Free songs
Home / सम्पादकीय / दण्डहीनता अन्त्य गर

दण्डहीनता अन्त्य गर

केही दिन पहिले इटहरी र काठमाडौ ं दरबारमार्गमा भएका  सामूहिक बलात्कारका घटनाले  सिंगो  मुलुक तरङ्गित भएको  छ । गत पुस १६ गते  इटहरीमा १० कक्षामा अध्ययन गनेर्  १४ वर्षीया किशो रीमाथि र माघ ७ गते  काठमाडौ ंमा दरबारमार्गस् िथत हो टलमा २० वर्षीया युवती सामूहिक बलात्कारमा परे  । दुबै  ठाउँमा सामूहिक बलात्कारका पाशविक घटना भए । दे शै भर बलात्कृत हुने  बालिका तथा महिलाको  संख्या निरन्तर बढ्दै  गएको  स् वयं प्रहरीको  तथ्यांकले  दे खाउँछ । तर अहिले  यी दुई घटना बढी चर्चामा छन् । घटनाको  यतिधे रै  चर्चा हुनुका पछाडि सामूहिक बलात्कार हुनु मात्रै  हो इन, ती दुबै  घटनामा भएको  भनिएको  आर्थिक ले नदे न र मिलापत्र गराउन दे खिएको  प्रहरी संलग्नता सार्वजनिक भएपछि यी घटनाले  सबै को ध्यान खिचे को  हो  ।

इटहरीमा भएको  घटनामा एसपी र इन्स् पे क्टर तथा दरबारमार्गमा इन्स् पे क्टर र मुद्दा शाखाका सई निलम्बनमा परे का छन् । बलात्कारजस् ता जघन्य अपराधका मुद्दामा आर्थिक ले नदे न तथा मिलापत्रमा प्रहरी संलग्नताको  यो  पहिलो  उदाहरण हो इन । यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै  हुन् । अन्यत्र पनि यस् तो  हुने  गरे को  छ । पछिल्लो  समयमा त झन बलात्कारका मुद्दामा प्रहरी संवे दनशीलता निकै  कम छ । बलात्कारका घटनामा सर्वप्रथम पीडितमाथि नै  आशंका गनेर्  प्रचलन बढे को  छ । एकाधले  गलत गरे को  हुनसक्छ, तर त्यही कसीमा बलात्कार पीडितलाई शंका गर्नु अकोर्  अपराध नै  हो  । गलत वा सही अनुसन्धानपछि खुल्ने  कुरा हो , तर विभिन्न किसिमले  प्रभावित भएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने  कार्य कुनै  पनि को णबाट क्षम्य हुन सक्दै न ।

त्यसो  त हिंसापीडित महिलाका उजुरीहरुमाथि निर्वाधरुपमा भइरहे का मिलापत्रले  समे त दण्डहीनता बढाएका छन् । प्रहरी, संघ संस् थाहरुमा आउने  हिंसा प्रभावितका प्रायः सबै जसो  मुद्दाहरु मिलापत्र गरे र पठाइने  गरिएको  छ । फौ जदारी अपराध बाहे कका यी मुद्दाहरुमा यसरी मिलापत्र हुनुलाई नराम्रो  भन्न सकिँदै न । तर मिलापत्रको  क्रममा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने  काम भएको  छ कि छै न भने र हे र्न ढिला भइसके को  छ । एकपटक मिलापत्र गराएर पठाइएका भनिएका कतिपय हिंसा प्रभावित महिलाहरुका दै निकी बदलिएका छै नन् । प्रहरी र संघसंस् थामा न्याय खो ज्न जानु अकोर्  अपराध गरे जसरी उनीहरुले  भो ग्ने  हिंसा थपिएका छन् । तर त्यसरी हिंसा दो हो रिँदा पीडित महिला भने  पुनः न्याय खो ज्न आउन सकिरहे का छै नन् । पीडितहरुको  इच्छाबमो जिम गरिरहे को  भने र न्याय दिन बसे काहरु सजिलै  भन्छन् । तपाइ“ हामीलाई लाग्न सक्छ, पीडितको  मन्जुरी भए अरुलाई किन चासो  ? यस् ता गम्भीर विषयलाई सामान्य समस् याका रुपमा लिने , उनीहरुको  व्यक्तिगत, पारिवारिक मामिलाका रुपमा हे नेर्  यही दृष्टिको णका कारण दण्डहीनताले  प्रश्रय पाइरहे को  छ । दण्डहीनताकै  कारण बलात्कार, बलात्कारको  प्रयास, बहुविवाह, घरे लु हिंसाजस् ता मुद्दाहरु घरायसी झै झगडाको  हलुका निवे दन दिएर निप्ट्याइने  गरे का छन् ।

माथि उल्ले ख गरिएका घटना त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । बलात्कारलगायत समाजमा भइरहे का फौ जदारी अपराधका घटनामा समे त आर्थिक ले नदे न तथा मिलापत्र हुने  गर्छ । अपराधमा हुने  यस् ता मिलापत्रले  नै  दण्डहीनता मौ लाउँदै  आएको  छ । कुनै  पनि शर्तमा शक्ति र पै साको  आडमा अपराधीले  उन्मुक्ति पाउनुहुँदै न । अझ दुःखको  कुरा, बलात्कारका अपराधिक घटना भइसक्दासमे त पीडितको  नै  गल्ती खो ज्ने  प्रयास गरिन्छ । बलात्कारलगायत महिलाबिरुद्धका हिंसाका मुद्दामा दण्डहीनता अझै  बढी दे खिने  गरे को  छ । दो षी बलात्कारी हो , पीडित हो इन भन्ने  सामान्य कुरा समे त बे वास् ता गदैर्  पीडितलाई झन पीडा दिने  काम समे त हुँदै  आएका छन् । कानुनी दण्ड आफै मा महत्वपूर्ण कुरा हो  । तर त्यो  सँगसँगै  सामाजिक दण्डतर्फ पनि हामीले  चासो  बढाउनुपर्छ । नागरिकको  सुरक्षा र न्यायको  पहरे दारको  जिम्मे वारी बो के का निकायहरु नै  दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने  काममा संलग्न दे खिनु खे दजनक कुरा हो  । आ–आफ्नो  क्षे त्रमा भइरहे का दण्डहीनताबिरुद्ध सबै ले  खुले र बिरो ध गरौ ं ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top