Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / ‘पायकपर्ने स्थानमै स्थायी राजधानी बनाउने अभियानमा छौ ं’

‘पायकपर्ने स्थानमै स्थायी राजधानी बनाउने अभियानमा छौ ं’

कविराम थारु
प्रदेशसभा सदस्य बर्दिया

सरकारले  प्रदे शका अस् थायी मुकाम तो के र प्रदे श संरचनाको  कार्यसञ्चालनलाई अघि बढाएको  छ । पाँच नं. प्रदे शका सदस् यहरुले  शपथ लिएर पहिलो  बै ठकको  प्रतीक्षा गरिरहे का छन् । यही माघ २१ गते  बुटवलको  उद्यो ग वाणिज्य संघको  हलमा प्रदे शसभाको  पहिलो  बै ठक हुदै छ । प्रदे श प्रमुखले  बै ठक आह्वान गरिसके को  अवस् थामा पहिलो  बै ठक, प्रदे श सरकार गठन र स्थायी राजधानीका विषयमा बर्दियाबाट निर्वाचित प्रदे शसभा सदस् य कविराम थारुसंग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस् तुत गरिएको  छ ।                          –सम्पादक

प्रदे श सरकार कहिले  बन्छ ?

भर्खरै  प्रदे शसभाको  पहिलो  बै ठक आह्वान गरिएको  छ । प्रदे श प्रमुखले  माघ २१ गते  प्रदे शसभाको  पहिलो  बै ठक बो लाउनुभएको  छ । बै ठकमा छलफल हो ला कहिले  बनाउने  भन्ने  विषयमा पनि । एमाले को  तर्फबाट पार्टीको  संसदीय दलको  ने ता हामीले  शंकर पो ख्रे ललाई चुनिसके का छौ ं । मतको  हिसाबले  पाच नम्बर प्रदे शको  मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे ल नै  हुनुहुन्छ । मन्त्रिमण्डलका विषयमा छलफल भइरहे को  छ । माघ २४ गते  राष्ट्रियसभा निर्वाचन हु“दै छ । निर्वाचनपछि नै  प्रदे शको  सरकार बन्ने छ ।

माघभित्रै  आउला ?
माघभित्रै  सरकार बनाउने  प्रयास हुन्छ । के ही व्यवधान भएन भने  फागुनसम्म जादै नांै  ।

शपथ लिइसके पछि सांसदहरु मन्त्री हुने  दौ डधुपमा छै नन् र ?

शपथ लिएपछि तपाइले  भने जस् तो  दौ डधुप त छै न । मन्त्री हुने  पनि मापदण्ड तो किएको  छ । सबै का सबै  सांसदहरु मन्त्री हुने  कुरै  भएन । त्यसै ले  आ–आफनो  क्षे त्रमै  हुने  गतिविधिहरुमा व्यस् त भइरहे को  अवस् था छ । जनताकै  काममा हामीहरु क्रियाशील भइरहे का छौ ं । सरकारको  तयारीका लागि सांसदहरुको  तर्फबाट खासै  तयारी भएको  छै न । सामान्यतया छलफल, लबिङको  कुरा त हुन्छ नै  । तथापि बर्दिया जिल्ला पिछडिएको  जिल्ला हो  । पा“च नम्बर प्रदे शको  पश्चिम पुछारको  जिल्ला पनि हो  । आदिवासी जनजाति थारुहरुको  जिल्ला पनि हो  । यसर्थ बर्दियालाई सानै  भए पनि अब हुने  सरकारमा सहभागिता चाहिन्छ भन्ने  कुरालाई हामीले  आ आफ्नो  माध्यमबाट भनिरहे का पनि छौ ं ।

दौ डधुप नभए पनि मन्त्री हुने  लाइनमा तपाइ पनि हुनुहुन्छ ?

हो  । मे रो  पनि दाबी छ । किनभने  मै ले  माथि पनि भनें  बर्दिया जिल्ला पिछडिएको  जिल्ला, थारुहरुको  बाहुल्यता भएको  जिल्ला भएको  हुनाले  र प्रदे श नै  जनजातिहरुको  बाहुल्य क्षे त्र भएको  हुनाले  यो  क्षे त्रको  जनप्रतिनिधिका हिसाबले  मे रो  दावी स् वाभाविकरुपमा हुनुपर्छ । सो ही अनुसार मै ले  त्यो  दाबी जाहे र गनेर्  हो  ।

व्यक्तिले  चाहे र हुदै न हो ला, पार्टी र गठबन्धनप्रति लविङ गर्नुभएको  छ ?

पहिलो  कुरा म व्यक्ति मात्रै  हो इन, यसक्षे त्रको  प्रतिनिधि हु“ । जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिको  रुपमा मात्रै  बुझ्नुह“ुदै न । तथापि मै ले  पनि शीर्ष ने ताहरुस“ग छलफल पनि गरे को  छु । ने तृत्वले  बर्दिया छलफलको  विषय बने को  छ भन्नु भएको  छ । आशा गरौ ं जनताको  भावना सबै ले  बुझ्नुहुने छ ।

पाच नम्बर प्रदे शको  स् थायी राजधानी कहा हुन्छ ?

सरकारले  जसरी पा“च नम्वर प्रदे शको  अस् थायी राजधानी तो क्यो  त्यसप्रति बर्दियाबासीका तर्फबाट हामीले  प्रतिक्रिया दिइसके का छौ ं । त्यो  हामीलाई मान्य हु“दै न । सरकार आफै ले  पनि मुकाम तो क्नुअघि विभिन्न अनुगमन, अध्ययन गरे कै  हो  । अनुगमन, अध्ययन टो लीले  प्रतिवे दन पनि दिएकै  छ । तर ती सबै  प्रतिवे दनलाई लत्याएर सरकारले  मनो मानी ढंगले  निर्णय ग¥यो  । पहिलो  बिरो ध बर्दियावासीको  त्यसमा हो  । आफै ले  बनाएको  सरकारी संयन्त्रले  दिएको  सुझावलाई कार्यान्वयन नगनेर् ले  जनताको  कुरा सुन्ने  कुरै  भएन । सो ही अनुसारको  निर्णय भयो  । त्यो  निर्णय गनेर्  संवै धानिक अधिकार पनि सरकारलाई थियो  । त्यसो  नहुनु पनेर्  हो  सरकारले  गरिहाल्यो  । हामी बर्दियाका जनप्रतिनिधि र जनताले  त प्रे स विज्ञप्तिमार्फत र पत्रकार सम्मे लन नै  गरे र सरकारी निर्णयको  बिरो ध गरे का छौ ं । त्यो  निर्णय हामीलाई मान्य छै न । तर पनि त्यसलाई सच्याउने  अधिकार प्रदे शसभालाई छ । अबको  बाटो  भने कै  प्रदे शसभा हो  । त्यसो  हु“दा त्यो  बाटो  अवलम्बन गर्ने  कुरालाई सुनिश्चित गर्न हामी प्रदे शसभा सदस् यहरुले  शपथ पनि लिइसके का छौ ं । आशा गरौ ं अब प्रदे शसभाबाटै  सबै लाई पायक पनेर्  स् थानमा पा“च नम्बर प्रदे शको  स् थायी राजधानी तो किने छ ।

पायकपनेर्  भने को  कहा हो  ?

पायक कहा“ पर्छ भन्ने  कुरा त भूगो ल हे रे  भइहाल्यो  नि । सरकारी प्रतिवे दनले  कहा“ भने को  छ ? हामी बर्दियाबासीहरुको  माग भने को  दाङ स् थायी राजधानी हुनुपर्छ भन्ने  हो  । हामीले  सो ही अनुसार लविङ पनि गरे का छौ ं र बिरो ध र दबाब पनि ।

सरकारले  अस् थायी तो के कै  ठाउ पनि त्यति टाढा त छै न नि ?

तपाइ दे शको  कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रदे शको  ? पा“च नम्बर प्रदे शको  सबै लाई पायक पनेर्  ठाउ“मा छ अहिले को  अस् थायी राजधानी ? छै न । तर पनि सरकारले  तो किसक्यो  । कार्य सञ्चालनका लागि तो के को  थियो  । त्यसको  कार्यान्वयन पनि भइसके को  छ । अब सबै लाई पायक पनेर्  ठाउ“मा राजधानी चाहिन्छ । दो स्रो  कुरा रुपन्दे ही राजधानी हुने  नहुने  भन्नुभन्दा पनि पा“च नम्बर प्रदे श जनजातिहरुको  बहुल क्षे त्र हो  । पिछडिएका क्षे त्र, वर्ग, समुदाय एकातिर अनि उनीहरुकै  लागि निर्माण गरिएको  संरचना चाहि‘“ अकोर् तिर हुनुहु“दै न । कानूनमा मात्रै  हो इन, बर्दियाली जनता त्यो  कुरा अब व्यवहारमा हुनुपर्छ भन्ने मा छन् । हामीले  बर्दियामै  राजधानी चाहिन्छ पनि भन्ने  थियौ ं नि तर सबै लाई पायक पर्छ कि पदैर् न ? के  अस् थायी राजधानी तो किएको  रुपन्दे ही राजधानी हुन्छ भने  बर्दिया नहुने  भन्ने  कतै  छ ? हामीले  त्यो  पनि भनिरहे का छै नौ ं । प्रदे शको  मुकाम पा“च नम्बर प्रदे शका सबै लाई पायक पनेर्  स् थानमा हुनुपर्छ भन्ने  हाम्रो  मान्यता हो  ।

आदिवासी जनजातिहरुको  पहिचानको  कुरा त पाच नम्बर प्रदे शको  जुन जिल्ला गए पनि रहला नि, दाङ वा बर्दियामा मात्रै  हुने  हुन्छ र ?

त्यो  त सबै ले  आत्मसात गर्नुप¥यो  नि । भन्ने  बे लामा बहुसंख्यक जाति, जनजाति भन्ने ।  पिछडिएको  जाति, वर्गलाई नै  अगाडि बढाउन सकिएन भने  संघीयताको  अवधारणाको  के  अर्थ भयो  र ? हामीले  संघीयता ल्याएकै  पिछडिएका वर्ग, क्षे त्र, जाति, समुदायका लागि हो इन र ? त्यसकारणले  यी वर्ग, समुदायका लागि हो  भने  व्यवहारमा पनि त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ र त्यसको  उपयुक्त स् थान दाङ हो  भन्ने  कुरा हामी बर्दियावासीले  गरे का हौ ं । रुपन्दे ही भूगो लको  हिसाबले  पनि पूर्वी कुनामा छ । जुन भारतीय सीमा नजिक पनि छ । म फे रि पनि के  कुरा दो हो ¥याउन चाहन्छु भने  सरकार आफै ले  पनि प्रदे शको सम्भावित राजधानी कहा“ हुनसक्छ भने र अध्ययन पनि गरे कै  हो  । त्यो  अध्ययन टो लीे ले  सबै भन्दा उपयुक्त दाङ भने को  पनि थियो  । त्यही टो लीको  प्रतिवे दन कार्यान्वयन भए भइहाल्यो  नि । अझ हामी पश्चिम क्षे त्रका लागि नजिक हुने  थियो  भन्ने  नै  हो  । भएन त्यसो  भएकाले  हाम्रो  बिरो ध, दबाब सिर्जना गरे का हौ ं । यो  जारी नै  छ ।

सम्भव छ त अब स् थायी राजधानी दाङ ल्याउन ?

सामान्यतयाः सम्भव दे खिन्न । किनभने  स्थायी राजधानीका लागि प्रदे शसभाको  दुई तिहाइ बहुमतको  परिकल्पना संविधानले  गरे को  छ । त्यो  दुई तिहाइ जुट्ने  अवस् था छै न । तर हाल सरकारले  तो के कै  ठाउ“लाई पनि स् थायी बनाउन पनि दुई तिहाई चाहिएला नि त्यो  पनि त सम्भव छै न नि । सधै  अस् थायी भएर पाच नम्बर प्रदे शलाई कमजो र बनाउने  कि स् थायी राजधानी बनाउने  दिशामा अघि बढ्ने  ? त्यसो  हो  भने  सहमतिमा पूर्वाधारयुक्त र सबै लाई पायक पनेर्  स् थानमा स् थायी राजधानी तो के र यो  प्रदे शको  विकास र समृद्धिलाई अघि बढाउनु नै  हामी सबै को  हित हुन्छ । म र बर्दियावासीहरु त निकास निकाल्ने तर्फ दबाब सिर्जना गरिरहे का छौ ं । अन्य जिल्लाका प्रदे शसभा सदस् यहरुलाई पनि कन्भिन्स गनेर्  काममा हामी लागिरहे कै  छौ  । अन्तिम अवस् थासम्म पनि हाम्रो  लडाइ“ चल्ने छ । सरकारले  रुपन्दे ही सबै को  पायक पनेर्  ठाउ“ हो इन भन्ने  पनि बुभे mकै  छ । तर उसले  जानीजानी एउटा कुनामा लगे र अस् थायी राजधानी राख्ने  निर्णय पनि गरे को  छ । खासगरी यो  ने पाली कांग्रे सको  चालबाजी हो  । उसलाई एउटा कुरा के  थाहा छ भने  पायक पनेर्  ठाउ“मा राख्दा यो  पा“च नम्बर प्रदे शमात्रै  हो इन, सिंगो  राष्ट्र समृद्धितिर जा“दै छ । त्यसलाई रो क्न, विथो ल्न र अस् िथरता सिर्जना गर्न जानीजानी पायक नै  नपनेर्  ठाउ“मा मुकाम तो क्ने  काम गर्नलाई सरकारलाई प्रे रित गरे को  स् पष्ट छ । राजधानीकै  लडाइ“मा जनप्रतिनिधि र जनता लागुन् जसले  विकास भन्दा पनि लडाइ“, वै मस् यता फै लियो स् भन्ने मा कांग्रे स र अहिले को  सरकार लागे का छन् । त्यसको  हतियारको  रुपमा पा“च नम्बर मात्रै  हो इन, धे रै जसो  प्रदे शमा जनभावनाविपरीत मुकाम तो क्ने  काम भएको  छ । हामी यसलाई चिरे र अघि बढ्ने  र वास् तविक संघीयता कार्यान्वयनका लागि लड्दै  जनभावना अनुसारको  विकास र समृद्धि प्राप्त गनेर् छांै  ।

पाच नम्बर प्रदे शको  विकास र समृद्धिका लागि के  गर्नुहुन्छ ?

पाच नम्बर प्रदे श भने को  बहुसंख्यक किसान भएको  क्षे त्र हो  । किसानहरु धे रै  भएकाले  पहिलो  कुरा कृषिलाई आधुनिकीकरण गनेर्  विषय महत्वपूर्ण हो  । हामी त्यसतर्फ आफ्ना नीति, कार्यक्रम, यो जना ल्याउने  सो चमा छौ ं । खासगरी चक्लावन्दीको  माध्यमबाट कृषि क्षे त्र र किसानहरुको  स् तर बृद्धि गनेर्  कुरा नै  प्राथमिकतामा छ । त्यस् तै  पॉच नम्बर प्रदे शमा धे रै जसो  मुक्त कमै या, कम्लरी, सुकुम्वासी, भूमिहीनहरु छन् । यी सबै  जनताका लागि छिटो  छरितो रुपमा समस् या सम्बो धन गर्न सुकुम्वासी आयो ग बनाएर उहॉहरुलाई जमिन उपलव्ध गराउनुपर्छ । कम्तिमा बास र गासको  व्यवस् था गर्नुपर्छ भन्ने  हाम्रो  भनाइ छ । त्यस् तै  उद्यो गहरुको  स्थापना गरी रो जगारी सिर्जना गर्नुपनेर् छ । ठूला प्रो जे क्ट ल्याउनुपनेर् छ । जसले  रो जगारीकै  लागि खाडी पुग्नुपनेर्  वाध्यतालाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने  हामीलाई लागे को  छ ।

अन्त्यमा, के ही छुटे का भए

म एउटा जनप्रतिनिधिको  हिसावले  मे रो  क्षे त्र र समग्र पा“च नम्वर प्रदे शका जनतालाई के  आग्रह गर्न चाहन्छु भने  हामीले  चुनावका बे ला जुन खालको  घो षणापत्रमा उल्ले ख गरे का प्रतिबद्धताहरु छन् ती अब कार्यान्वयन गनेर्  वे ला आएको  छ । त्यसका लागि आम मतदाता एवं नागरिकहरुलाई सहयो गको  अपे क्षा गर्दछु र तपाइ“हरुमाझ जुन खालको  प्रतिवद्धताहरु हामीले  गरे का छौ ं आगामी स् िथर सरकारमार्फत पूरा गनेर् छौ ं । सम्भव पनि छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top