Free songs
Home / फिचर समाचार / प्रदेश राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार अभाव ः मुख्यमन्त्री

प्रदेश राजधानीमा भौतिक पूर्वाधार अभाव ः मुख्यमन्त्री

युगबो ध समाचारदाता

बुटवल  ।  भौ तिक पूर्वाधार अभावका कारण प्रदे श नं. ५ मा सरकारको दै निक काम प्रभावित भएको छ ।

के न्द्रीय सरकारअन्र्तगत सञ्चालित सरकारी निकायहरू अझै सम्म प्रदे श र स् थानीय सरकार मातहत आइनसके को  र कर्मचारी समायो जनमा भइरहे को  ढिलाइले  प्रदे श सरकारको  काम प्रभावित भएको  छ । प्रदे शसभाबाट विश्वासको  मत लिएको  भो लिपल्ट आइतवार मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे लले  पत्रकार सम्मे लन गरी बुटवलमा प्रदे श सरकारका लागि आवश्यक भौ तिक पूर्वाधार अभाव रहे को  स् पष्ट पार्नुभयो  ।

उहाले  जिल्ला सदरमुकाम र क्षे त्रीय सदरमुकाम रहे का स् थानमा अस् थायी के न्द्र तो किएका ठाउमा भौ तिक पूर्वाधारको  समस् या नरहे को  तर बुटवलमा दुबै  नभएकाले  यहा सरकारी भवनको  पूर्वाधारको  अभाव दे खिएको  बताउनुभयो  ।

उहाले  बुटवलको  बसपार्कमा राखिएको  सामाजिक विकास मन्त्रालय, हाटबजारनजिकै  रहे को  भूमि व्यवस् था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र यातायात व्यवस् था कार्यालय परिसरमा रहे को  उद्यो ग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि अझै  पनि उपयुक्त नभएकाले  विकल्पको  खो जी गरी सानेर्  ठाउको  खो जी भइरहे को  छ । उहाले  प्रदे श सरकार सके सम्म बुटवल क्षे त्रभित्रै  सरकारी भवनको  खो जीमा रहे को  उल्ले ख गदैर्  विकल्पमा मणिग्राममा रहे को  राममणि क्याम्पसको  भवनलगायतलाई राखिएको  बताउनुभयो  ।

मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  श्रम कार्यालयको  छ तले  भवन मुख्यमन्त्री कार्यालयकै  लागि अपर्याप्त भएकाले  त्यहा रहे का तीन मन्त्रालयका लागि पनि ठाउ“ खो ज्नुपनेर्  बाध्यता रहे को  बताउदै  भन्नुभयो – ‘प्रदे श सरकार सके सम्म बुटवलमै  पूर्वाधारको  खो जी गर्न कार्यदल बनाएर काम गरिरहे को  छ ।’

प्रदे शको  स् थायी राजधानीका विषयमा मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  स् थायी राजधानीबारे  चर्चा हुनु स् वाभाविक भए पनि यसको  अन्तिम निर्णय प्रदे शसभाले  गनेर्  भएकाले  उचित समयमा सबै को  सहमतिका आधारमा विधि र प्रक्रियाबाटै  हल गरिने  बताउनुभयो  । मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  प्रदे श नं. ५ को  विकास र समृद्धिको  मुख्य आधार कृषिका साथै  दीर्घकालीन आधार पर्यटन भएको  बताउनुभयो  । उहॉले  यिनै  प्राथमिकताका क्षे त्र निर्धारण गरी प्रदे श सरकारले  आफ्नो  नीति तथा कार्यक्रम र बजे ट बनाउने  बताउनुभयो  । मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  विकासमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा विभाजित नहुन सबै सँग आग्रहसमे त गर्नुभयो  ।अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकास यो जना र कार्यक्रम बनाई प्रदे श नं. ५ लाई मुलुककै  नमूना र समृद्ध प्रदे श बनाउने  उहाँले  बताउनुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top