Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / समृद्धिको  यात्रा कर्णालीबाटः प्रधानमन्त्री

समृद्धिको  यात्रा कर्णालीबाटः प्रधानमन्त्री

युगबो ध समाचारदाता

सुखेर्त  । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओ लीले े  कर्णाली प्रदे श आर्थिक र मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परे काले  विकास र समृद्धिको  यात्रा पनि कर्णालीबाटै  शुरु भएको  घो षणा गर्नुभएको  छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुखेर् तले  वीरे न्द्रनगरमा आइतवार गरे को  कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओ लीले  कर्णालीलाई समृद्धिको  यात्रामा डो ¥याउन संघीय सरकार र प्रदे श सरकारले  यो जना बनाइरहे को  बताउ“दै  भन्नुभयो – ‘अब कर्णाली प्रदे शलाई पछाडि पर्न दिइन्न । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परे काले  विकास र समृद्धिको  यात्रा पनि कर्णालीबाटै  शुरु गरे का छौ ं, अब कर्णाली प्रदे शले  मुहार फे र्छ, यसलाई पछाडि पर्न दिन्नौ ं ।’

प्रधानमन्त्रीले  विकासका दृष्टिले  पछाडि परे को  प्रदे शलाई विकासको  मूलप्रवाहमा ल्याउनका लागि आफूले  पहिलो  प्रदे श भ्रमण कर्णालीबाटै  गरे को  स् पष्ट गर्दै  कर्णाली प्रदे श दक्षिणको  छिमे की भारतसग सीमा नजो डिएकाले  उत्तरको  छिमे की चीनस“ग विभिन्न ठाउ“मा सीमा जो ड्नुपनेर्  आवश्यकता रहे को  बताउनुभयो  । ‘कर्णाली प्रदे श भारतस“ग जो डिदै न, त्यसै ले  चीनसग नाका खो ल्नुपर्ने  आवश्यकता छ’– उहा“ले  भन्नुभयो  । चीनस“ग नाका विस्तार गर्नका लागि आफूले  पहल गर्ने  उहाले  बताउनुभयो  ।

एमाले का अध्यक्षसमे त रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओ लीले  विकासका दृष्टिले  पछाडि परे को  प्रदे शलाई विकासको  मूलप्रवाहमा ल्याउन आफूले  पहिलो  प्रदे श भ्रमण कर्णालीबाटै  गरे को  स् पष्ट पार्नुभयो  ।

अकोर्  एक प्रसंगमा उहा“ले  कर्णाली प्रदे शका सबै  जिल्लाहरुमा सुर्खे तदे खि सिधै  हवाई से वा जो डिने  बताउनुभयो  । दे श विकासका लागि जनप्रतिनिधिहरुले  अब ने तृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने  उहाको  भनाइ थियो  । कृषि, जडीबुटी, स् वास् थ्य, पर्यटन, कृषिको  विकासका लागि नया“ढंगले  सो च्न पनि जनप्रतिनिधिलाई उहाले  आग्रह गर्नुभयो  ।

कार्यक्रममा उहा“ले  दे श बनाउने  दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा जो ड दिनुपर्ने  बताउनुभयो  । को ही बालबालिका विद्यालय जानबाट बञ्चित हुन नदिने  गरी सरकारले  नया“ अभियान थाले को  प्रधानमन्त्री ओ लीले  जानकारी दिनुभयो  । प्रधानमन्त्री ओ लीले  शनिवार मात्रै  मुगुमा एक बालिकालाई आफै ले  भर्ना गरे र अभियानको  शुरुवात गर्नुभएको  थियो  ।

शनिवार प्रधानमन्त्री ओ लीले  राराबाट दे शबासीका नाममा सम्बो धन गदैर्  समृद्धिको  यात्रामा अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको  थियो  । सो  क्रममा उहा“ले  अबको  सवोर् परि राष्ट्रिय अभिभारा, सङ्कल्प र कामको  के न्द्रबिन्दु आर्थिक समृद्धि भएको  बताउनुभएको  थियो  । ‘सन् २०२२ सम्ममा ने पाललाई अतिअल्पविकसित अवस् थाबाट स् तरो न्नति गर्नुछ’– उहाले  भन्नुभयो  ।

त्यस्तै  प्रधानमन्त्री ओ लीले  शनिवार नै 

‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष अभियान’ पनि घो षणा गर्नुभएको  थियो  । कर्णाली प्रदे श सरकारले  २०७५ लाई अभियानका रूपमा मनाउने  निर्णय गरे अनुरूप रारा किनारमा आयो जित समारो हबाट सो  घो षणा गरिएको  हो  । कर्णाली प्रदे श पर्यटनको  प्रचुर सम्भावना भएको  प्रदे श भएकाले  पर्यटकीय क्षे त्रको  पहिचान गरी समृद्धि भिœयाउन २०७५ लाई अभियानकै  रूपमा पर्यटन वर्ष घो षणा गरिएको  कर्णाली प्रदे श सरकारले  जनाएको  छ ।

पन्ध्र दिनभित्र कर्मचारी व्यवस् थापन गनेर्  तयारीसरकारले  १५ दिनभित्र सबै  तहमा आवश्यक कर्मचारीको  व्यवस् था गर्ने  बताएको  छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले  राष्ट्रसे वक निजामती कर्मचारीहरुलाई आफूले  प्राथमिकता दिने  भन्दै  यो ग्यता, क्षमता अनुसार निर्धारण गरिएको  पदमा जाने  गरी १५ दिनभित्र आवे दन दिन पनि आह्वान गर्नुभएको  हो  । उहा“ले  तो किएको  कार्यक्षे त्रमा गएर काम गर्न कर्मचारीहरुलाई सचे त पनि गराउनुभएको  छ । मन्त्री पण्डितले  निजामती से वा ऐ नले  गरे को  व्यवस् था अनुसार सबै  निजामती कर्मचारीले  आफ्नो  कार्य क्षे त्रमा गएर काम गर्नुपर्ने  पनि स् पष्ट पार्नुभयो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top