Free songs
Home / फिचर समाचार / बाँध नजिकबाट ढुंगा निकाल्दा समस्या

बाँध नजिकबाट ढुंगा निकाल्दा समस्या

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी । दुई वर्षअघि लमही–को इलाबास जो ड्ने  कक्रहवाखो लामा पुल बनाउन त्यही खो ला आसपासबाट ढुंगा निकालियो  । ठे के दारले  लगाएका कामदारले  खो ला खो स्रिदै  ढुंगा निकाले  ।

गढवा गाउपालिका वडा नं. ५ सिमलतारा गाउको  ३० विगाह जमिन सिंचाई हुने  बा“ध नजिकबाट पनि ढुंगा थुतियो  । त्यही बा“ध नजिकबाट ढुंगा निकाले पछि बा“धबाट पानी रसाउने  गरे को  छ ।
‘पुल बनाउने  बे लामा बाध नजिकबाट ढुंगा

निकाले छन् । बाधमुनिबाट पानी रसाएर कुलो मा चढ्दै  चढ्दै न’– सिमलताराका स्थानीय बासिन्दा तो याराम पुनले  भन्नुभयो – ‘खो लामा आएको  बाढीले  पनि बाध भत्काएको  छ । हामी सिंचाईसुविधाबाट बञ्चित भएका छौ  ।’

गत वर्ष लापा कार्यक्रमले  दुई लाख रुपै या कक्रहवाखो लामा बाध बनाउन बजे ट उपलब्ध गराएको  थियो  । त्यही बजे टबाट बाध बनाउने  काम भयो  । तर बाढीले  बाध बगाएपछि समस् या बढे को  हो  ।
‘दुई लाख बजे ट थियो  । बाध बनाउन हामी गाउले ले  पनि श्रमदान ग¥यौ ं तर बाध टिके न’– मनुदे वी बुढाले  भन्नुभयो – ‘जगै दे खि नया“ बाध नबनाउ“दासम्म बाध टिक्दै न, पर्याप्त बजे ट चाहियो  ।’

गत वर्ष सिंचाई गर्न कच्ची बाध बनाएर जे नते न खे ती गरे का यहाका किसान यस वर्षको  खे ती कसरी गर्ने  भन्ने  पिरलो मा छन् । खो लामा बनाइएको  पक्की बा“ध भत्किएपछि त्यसको  मर्मत नह“ुदा गाउ“ले हरुको  चिन्ता झन चुलिएको  हो  । ‘वर्षाको  समय आउ“दै  छ, तर हाम्रो  सिंचाई हुने  बाध भत्किएको  छ । यो  बाध बनाउन कसै ले  चासो  दे खाएका छै नन्’– स् थानीय जीवराज बुढाले  भन्नुभयो – ‘गत वर्ष बनाएको  बाध पनि बाढीले  बगायो  । ढुंगा, बालुवा, स् याउलाले  थुने र कुलो मा पानी चढाए पनि त्यो  अस्थायी बाध टिके न ।’ सिमलतारा गाउ“को  विकासका लागि स् थानीय सरकारले  ध्यान दिनुपर्ने  र त्यसको  लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने  ने पाल तरुण दल क्षे त्र नं. १ का अध्यक्ष किरण पौ डे लले  बताउनुभयो  । ‘

बाध भत्किएको  ठाउमा म पनि पुगे र हे रे को  छु । त्यहा सिंचाई सुविधा पु¥याउन सानो तिनो  बजे टले  पुग्दै न’– उहाले  भन्नुभयो – ‘यस वर्ष बाध बने न भने  गाउले हरुलाई वर्षे  खे ती गर्न समस्या पर्ने  दे खे को  छु ।’
वडा कार्यालयको  ढे ड लाखगढवा गाउपालिका वडा नं. ५ को  सिमलतारा गाउमा सिंचाई सुविधा पु¥याउन कक्रहवाखो लामा बा“ध बनाउन डे ढ लाख बजे ट रहे को  वडाध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले  जानकारी दिनुभयो  ।

‘बाध बनाउन ढे ल लाख बजे ट छ । यो  बजे ट कार्यान्वयन गर्न गाउ“ले हरु सम्पर्कमा आउनुपर्छ’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘उपभो क्ता समिति गठन गरे र कार्यान्वयमा जानुपर्छ । यो  बजे टले  नपुगे  थप बजे टका लागि पहल गर्छु ।’

गाउपालिकाले  ध्यान दिन्छः यादव 
बाध भत्किएपछि सिंचाई सुविधाबाट बञ्चित सिमलतारा गाउ“को  समस्या समाधान गर्न गाउपालिकाले  ध्यान दिने  गढवा गाउपालिकाका अध्यक्ष सहजराज यादवले  बताउनुभयो  । ‘बाध
भत्किएको  बारे मा गाउले हरुबाट निवे दन आएको  छै न ।  यहा“हरुबाट थाहा पाए“ । अब निरीक्षणमा पुग्छौ ’– उहाले  भन्नुभयो – ‘जहा समस्या छ, त्यहा“को  समस् या समाधान गर्न हामी तत्पर छौ ं ।’

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top