Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / १३ महिनादेखि लागेको  वन समूहको  ताला खोलियो

१३ महिनादेखि लागेको  वन समूहको  ताला खोलियो

तीर्थराज ज्ञवाली

मसुरिया (दाङ) । राप्ती गाउपालिका वडा नं. ४ मा रहे को  शान्ति सामुदायिक वन उपभो क्ता समितिको  भवनमा १३ महिनादे खि गरिएको  तालाबन्दी वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर जिसीको  समन्वयमा खो लिएको  छ ।

वन समिति र बन्दकर्ताबीच वडा कार्यालयले  छलफल गराएपश्चात इलाका वन कार्यालय, वन महासंघ, सरो कारवाला, पत्रकार, उपभो क्ताहरुको  रो हवरमा ताला खो लिएको  वडाध्यक्ष विष्णुबहादुर जिसीले  जानकारी दिनुभयो  । वनमा अनियमितता भएको , वन फडानी भएको , वनको  हे रचाह गर्न नसके को  भन्दै  उपभो क्ताहरुले  १३ महिना अघि तालाबन्दी गरे को  उपभो क्ता हुकुमबहादुर बस् ने तले  बताउनुभयो  ।

वडा कार्यालयले  टो ल भे ला गरी शान्ति सामुदायिक वन उपभो क्ता समितिको  भवनमा लागे को  ताला खो लाउन, आन्तरिक ले खा परीक्षण गराउन र यथाशक्य छिटो  आम भे ला बो लाउन उपभो क्ता तथा वन समूहका पदाधिकारीबीच सहमति गराइएको  वडाध्यक्ष जिसीले  बताउनुभयो  ।

ताला खो लिएस“गै  चित्रम चौ धरीको  संयो जकत्वमा ले खा समिति निर्माण गरी आन्तरिक ले खा परीक्षण गरिने  र छिटो भन्दा छिटो  आमभे ला बो लाई पारदर्शी गनेर्  शान्ति सामुदायिक वन उपभो क्ता समितिका अध्यक्ष टंकनाथ चौ धरीले  जानकारी दिनुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top