Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘जुनसुकै बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं’

‘जुनसुकै बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं’

धु्रवकुमार गहतराज
ने पाल सुनचादी व्यवसायी महासंघका के न्द्रीय सदस् य एवं ने पाल सुनचादी व्यवसायी संघका दाङ शाखा अध्यक्ष

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ दाङको अधिवेशन यही बैशाख ८ गते शनिवार घोराहीमा हुँदैछ । अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष धु्रवकुमार गहतराजसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी-

अधिवे शनको  तयारी के  छ ?

आजसम्म लगभग ७५ प्रतिशत तयारी पूरा भइसके को  छ । अहिले  चिठी बा“ड्ने  काममा दौ डिरहे का छौ ं । प्रमुख अतिथि के न्द्रीय अध्यक्ष मो हनकुमार सुनार आउनुहुने  भएको  छ । हो टल माला इनमा कार्यक्रमस् थल तय भएको  छ । बैशाख ८ गते शनिवार बिहान नौ  बजे  अधिवे शनको  उद्घाटन हुन्छ । शुक्रवार सा“झसम्म सबै  तयारी पूरा गछौर् ं ।

तपाइको  कार्यकालमा नमूना काम के  गर्नुभयो  ?

मै ले  सुनचादीका गहनामा क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने  कुरालाई ध्यान दिए“ । हाम्रो  कार्यसमितिले  कहीं कतै  बदमासी हुन दिएन । हामीले  तयार पारे का गहनाको  क्वालिटीस“ग दे शका जुनसुकै  बजारस“ग पनि प्रतिस् पर्धा गर्न सक्ने  भएका छौ ं । ने पाल सरकारले  ल्याउन लागे को  मापदण्डअनुसार अहिल्यै दे खि गहना बनाउने  प्रयास थाले का छौ ं । बिना रसायनका गहना तयार गर्नु हाम्रो  ठूलो  उपलब्धि हो  । बिगतमा बे च्दै  आएका रसायनका गहना खो जे र पनि नपाउने  अबस्था ल्याएका छौ ं ।

व्यवसायीहरुको  अधिकारका लागि अझै  गर्न के  बाकी छ ?

हामीस“ग निदेर् शिका वा निश्चित ऐ न कानूनको  अभाव छ । म के न्द्रीय सदस् य भएको  कारणले  राज्यस“ग पनि निदेर् शिका मागे का छौ ं । माग्नकै  लागि मन्त्रिस् तरीय वार्ता गरे का छौ ं । त्यति गर्दा पनि सरकारले  ऐ न निदेर् शिका दिन सके को छै न । यहा जसले  जति जस् ता गहना लगाओ स्, जे  गरो स् राज्यलाई कुनै  मतलव छै न । जनभावना अनुसारका निदेर् शिका राज्यले  बनाइदे ओ स् । हामीले त्यहीअनुसारको  काम गर्न पाइयो स् । अहिले को  नया“ सरकारस“ग अपे क्षा गरे का छौ ं । सुनचादी व्यवसायीको  आफ्नै  भवन हुनुपनेर्  हो  । सबै जसो  जिल्लामा बनाएका छन् । हामी सीमित ले वीले  घरभाडा लिएर कार्यालय चलाएका छौ ं । हामीले  दिने  डो ने सनबाहे क अरु आयस्रो त छै न । अब आउने  कार्यसमितिले  आफ्नै  भवन, एम्बुले न्सलगायत आयस्रो तका बाटाहरु खो ज्न जरुरी छ ।

समस्या के  छन् सुनचा“दी व्यवसायमा ?

चो रीको  समस् या छ । ग्राहकले  चो रे र सुन ल्यायो  भने  व्यवसायीलाई समस् या पर्छ । बाबु आमा, छो राछो री बिरामी छन् भने र बे च्छ । त्यो  सुन किने पछि कतै  चो रे र ल्याएको  भन्ने  खुल्यो  भने  चो रसरह कारवाही हुन्छ । त्यसै ले  विगतदे खि नै  बिल नभएका सामान खरीद नगनेर्  नियम पास गरिसके का छौ ं । त्यसले  गर्दा समस् या धे रै  हल भएको  छ । बिल हराएका सर्वसाधारणहरुलाई अप्ठे रो  परे को  हुन्छ । त्यस् ताको  अवस् था हे रि नागरिकता प्रमाणपत्र, फो न र साक्षी राखे र गहना खरीद गरी समस् या टानेर्  प्रयास गरिरहे का छांै  ।

तर जर्तीका नाममा ग्राहक मारमा परे  भन्ने  गुनासो  छ नि ?

जर्ती भने को  गहना बनाउ“दा खे र जाने  सामान हो  । डिजाइन बनाउ“दा घो ट्ने , काट्ने  रे ट्ने  गर्दा सुनका कणहरु जान्छन् । त्यसले  ग्राहकलाई मर्का पदैर् न । तर त्यसले  व्यापारीलाई पनि नाफा ह“ुदै न । मे सिनबाट बुट्टा आउ“दै न त्यसरी निकाल्दा के ही कण झर्छन् । जर्तीले  सुन्दरताका लागि मिलाएको  मात्रै  हो  ।

सरकारलाई राजश्व बुझाउनु हुन्न रे  नि ?

त्यसो  हो इन । हामीले  सरकारलाई आवश्यक राजश्व बुझाएका छौ ं । राज्यलाई तिनेर्  कर तिरिरहे का छौ ं । हामीले  राजश्व बुझाएका छांै  । अडिट गरे का छौ ं । पसलहरुलाई पनि बिल भर्पाई ठीकसग राख भने र जानकारी गराएका छांै  ।

दाङमा कारो वार कस्तो  छ ?

पहिला भन्दा घटे को  महसुस गरे का छौ ं । सुनचा“दी भने को  मान्छे ले  सबै  चीज पुगे पछि मात्रै  शौ खका लागि प्रयो ग गनेर्  साधन हो  । मान्छे लाई नभइ नहुने  चिज हो इन । पुगीसरी आएपछि मात्रै  यसमा सो चाइ जान्छ । अहिले  सुनचा“दीतिर सो च छै न । ठूला घर, महंगा गाडीतिर मान्छे को  पै सा डाइभर्ट भएको  जस् तो  लाग्छ । त्यसले  गर्दा कारो बार घटे को  हुनसक्छ भन्ने  अनुमान गरे का छौ ं । गहना चो री भइराखे का छन् । घा“टीबाट सिक्री तान्छन् । यस् तो  अवस् थाले  पनि सुनप्रति आकर्षण कम हुन सक्छ । सुनले  झकाझुर फुले र हि“ड्दा पनि निर्धक्क हुने  वातावरण बन्नुपर्छ । अनि मात्रै  यो  व्यवसाय फस् टाउ“छ भन्ने  लाग्छ ।

अबै ध तरीकाले  सुन ल्याएर राजश्व ठगी गनेर्  काममा व्यापारी पनि लागे का छन् भन्छन, नि ?

यहाको  कारो वार टो ले  कारो वार हो  । बुटवल, ने पालगञ्जलगायत बाहिरका शहरबाट ग्राहक आउ“दै नन् । त्यसै ले  चो री वा अबै ध तरीकाले  सुन ल्याउनुपदैर् न । सीमित मान्छे को  सीमित कारो वार हुने  क्षे त्र हो  । पुरानो  चिज मात्रै  ल्याउने  थिच्ने  बनाउने  धे रै  हुन्छ । त्यसै ले  दुई नम्बर कारो वार कसै ले  गर्छ भन्ने  लाग्दै न ।

अन्तमा, मै ले  सो ध्न छुटाएका र यहाले  भन्नै पनेर्  विषय के ही छन् कि ?

सुन पसलमा चो रको  बिगविगी छ । एक दुई ठाउमा चो नेर्  प्रयास भएको  छ । एक दुई ठाउमा चो री भयो  । यसमा सबै  पक्षबाट सहयो गको  आशा गरे का छौ ं । अन्तमा, सबै लाई अधिवे शनमा आउन आह्वान गर्छु । अधिवे शनको  संघारमा आफ्ना विचारहरु व्यक्त गनेर्  अवसर दिनुभयो , यसका लागि नया“ युगबो ध राष्टिय दै निक परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

प्रस्तुतिः गोविन्द खड्का

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top