Free songs
Home / सम्पादकीय / आगलागी नियन्त्रणमा टिनका छाना प्रभावकारी

आगलागी नियन्त्रणमा टिनका छाना प्रभावकारी

मौ सम परिवर्तन सँगसँगै  प्रकृतिले  आफ्नो  रुप दे खाउने  गर्दछ । असार साउनमा बाढी पहिरो , पुस माघमा चिसो , शीत लहर र चै त बै शाखमा प्रचण्ड गर्मी र आगलागीका घटनाहरु बढी हुने  गर्दछन् । भौ गो लिक विविधता र विकटता रहे को  ने पालजस् तो  गरिव मुलुकमा पहाडी जिल्लाहरु पहिरो को  जो खिममा पर्दा तराईमा बाढीले  विनाश लीला मच्चाइरहे को  हुन्छ । यस प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिबाट वषेर् नि जनधनको  क्षति भइरहे को  हुन्छ । प्राकृतिक विपत्ति पूर्णरुपमा रो क्न सकिन्न । तर यसबारे  पूर्वसतर्कता र सावधानी अपनाउन सकियो  भने  यसबाट हुने  क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

मौ सम परिवर्तन निरन्तर भइरहने  चक्र जस् तै  हो  । चिसो  मौ सम सकिदै छ र अब क्रमशः गर्मी चढ्दै छ । फागुन–चै त महिनामा चल्ने  हावाहुरीका कारण पनि आगलागीका घटनाहरु बढी हुने  गर्दछन् । एक ठाउँको  आगलागी हावाहुरीका कारण तुरुन्तै  अकोर्  ठाउँमा विस् तारित हुने  भएको ले  यो  बे ला आगलागीको  जो खिम बढी हुने  गर्दछ । विशे ष गरे र तराईका जिल्लाहरुमा आगलागीका घटनाहरु बढी हुने  गर्दछन् ।
दाङ जिल्ला पनि आगलागीको  बढी जो खिमयुक्त जिल्ला मानिन्छ । विशे ष गरे र दे उखुरी उपत्यकामा आगलागीका घटनाहरु बढी हुने  गर्दछन् । अधिकांश आगलागीका घटनाहरु के टाके टी र वयस् क व्यक्तिहरुकै  लापरवाहीका कारण भएको  पाइन्छ । एकै  ठाउँमा जो डिएर वा गुजमुज्ज पारे र मानव वस् ती बसाल्ने  गलत प्रवृत्तिका कारण पनि आगलागीको  जो खिम दिन प्रतिदिन बढ्दै  गएको  छ । दाङ जिल्लामा यस वर्षमात्रै  ५५ घरमा आगलागी भएको  तथ्यांक छ । विगत पा“च वर्षयता छ सय ६९ घर आगलागीबाट जले र नष्ट भएका छन् । यसबाट हजारौ ं घरवारविहीन हुनुका साथै  करो डौ ंको  धनमाल क्षति भएको  छ । यो  स् िथति अन्त्य गर्न गम्भीरतापूर्वक सो च्न र तदनुरुप यो जना बनाउन जरुरी छ ।

विगत के ही महिनायता खर वा फुसको  छाना भएका घरहरुमा टिनको  छानो  लगाउने  कामको  शुभारम्भ भएको  छ । घरको  छानो  मात्रै  बलियो  बनाउन सकियो  भने  आगलागीको  जो खिम धे रै  कम गर्न सकिने छ । यसमा टिनको  छानो  लगाउने  विकल्प प्रभावकारी हुन सक्छ । स् थानीय, प्रदे श र के न्द्रमा जनप्रतिनिधि आइसके को  अहिले को  अवस् थामा यो  सम्भव छ । एकपटक मुलुकलाई खरको  छानो मुक्त गर्न सकियो  भने  गरिव जनताले  राहत पाउनुका साथै  आगलागीबाट अहिले  भइरहे को  जो खिम वा क्षति कम गर्न सकिने छ । त्यसै ले  गरिव जनताको  घरमा टिनको  छानो  लगाउने  कार्यक्रमलाई व्यवस् िथत र यो जनाबद्धढंगले  अभियानकै  रुपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ ।

आगलागीबाट अहिले  भइरहे को  क्षति कम गर्न यस सम्बन्धी जनचे तना जगाउन पनि त्यत्तिकै  जरुरी छ । विशे ष गरे र प्रज्वलनशील पदार्थहरु के टाके टीको  पहुँचबाट टाढा राख्ने , खाना पकाइसके पछि राम्रो सँग आगो  निभाउने , फुस, पराल र कपडालत्तामा आगो  चाँडै  फै लने  हुँदा हो शियारी अपनाउने  गरियो  भने  आगलागीको  जो खिम कम गर्न सकिन्छ । आगलागी भइसके को  अवस् थामा समयमै  दमकल पु¥याउन सकियो  भने  क्षति कम गर्न सकिन्छ । तर समयमै  दमकल पुग्न नसके र धे रै  क्षति भएका समाचारहरु बारम्बार आइरहे का हुन्छन् । जिल्लामा दमकल सुविधा पर्याप्त र सर्वसुलभ छै न । दाङमा आगलागी हुँदा ने पालगञ्ज वा बुटवलवाट दमकल मगाउनुपनेर्  बाध्यता छ । अब यो  स् िथति अन्त्य गनेर् तर्फ स् थानीय निकाय, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संघसंस् था सबै  लाग्नुपर्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top