Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / चौघेरामा पीरफिरे मेला, नयाँ मठाध्यक्ष चयन

चौघेरामा पीरफिरे मेला, नयाँ मठाध्यक्ष चयन

युगबो ध समाचारदाता

घो राही । दाङको  चौ घे रामा रहे को  गो रक्ष पात्रदे व मन्दिरमा आइतवार मे ला लागे को  छ । वषेर् नि शिवरात्रिको  अवसरमा फागुनको  विजया एकदशीका दिन पीर फे नेर्  मे लाका रुपमा मनाउने  गरिन्छ । मे लाको  आयो जनास“गै  मन्दिरको  पीर (मठाध्यक्ष) फे रिने  दिनका रुपमा समे त लिने  गरिन्छ ।

आइतवारदे खि मन्दिरको  नया“ प्रमुख चुनिने  भएकाले  पनि पीर अर्थात मठाध्यक्ष फे नेर्  दिनका रुपमा लिने  गरिएको  छ । मन्दिर व्यवस् थापन समितिले  यसअघिका मठाध्यक्ष नीमनाथ यो गीलाई नै  मठाध्यक्षमा निरन्तरता दिएको  छ । यो गी यो स“गै  तीन वर्ष पीरको  भुमिकामा रहनुभएको  छ ।

मठाध्यक्षलाई मन्दिरको  प्रमुखका रुपमा मान्ने  गरिन्छ । मठाध्यक्ष भएपछि मन्दिर परिसरभन्दा बाहिर निस् कन नपाउने , माछा मासु खान नहुने  र दै निक पूजाआजामा मात्रै  सहभागी हुनुपनेर्  नियम रहे को  छ । विवाह नगरे का व्यक्तिलाई मात्रै  मठाध्यक्ष बनाउने  परम्परा छ ।

विक्रम सम्बत ८०९ सालदे खि नै  पीर स् थापना र मे लाको  आयो जना हु“दै  आएको  मन्दिरका व्यवस् थापक महन्त सुरतनाथ यो गीले  जानकारी दिनुभयो  । दाङका तत्कालीन थारु राजा रत्न पारखुको  पालादे खि यो  मठाध्यक्ष राख्ने  र मे ला लाग्ने  प्रचलन शुरु गरिएको  उहा“को  भनाइ छ । मन्दिरमा दर्शनार्थीहरुको  निकै  भीड लागे को  थियो  । चौ घे रा आसपासका ठाउ“हरुबाट दर्शन र मे ला भर्न आएकाहरुको  संख्या धे रै  थियो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top