Free songs
Home / फिचर समाचार / नियमावलीप्रति कर्मचारीको विमति

नियमावलीप्रति कर्मचारीको विमति

युगबो ध समाचारदात।

घो राही  । राप्ती उपक्षे त्रीय अस् पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले  स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणको  नियमावलीमाथि आपत्ति जनाएका छन् ।
नियमावलीले  अस् पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको  पे शा र से वा सुविधालाई ग्यारे न्टी गर्न नसके को  भन्दै  नियमावली संशो धन हुनुपर्ने  माग गरे का छन् ।

सो मवार पत्रकार सम्मे लन गर्दै
अस् पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले  नियमावली सच्याउनुपर्ने  स् थानीय दल तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको  आपसी सहमतिको  आधारमा प्रतिष्ठानको  गतिविधि अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्र्रह गरे का छन् ।

पत्रकार सम्मे लनमा अस् पतालका निमित्त प्रमुख मे डिकल सुपरिटे न्डे न्ट डा. जनार्दन पन्थीले  प्रतिष्ठान निर्माण नियामावली सरो कारवालाहरुबीच कुनै  समन्वय नै  नगरी आफूखुशी निर्माण गरे को  बताउनुभयो  । उहा“ले  भन्नुभयो – ‘कर्मचारीको  माग कार्यरत करार र ज्यालादारी रो जगारको  ग्यारे न्टी प्रतिष्ठानले  गर्नुपर्छ ।’ उहा“ले  पत्रकार सम्मे लनमार्फत यही माघ २२ गते  प्रधानमन्त्रीको  अध्यक्षतामा प्रतिष्ठानको  बै ठक काठमाडौ ंमा मात्रै  के न्द्रित भएको  बताउनुभयो  ।

अस् पतालमा कार्यरत एक सय ६० जना कर्मचारीहरुको  पे शा नियमावलीले  संकटमा पारे काले  यो  तुरुन्तै  सच्याउनु आवश्यक रहे को  उहँ“ले  बताउनुभयो  । प्रतिष्ठानले  करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुको  से वा सुविधालाई सरकारी ऐ नबमो जिम से वा सुविधा उपलव्ध गराउनुपनेर्  माग गर्नुभयो  । उपकुलपतिले प्रतिष्ठान निर्माणमा स् थानीय कुनै  दल, व्यक्ति र कर्मचारीहरुस“ग समन्वय नै  नगरी अघि बढे काले  यस् तो  समस् या दे खिएको  प्रष्ट पार्नुभयो  ।

प्रतिष्ठान निर्माण सहयो गी ने कपा माओ वादी के न्द्रका ने ता जीवन गौ तमस“ग पनि कुनै  सल्लाह भएको  छै न । स्थानीय ने ता तथा जनप्रतिनिधिहरु को हीसग उपकुलपतिले  भे टघाट नगरी प्रधानमन्त्री र स्वास् थ्य सचिवबाटै  आफूखुशी काम भइरहे को  उहा“ले  जानकारी बताउनुभयो  । पत्रकार सम्मे लनमा अस् पताल विकास समितिका अध्यक्ष शंकरसिंह थापाले  उपकुलपतिले  आफूस“ग पनि कुनै  छलफल नगरे को बताउनुभयो  ।

यसैबीच अस्पतालका निमित्त मे.सु. जनार्दन पन्थीले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्ने काम नेपाल सरकारको भएको बताउनुभएको छ । सबै काम विधि र प्रकृया अनुसार हुन्छ र हुनपर्छ भन्दै उहा“ले यसमा आफूहरु अवरोधक नभएको प्रष्ट पार्नुभएको छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top