Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / अपांगता भएका व्यक्तिहरु संगठित

अपांगता भएका व्यक्तिहरु संगठित

 

जीवन ने पाली

बंगलाचुली  । दाङको  बंगलाचुली गाउपालिकाभित्र रहे का अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई संगठित गरिएको  छ । गाउ“पालिकाका विभिन्न वडाहरुमा बसो बास गदैर्  आएका अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई एकताबद्ध बनाउ“दै  आफ्नो  हक अधिकारका सवालमा के ही बो ल्न सक्ने  बनाउन उनीहरुलाई संगठित गरिएको  अपांगता समन्वय समिति बंगलाचुलीका संयो जक नमलाल गिरीले  जानकारी दिनुभयो  ।

गिरीले  पहिले का गाविसहरु अहिले  गाउ“पालिकाका वडाहरु बने पछि उनीहरुलाई फे रि संगठित गर्न यस् तो  काम गरिएको  जानकारी दिनुभयो  । यसै  अभियानअन्तर्गत बंगलाचुली गाउ“पालिका वडा नं. ३ बाहे क अन्य एक दे खि ८ नं. वडामा वडास् तरीय अपांग समन्वय समिति गठन गरिएको  छ । वडा नं. ३ मा के ही दिनभित्र समिति गठन गरिने  बताइएको  छ ।

 

अपांग समन्वय समिति बंगालाचुली गाउपालिकाका संयो जक नमलाल गिरीको  अध्यक्षता एवं अपांग मानवअधिकार एवं सरो कार मञ्च ने पाल दाङका अध्यक्ष वासुदे व रिजालको  प्रमुख आतिथ्यतामा विभिन्न वडाहरुमा वडास् तरीय अपांग समन्वय समिति गठन गरिएको  हो  ।

सम्वन्धित वडाका अध्यक्ष एवं सरो कारवालाहरु, र अपांगता भएका व्यक्तिहरु तथा उनीहरुको  अविभावकको  सहभागितामा समिति गठन गरिएको  संयो जक गिरीले  जानकारी दिनुभयो  । सो  अवसरमा अपांग मानवअधिकार एवं सरो कार मञ्च ने पाल दाङका अध्यक्ष वासुदे व रिजालले  अपांगता भएका व्यक्तिहरुले  पाउनुपनेर्  हक अधिकारका सवालमा जानकारी गराउनुभएको  थियो  । उहँ“ले  राज्यले  अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सांग व्यक्तिसरह समान अधिकार प्रदान नगर्दासम्म उनीहरुको  जीवनस् तर माथि उठ्न नसक्ने  बताउनुभयो  ।

यो  अभियानका क्रममा बंगालाचुली गाउ“पालिकामा अपांगता परिचयपत्र पाउन नसके का धे रै  पाइएको  अपांग मानवअधिकार एवं सरो कार मञ्च ने पालका अध्यक्ष बासुदे व रिजालले  जानकारी दिनुभयो  । उहँले  अपांग परिचयपत्र प्राप्त नगरे काहरुलाई सम्बन्धित वडामा समन्वय गदैर्  परिचयपत्र प्रदान गर्नका लागि गाउ“पालिकास् तरीय अपांग समन्वय समितिले  सहयो ग गनेर्  बताउनुभयो  । सो  अभियानका क्रममा अपांगता भएका व्यक्तिहरु लक्ष्मण पाण्डे , जंघु ने पालीलगायतकाको  सहभागिता थियो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top