Free songs
Home / फिचर समाचार / विकासको  अनुभूति गर्दै उपमहानगरवासी

विकासको  अनुभूति गर्दै उपमहानगरवासी

घोराही उपमहागरपालिका ४ को लक्ष्मीपुर शिबमन्दीर देखी तारकेनी, सवारीकोट, जस्पुर जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न । उत्त बाटो उट्घाटन गर्दे घोराही उपमहाँनगरपालिका मेयर नरुलाल चौधरी तस्बीरः निमुसंगम घर्ति

 आभास बुढाथो की

घो राही  । घो राही–१६ की उमा ओ ली सो च्थिन्– ‘घरमा टिनको  छानो  मात्रै  लगाउन पाए वर्षायाममा पानी चुहिने  समस्या र खरको  छानो मा आगलागीको   जो खिम हट्ने  थियो  ।’ टिनको  छानो  फेनेर्  रहर उनलाई नलागे को  हो इन तर भएको  पै सा जति दुई छाक खादै  लाउदै मा सकिन्थ्यो  । खर हटाई टिनको  छानो  लगाउने  उनको  सपना महिना दिन अघि पूरा भयो  । जब घो राही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ ले  खरको  छानामुक्त अभियानअन्तर्गत उनको  घरमा टिनको  छाना लगाइदियो  ।

दे श झण्डै  १० वर्षे  जनयुद्धमा रुमल्लियो  । त्यसपछि दे शमा गणतन्त्र आयो  । जनताले  परिर्वतनको  महसुस गरे  । तर पूर्ण विकासको  अनुभूति गर्ने  पाएका थिएनन् । अब भने  जनताले  दुई दशकपछि स्थानीय सरकारबाट गाउ–गाउमा पनि विकासको  अनुभूति गर्न थाले का छन् । ‘पहिले  आफ्नो  गाउ ठाउको  विकासका लागि के न्द्रको  मुख ताक्नुपथ्र्याे  । गुनासो  पो ख्न उस्तै  गाह्रो  । अझै  विकास कहिले  हुने  पत्तै  हुदै नथ्यो ’– वडा नं. १६ का दे उमन दमाईले  भने – ‘अब त वडामै  सजिलै  गुनासो  पो ख्न पाइन्छ । गाउ“ ठाउमा चाहे को  कुरा माग गर्न सकिन्छ ।’

स् थानीय सरकार आएस“गै  वडा कार्यालयमार्फत गाउ ठाउमा चाहिएका बाटाघाटो दे खि कल्भर्ट निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकास भएको  उनी बताउछन् । के ही बाटाघाटा रो लिङ, ग्रावे लिङ र काले पत्रे समे त भएका छन् । जसका कारण हामी वडाबासीहरुले  अब भने  सा“च्चै  विकासको  महसुस गरे का छांै ’– उनले  सुनाए– ‘यिनै  कुरा त थियो  हामीले  दशकांदे खि चाहे को  ।’

त्यस् तै  आफ्नो  वडाभित्र अन्य विकास र सुधारात्मक कुराहरुको  अनुभूति गर्न पाउदा उनी दंग मात्रै  छै नन्, के ही वर्षभित्रै  गाउको  स्वरुप नै  फे रिन्छ भन्ने मा पनि विश्वस्त छन् ।

घो राही–१६ का वडाध्यक्ष लछिन् बुढा भन्नुहुन्छ– ‘जनप्रतिनिधि आइसके पछि जनताले  विकासको  अनुभूति गरे का छन् । हामी पनि उनीहरुलाई विकास र परिवर्तनको  अनुभूति गराउने  उद्दे श्यले  लागिपरे का छौ ं ।’ जनप्रतिनिधि भएर जनताको से वामा आइसके पछि निःस् वार्थभावमा काम गर्नुपर्छ भन्ने  सो चले  आफूहरु अगाडि बढे को  उहा बताउनुहुन्छ । ‘यो  पहिलो  वर्ष भए पनि हामीले  थुप्रै  प्रयासहरुको  थालनी गरिसके को  छौ ं’– उहाले  भन्नुभयो – ‘बजे टको  समस्या र अरु चुनौ ती पनि थुप्रै  छन् । तर पनि ती चुनौ तीहरुलाई पार गर्न हामी लागिपरे का छौ ं ।’

वडाभित्र गर्नुपर्ने  काम थुप्रै  भए पनि बजे ट पर्याप्त नहुदा चाहे  जति काम गर्न नसके को  उहाको  गुनासो  छ । अझै  पनि आवश्यक भौ तिक पूर्वाधार र प्राविधिक साधन स्रो तको  अभावले  उत्तिकै  समस् या भएको  उहा“ सुनाउनुहुन्छ । ‘तर पनि वडाबासीहरुलाई विकासको  अनुभूति गराउने े  कसरत गरिरहे का छौ ’– उहाले  भन्नुभयो – ‘यो  पाच वर्ष पूर्णरुपमा उनीहरुको  गुनासो  सुन्दै  वडावासीको  से वामा तल्लिन भएर लाग्ने  अठो ट लिएर अगाडि बढे का छौ ं ।’

 

घो राही उप–महानगरपालिकाले  स् थानीय सरकार आइसके पछि नगरबासीहरुलाई विकास र परिवर्तनको  अनुभूति गराउन थुप्रै  यो जनाहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमहरुमा समावे श गर्दै  अगाडि बढे को  छ । जसअनुसार यसवर्ष पहिलो  चरणमा कार्यविधि र कानून निर्माण, सम्भावित क्षे त्रहरुलाई पर्यटन क्षे त्रका रुपमा विकास गर्ने  जस् ता अन्य धे रै  यो जनाहरु रहे का छन् ।

त्यस्तै  पूर्वाधार विकास र निर्माणमा सडकलाई मुख्य पूर्वाधार माने र अगाडि बढिरहे को  घो राही उपमहँनगरपालिका मे यर नरुलाल चौ धरी बताउनुहुन्छ । सडक नपुगे का वडाहरुमा बाटो को  ट्रयाक खो ल्ने , ग्रावे ल गर्ने जस् ता कामहरु अगाडि बढाइरहे को  उहा बताउनुहुन्छ ।
‘विकासको  मुख्य आधार नै  सडक हो  । सडक नपुग्दै  अन्य क्षे त्रको  विकास मुस् िकल हुन्छ’– घो राही उपमहानगरपालिकाका मे यर नरुलाल चौ धरीले  भन्नुभयो – ‘विशे षगरी पहाडी भे गमा यस् ता सडकको  समस्या छ ।’ त्यसै ले  पनि हामीले  पूर्वाधार विकासतर्फ सडकलाई प्राथमिकतामा राखे का छौ ं ।

 

यसबाहे क स् वास् थ्य, शिक्षा र कृषिका क्षे त्रमा पनि थुप्रै  यो जनाहरु रहे को  उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘यस वर्ष कार्यविधि, कानून र प्रो फाइल बनाउने  जस् ता थुप्रै  कामहरु छन्’– उहाले  भन्नुभयो – ‘यद्यपि हामी सबै  नगरबासीलाई विकासको  अनुभूति गराउने  उद्दे श्यले  लागिपरे का छौ ं । थुप्रै  काम भइरहे को  छन्, अब विस् तारै  परिणामहरु पनि आउँदै  गर्ने छन् ।’

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top