Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / खानेपानीको पाइप सडकको बीचमा

खानेपानीको पाइप सडकको बीचमा

 

दशरथ घिमिरे

दे उखुरी  । लमही खाने पानी उपभो क्ता तथा सरसफाइ संस् थाले  वितरण गरे को  खाने पानीको  पाइप बीच सडकमा परे को  छ । खाने पानीको  पाइप विस् तार गर्दा भविष्यका बारे मा ध्यान दिन नसक्दा यस् तो  समस् या आएको  उपभो क्ताहरुले  गुनासो  गरे का छन् ।

लमही नगरपालिका वडा नं. ४ का उपभो क्ता दुर्गा सुवे दीले  दीर्घकालीन यो जना नबनाउ“दा खाने पानीका पाइप सडकको  बीच भागमा पर्न गएको  र आगामी दिनमा यो जना सञ्चालन गर्दा दीर्घकालीन यो जना निर्माण गर्नुपर्ने  सुझाव दिनुभयो े  । ‘सडकको  बीच भागमा पाइप पुगे को  छ, बाटो  भत्काउ“दै  पाइप कहिले  यता कहिले  उता गर्नुपरे को  छ’– सुवे दीले  भन्नुभयो – ‘खाने पानी, नगरपालिका, सडक कार्यालय सबै स“ग समन्वय हुन आवश्यक छ ।’

लमही खाने पानी उपभो क्ता तथा सरसफाइ संस् थाको  १३ औ ं वार्षिक साधारणसभामा उपभो क्ताहरुले  उपभो क्तामै त्री से वा विस् तार गर्न माग गरे  । यसै गरी लमही खाने पानी उपभो क्ता तथा सरसफाइ संस् थाले  खाने पानीमा दे खिएको  चुना न्यूनीकरण गर्न थप अध्ययन गर्ने  भएको  छ । साधारणसभाको  अवसरमा सचिव ठाकुरप्रसाद भण्डारीले  प्रस् तुत गरे को  प्रगति प्रतिवे दनमा चुना न्यूनीकरण गर्न थप अध्ययन गर्ने  उल्ले ख छ । चुना न्यूनीकरण गर्न समस् याग्रस् त आयो जनाहरुको  अध्ययन गर्ने  र समाधान गर्न अघि बढ्ने  यो जनामा समे टिएको  छ ।

खाने पानी संस् थाका अध्यक्ष काशीराम डागीको  अध्यक्षता एवं प्रतिनिधिसभा सदस् य मे टमणि चौ धरीको  प्रमुख आतिथ्यतामा भएको  कार्यक्रममा दे उखुरीमा खाने पानीको  अभाव हुन नदिन बृहत यो जना आवश्यक पर्ने  र त्यसका लागि के न्द्रमा पहल गर्ने  प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो  ।

कार्यक्रममा सचिव ठाकुरप्रसाद भण्डारीले  प्रगति र को षाध्यक्ष जंगबहादुर चौ धरीले  आर्थिक प्रतिवे दन प्रस् तुत गर्नुभएको  थियो  । कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि प्रदे शसभा सदस् य रे वतीरमण शर्माले  खाने पानी संस् थाले  उपभो क्तालाई चौविसै घण्टा पानी उपलब्ध गराएको मा खुशी ब्यक्त गर्दै  पानी वितरणमा आइपर्ने  समस् या समाधान गर्न संस् था तदारुकताका साथ अझ क्रियाशील हुनुपर्ने  धारणा राख्नुभयो  ।

सो  अवसरमा लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर के सी, जिल्ला खाने पानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका इञ्जिनियर तिलक न्यौ पाने , तुलसीपुर खाने पानी उपभो क्ता तथा सरसफाइ संस् थाका सचिव मनो ज लामिछाने , बे लझुण्डी खाने पानी तथा सरसफाइ उपभो क्ता संस् थाका सचिव विनय पो ख्रे ल, ने पाली कांग्रे सका रे शमबहादुर खड्का, अजम्वरी सामुदायिक वन उपभो क्ता समूहका ताराप्रसाद खनाल, दे उखुरी उद्यो ग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष विनो दकुमार पाण्डे , सल्लाहकार वीमबहादुर के सी, लमही नगर विकास समितिका अध्यक्ष घनश्याम सुवे दी, उपभो क्ता दुर्गा सुवे दी, भरत दुलाल, वे दुलाल सुवे दीलगायतका वक्ताहरुले  मन्तब्य ब्यक्त गर्नु भएको  थियो  ।

उपाध्यक्ष कुमार घिमिरे को  स् वागत मन्तब्यबाट शुरु भएको  कार्यक्रमको  सञ्चालन सचिव ठाकुरप्रसाद भण्डारीले  गर्नुभएको  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top