Free songs
Home / विचार / जाँदाजाँदै  देउवाले  ठूलै  अपराध गरे 

जाँदाजाँदै  देउवाले  ठूलै  अपराध गरे 

डिल्लीबहादुर रावत

हाम्रो  दे शका शासकहरुले  विकासका कामहरु गर्न नसके  पनि विनाशमुखी काम नगरिदिए हुन्थ्यो  भन्ने  जनचाहना समे त पूरा गर्न सकिरहे का छै नन् । यो  क्रममा जनताले  निर्वाचनमार्फत फालिदिएको  दे उवा सरकार चुनावपछि पनि विभिन्न बहानामा सत्तामा चिप्किरहे  । प्रजातन्त्रको  नाममा कलङ्कित बन्न पुगे  । सत्ता छो ड्नु उनीहरुको  लागि प्राणै  छो डे  सरह हु“दो रहे छ भन्ने  कुरा दे उवाले  दे खाइछाडे  । जनताबाट फालिएको  दे उवा सरकारले  पछिल्लो  समयमा मनपरी  निर्णय गर्न पुग्यो  । जुन निर्णयलाई कांग्रे सकै  बुद्धिजीवीहरुले  खिल्ली उडाए । कुनै  पनि आधारबिना गरिने  निर्णय जतिसुकै  लो कप्रिय भएपनि अन्ततः हा“सो को  पात्र मात्र हुन पुग्दो रहे छ । जस् तै  ६५ वर्ष पुगे कालाई बृद्धभत्ता दिने  निर्णय । ने पाली जनताको  आयु लम्बिदै छ । तर सरकारले  बृद्धभत्ता पाउने  उमे र घटाउ“दै छ । यो  भन्दा बे रो जगारी भत्ता भने को  भए सुहाउने  थियो  । हुन त आर्थिक आधार र बजे टबिना गरिने  घो षणा के वल घो षणा मात्र बन्छ । यस् तो  घो षणाले  जनताबाट वाहवाही पाउनुको  साटो  झन घृणा पो  पाउ“दो  रहे छ भन्ने  कुरा दे उवाले  गरे को  निर्णय र जनताले  उनको  निर्णयप्रति गरे को  टिप्पणीबाट पुष्टि हुन्छ । वामपन्थी पार्टीमा ठूलै  बिग्रह नआउने  हो  भने  दे उवाको  राजनीतिक जीवन अब सकियो  । किनभने  उनी अहिले  ७२ वर्षका भइसके  ।

पाच वर्षपछि ७७ वर्ष अर्थात हिन्दू मतअनुसार अरु केही वर्षपछि ८४ पूजा गर्नुपनेर्  अर्थात मृत्युको  मुखमा पुगे  भन्ने  सन्दे श दिनु हो  । मान्छे  बूढो  भएपछि बालक जस् तो  व्यवहार गदैर्  अन्ततः अर्धचे त हुनपुग्छ भन्ने  भनाइ छ । दे उवाको  पछिल्लो  पटकका निर्णयहरुमा बालकपन दे खाए । कतिपय निर्णय त अर्धचे तनामा गरे को  जस् तो  दे खियो  ।

दे उवाले  फागुन ३ गते  राजीनामा दिए भने  उनले  राजीनामा दिनुभन्दा पहिले  नै  के पी प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसके का थिए । माघको  अन्तिममा दे उवाले  घो र आपत्तिजनक, जै विक विविधता र पर्यावरणबिरो धी निर्णय गर्न पुगे  । यति मात्रै  हो इन संविधानको  समे त खिल्ली उडाउन पुगे  । धर्म निरपे क्ष राष्ट्रमा एउटा धार्मिक संस् थालाई निकुञ्जको  महत्वपूर्ण वन दिने  निर्णय गरे  । भो लि मुस् िलम र क्रिश्चियनहरुले  शव गाड्न वा धार्मिक गतिविधि गर्न वन क्षे त्र मागे  के  गनेर्  ? भो लि अरुले  पनि वनमा गएर तपस् या गर्दछन् । अनि वन क्षे त्र दे ऊ भने  के  गनेर्  ? यस् तो  संविधानबिरो धी निर्णय त्यसै  गरे नन् हो ला । अवश्य पनि आर्थिक चलखे ल भएको  हुनुपर्दछ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गतको  सात सय हे क्टर हल खो रिया वन क्षे त्र तपस् िव भनिने  रामबहादुर वमजन आवद्ध धार्मिक संस् थालाई दिने  निर्णय गरे  । वनमन्त्री विक्रम पाण्डे को  ठाडो  निदेर् शनमा क्याविने टबाट दे उवाले  निर्णय गराएका हुन् । के ही समय पहिले  अदालतको  आदे शमा बारा जिल्ला वन कार्यालयले  प्रहरीको  सहयो ग लिएर त्यस क्षे त्रमा बनाइएका पक्की संरचना डो जर लगाएर भत्काएको  थियो  । अचम्मको  कुरा त राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन मन्त्रालयका कर्मचारी कसै लाई थाहा नदिएर निर्णय गर्नुले  ठूलै  आर्थिक चलखे ल भएको  हुनुपर्दछ । यस् तो  पर्यावरणीय अपराध गनेर्  प्रधानमन्त्रीलाई अदालतको  कठघरामा उभ्याइनुपर्दछ । सरकार भन्दै मा कुनै  पनि प्रक्रिया नपु¥याई राष्ट्रको  सम्पदा अरुलाई दिनु भने को  बिक्री गर्नु हो  । हो  वमजन बौ द्ध तपस् िव हुन् ।

तपस् या गनेर् लाई आफ्नो  वन नै  किन बनाउनुप¥यो  ? पक्की संरचना के को  लागि । गौ तम बुद्धले  राजकीय सुविधा त्यागे र सन्यासी भएर हि“डे  । उनलाई तपस् या गर्न पक्की संरचना बनाउनु परे न । तर वमजनलाई यी सबै  कुरा किन चाहियो  ? अहिले सम्म उनको  तपस् यावाट के  फल प्राप्त भयो  समाजलाई ? हिन्दूका पनि धे रै  सन्त महन्तहरु छन् । भो लि सबै ले  धार्मिक संस् था बनाएर राष्ट्रिय निकुञ्जको  वन माग्न थाले  के  गनेर्  ? तसर्थ के पी सरकारले  पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको  वन फिर्ता गराउन पहिलो  निर्णय गर्नुपर्दछ । यसो  गरे नन् भने  उनी र दे उवामा के ही अन्तर हुने छै न । आशा गरौ ं ओ ली यसबाट बचे र पर्यावरणप्रति जिम्मे वार र जवाफदे ही बन्ने छन् ।

पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत रहे को  हलखो रिया वनमा निकुञ्जले  धे रै  लगानी गरिसके को  छ । त्यस क्षे त्रमा अति दुर्लभ वन्यजन्तुको  बासस् थान र चरिचरन स् थलको  रुपमा विकास भएको  छ । त्यहा“ एकसिङे  गै ंडा, बाघ, हात्तीलगायत ठूला वन्यजन्तु रहे का छन् । अब दुर्लव वन्यजन्तु संकटमा त पर्दछन् नै  उनीहरु गाउ“समाजमा जान पनि सक्ने  अवस् था आउने छ । जसले  गर्दा जनधनको  ठूलो  क्षति व्यहो र्नुपनेर् छ । चितवनको  विकास एकसिङे  गै ंडा, पाटे  बाघ र हात्तीले  गर्दा नै  भएको  हो  । यिनलाई हे र्न दिनह“ु आन्तरिक र वाह्य पर्यटकहरुको  ओ इरो  लाग्ने  गर्दछ । आज ने पाल आउने  विदे शी पर्यटकहरुमध्ये  अधिकांश चितवन आउने  गर्दछन् । आउने  दिनमा पर्यटकको  रो जाइ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज नहो ला भन्न सकिदै न । २ नं. प्रदे शको  आर्थिक स्रो त बन्न सक्छ । २ नं. प्रदे शको  समृद्धिमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको  अहं भूमिका रहन सक्छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई स्रो तविहीन बनाउने  षडयन्त्र पनि हुनसक्छ । दे उवाको  निर्णय । तसर्थ २ नंं. प्रदे श सरकार पनि यसतर्फ समयमै  सचे त हुन जरुरी छ ।

वमजनस“ग जो डिएको  धार्मिक संस् थालाई राष्ट्रिय निकुञ्जको  वन नै  किन बनाउनुप¥यो  धार्मिक वन ? यसमा धे रै  षड्यन्त्र लुके को  छ । पर्यावरणको  दृष्टिले  महत्वपूर्ण मानिएको  पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा दे उवा सरकारले  किन प्रहार ग¥यो  ? चुरे  भावर क्षे त्रमा पनेर्  उक्त क्षे त्रले  चुरे  बचाउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे को  छ । भो लिका दिनमा यही धार्मिक वनलाई आधार बनाएर तस् करीदे खि अपराधको  अखडा बनाउन सक्छन् । त्यसै ले  समस् त पर्यावरणको  क्षे त्रमा क्रियाशील संस् था र व्यक्तिहरु पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई बचाउने  अभियानमा लाग्नु पर्दछ । २ नं. प्रदे श सरकारले  तत्काल निर्णय गरे र जानुपर्दछ । दे उवा सरकारको  निर्णय बदर गराउन २ नंं. प्रदे श तात्नै  पर्दछ । निकुञ्जमाथि खे लवाड गनेर्  जो सुकै  हुन् पर्यावरणका अपराधी हुन् । तिनलाई इतिहासले  कहिल्यै  माफी दिने  छै न । आज पर्यावरण प्रदूषण र विनाशको  कारण मानव जातिमा गम्भीर संकट दे खा परिरहे को  छ । यस् तो  बे लामा संरक्षणको  सशक्त कार्यक्रम बनाउनुको  साटो  निकुञ्जलाई नै  ध्वस् त बनाउन खो ज्ने  दे उवा राजनीतिक ने ता हुनै  सक्दै नन् ।

अहिले  एमाले  र माओ वादी के न्द्र स् पष्ट बहुमत भएको  के पी सरकार छ । चा“डै  यी दुई पार्टी पूर्ण रुपमा एक हुने छन् । अनि एकल पार्टीको  पूर्ण वहुमतको  सरकार बन्ने छ । जनताले  यो  सरकारबाट धे रै  अपे क्षा राखे का छन् । यसो  भन्दै मा वितरणमुखी बजे ट बनाउनु भन्दा हाम्रो  विकासमुखी बजे ट बनाउनुपर्दछ । उद्यो गधन्दाको  विकास र विस् तारमा जो ड दिनुपर्दछ । यस् तो  बे ला पर्यावरणीय पक्षलाई पहिलो  प्राथमिकतामा राखे र काम गर्नुपर्दछ । सबै भन्दा पहिले  सरकारमा बस् ने  र पार्टी ने ता कार्यकर्ता इमानदार र पारदर्शी हुन अत्यन्त जरुरी छ । अनि मात्रै  कर्मचारी संयन्त्रलाई इमानदार र पारदर्शी बनाउन सकिने  छ । भ्रष्टाचारको  अन्त्यबिना विकास र समृद्धिको  कल्पनासम्म नगर्दा हुन्छ । कर्मचारी र शिक्षकहरुले  पार्टी पिच्छे  बनाएका  संगठनहरु माथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्दछ । काम गराउने  तलव पनि अन्तर्राट्रिय मापदण्ड अनुरुप दिनु पर्दछ । भ्रष्टाचारबिरुद्ध कठो र बन्नसक्नु पर्दछ । वन र वन्यजन्तु तस् करहरुलाई कठो र कारवाही गर्न सक्नुपर्दछ । विद्युतीकरण गरे र पे ट्रो लियम पदार्थलाई विस् थापित गराउने तिर लाग्नुपर्दछ । यसले  प्रदूषण घटाउने छ । प्रदूषित उद्यो गलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । उत्तर को रियाको  अग्र्यानिक तरकारीदे खि अन्य कृषिजन्य उत्पादनले  अमे रिकाको  बजार कब्जा गरे को  छ भने  हामीले  नसक्ने  कुरै  हु“दै न । यसतर्फ सरकारले  सो च्नु पर्दछ । चाहे  जे हो स् वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले  पर्यावरणमा आधारित दिगो  विकास गर्न सक्षम हुने छ भने  पर्यावरणवादी र सचे त नागरिकको  अपे क्षा पूरा गनेर् छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top