Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / वडा कार्यालयको  सेवा देउपुरबाट

वडा कार्यालयको  सेवा देउपुरबाट

 

युगबो ध समाचारदाता

दे उखुरी । लमही नगरपालिका वडा नं. ६ को  वडा कार्यालयले  दे उपुरबाट से वा शुरु गरे को  छ ।

यसअघि लमही बजारमा रहे को  संयुक्त वडा कार्यालयबाट से वा दिदै  आएको  वडा नं. ६ को  कार्यालयले  दे उपुरबाट से वा शुरु गरे को  वडाध्यक्ष गणे शमान चौ धरीले  जानकारी दिनुभयो  ।

लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर के सी, उपप्रमुख दे वका बे लबासे , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गे हे न्द्रबहादुर डा“गीको  उपस् िथतिमा वडा कार्यालयलले  से वा शुरु गरे को  हो  । यस् तै  वडा कार्यालयको  स् थायी कार्यालय स् थापनाका लागि छुट्याइएको  जग्गाको  अवलो कन गरिएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top