Free songs
Home / फिचर समाचार / रुकुममा स्वास्थ्य बिमा लागु गनेर्  तयारी

रुकुममा स्वास्थ्य बिमा लागु गनेर्  तयारी

युगबो ध समाचारदाता

रुकुम  । रुकुम (पश्चिम) र (पूर्व) मा आगामी चै त १ गते बाट स् वास् थ्य बिमा भर्न शुरु गरिने  भएको  छ ।

स् वास् थ्य बिमा बो र्डले  दुबै  जिल्लामा स् वास् थ्य बिमा लागु गरिसके को  छ भने  चै त १ गते बाट बिमा भर्न शुरु गरिने  छ । स् वास् थ्य बिमा लागु भएपछि बो र्डले  जिल्लाभरका स् वास् थ्यकर्मी र स् थानीय तहस“ग स् वास् थ्य बिमासम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिसके को  छ ।

वडा तहमा बिमासम्बन्धी अभिमुखीकरण सञ्चालन भइरहे को  बो र्डका दुई जिल्ला संयो जक भरतबहादुर खड्काले  जानकारी दिनुभयो  । चै त १ गते बाट स् वास् थ्य बिमा शुरु गरिए पनि विमितले  तो किएको  से वा सुविधा भने  जे ठ १ गते बाट मात्र पाउने छन् ।

जिल्लाबाट बिमा भरे र मन्त्रालयमा पठाउने  र त्यसपछि जे ठ १ गते बाट बिमितले  से वा पाउन शुरु गनेर्  उहा“को  भनाइ छ । जिल्लाका शतप्रतिशत नागरिकलाई स् वास् थ्य बिमाको  पह“ुचमा ल्याउने  लक्ष राखिएको  छ ।

पा“चजनासम्मको  परिवारले  वार्षिक दुई हजार पाच सय बिमा शुल्क तिरे मा त्यो  वर्षभरि ५० हजार बराबरको  स् वास् थ्य सुविधा तो किएको  स् वास् थ्य संस् थाबाट पाउने  व्यवस् था गरिएको  छ । कुनै  परिवारमा पा“च जनाभन्दा कम सदस् य भए पनि सो ही शुल्क तिर्नुपनेर्  तर पा“च जनाभन्दा बढी भए प्रति सदस् य चार सय ५० रुपै या“का दरले  थप शुल्क लाग्ने  स् वास् थ्यकर्मी डिल्लीराज बो हराले  जानकारी दिनुभयो  ।

संयो जक खड्काका अनुसार स् वास् थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत दुई जिल्लाका आठवटा स् थानीय तहमा स् वास् थ्य बिमा संयो जन समिति गठन गरिएको  छ । तीन नगरपालिका र छ गाउ“पालिका गरी रुकुम (पश्चिम) र (पूर्व) मा नौ वटा स् थानीय तह रहे कामा तीन नगरपालिका र पा“च गाउ“पालिकामा नगरपालिकामा नगर प्रमुख र गाउ“पालिकामा अध्यक्षको  संयो जकत्वमा समिति गठन गरिएको  हो  ।

रुकुम (पश्चिम) को  मुसीको ट नगरपालिका, चौ रजहारी नगरपालिका र आठबीको ट नगरपालिका तथा सानीभे री गाउपालिका, बा“फीको ट गाउ“पालिका र त्रिवे णी गाउ“पालिका गरी सबै  स् थानीय तहमा स् वास् थ्य बिमा संयो जन समिति गठन भइसके का छन् । रुकुम (पूर्व)को  भुमे  गाउपालिका र पुथाउत्तरगंगा गाउ“पालिकामा समिति गठन गरिसकिएको  छ भने  सिस् ने  गाउ“पालिकामा गठन गर्न बा“की रहे को  संयो जक खड्काको  भनाइ छ ।

स् वास् थ्य बिमा भर्नका लागि दुई जिल्लाका एक सय चार वडामा बिमा दर्ता सहयो गी छनो टको  काम भइरहे को  छ । रुकुम (पश्चिम) का ७३ वडामा एक÷एकजनाका दरले  ७४ र (पूर्व) का ३१ वडामा एक÷एकजनाका दरले  ३१ गरी कुल एक सय चार जना दर्ता सहयो गी नियुक्त गरिने  बो र्डका संयो जक खड्काले  जानकारी दिनुभयो  । जसका लागि सम्बन्धित वडाध्यक्ष, वडा सचिव र स् वास् थ्य चौ की प्रमुखलाई जिम्मे वारी दिइएको  छ । स् थानीयलाई प्राथमिकता दिएर थालिएको  बिमा दर्ता सहयो गीलाई कामको  आधारमा बो नसको  ब्यवस् था गरिएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top