Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / सेवारखोलाको अनुगमन

सेवारखोलाको अनुगमन

 

युगबो ध समाचारदाता

घो राही  । जिल्ला समन्वय समिति दाङले  गिट्टी बालुवाका लागि टे ण्डर गरे को  से वारखो लाको  अनुगमन गरे को  छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जिते न्द्रमान ने पालीको  ने तृत्वमा गएको  टो लीले  त्यस क्षे त्रको  अनुगमन गरे को  हो  ।

अनुगमनमा मापदण्डभन्दा के ही गहिरो  गरे र उत्खनन गरे को  भन्दै  ठे के दारलाई सचे त र सजग गराएको  जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ने पालीले  बताउनुभयो  ।

‘पहिलो  पटक सचे त गराउने  काम गरे का छांै ’ – प्रमुख ने पालीले  भन्नुभयो – ‘त्यो  पालन नभए कारवाहीको  काम हुन्छ ।’ उहा“का अनुसार ठे के दारले  आगामी दिनमा त्यस्तो  नगनेर्  प्रतिबद्धता गरे को  छ ।
त्यसै गरी अनुगमन टो लीले  घो राही उपमहानगरपालिका–१० को  हापुरखो लामा स् टो र गरे र राखे को  ढुंगाको  अनुगमन गरे को  छ । ढुंगाका बारे मा तत्तकाल बै ठक बो लाएर कामकारवाही अघि बढाउने  भएको  जिल्ला समन्वय समितिले  जनाएको  छ । अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौ डे ल, निमित्त समन्वय अधिकारी सहदे वबहादुर भण्डारी र जिल्ला समन्वय समितिका राजश्व शाखा प्रमुख विष्णु आचार्यको  सहभागिता थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top