  जनताले  विकास र सुशासनको  अनु्भूति गर्न सक्ने  छै नन् । त्यसै ले  यसलाई बलियो  र भरपदोर्  बनाउनुको  विकल्प छै न । साथसाथै  यसलाई पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनका लागि जनस् तरबाटै  दबाब र आवश्यक परे  हस्तक्षे प बढाउन आवश्यक छ । अहिले  कतिपय स्थानीय तह गन्हाउन थालिसके का छन् । यसमा प्रदे श र के न्द्र सरकारले  समे त निगरानीमा राख्ने  र अनुगमन गनेर्  कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top