Free songs
Home / फिचर समाचार / शैक्षिक सुधारका लागि ‘शिक्षाशाला’

शैक्षिक सुधारका लागि ‘शिक्षाशाला’

शिक्षाविद्ले  भने – शै क्षिक गुणस् तरको  ग्यारे न्टी शिक्षकले  लिनुपर्छ

ओ पे न्द्र बस्ने त

तुलसीपुर । ने कपा एमाले का ने ता शंकर पो ख्रे लले  विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न रमाइलो  विधि र अतिरिक्त क्रियाकलापद्वारा अध्यापन गराउनुपनेर्  बताउनुभएको  छ ।

‘हामीले  गरे  सम्भव छ, गुणस् तरीय शिक्षा’ भन्ने  नारासहित तुलसीपुरमा बिहीवार भएको  तुलसीपुुर उपमहानगरपालिकास् तरीय वृहत शिक्षाशाला कार्यक्रममा बो ल्दै  ने ता पो ख्रे लले  यस् तो  बताउनुभएको  हो  ।

सामुदायिक विद्यालयले  विद्यार्थीलाई ल्याउन क्षे त्र निर्धारण गर्नुपनेर्  उल्ले ख गदैर्  पो ख्रे लले  विद्यालयमा लामो  समयसम्म बस् ने  वातावरण तयार गर्नुपनेर्  बताउनुभयो  । बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन शिक्षक र विद्यालय व्यवस् थापन समितिलाई जिम्मे वारी दिनुपनेर् मा पो ख्रे लको  जो ड थियो  ।
‘उपहानगरपालिकाले  गुणस् तरीय शिक्षाका लागि म्यापिङ गरे र एरिया तो क्नुप¥यो ’– पो ख्रे लले  भन्नुभयो – ‘त्यस क्षे त्रका बालबालिकालाई विद्यालयसम्म ल्याउन शिक्षक र समितिलाई जिम्मे वारी दिनुप¥यो  ।’

शिक्षकहरुको  क्षमता अभिबृद्धि गरे र शिक्षालाई सुधार गर्न सके  निजी विद्यालयका बालबाललिकालाई समे त सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउन सकिने  उहा“को  भनाइ थियो  ।

शिक्षालाई सुधार गनेर्  जिम्मे वारी लिएका शिक्षकले  जिम्मे वारीबो धका साथ आफ्नो  काममा दत्तचित्त भएर लागे मा कुनै  समस् या पै दा नहुने  भन्दै  एउटा शिक्षकको  अनुपस् िथतिमा अकोर्  शिक्षकले  पढाउनुपनेर्  बताउनुभयो  ।

‘विभिन्न राजनीतिक दलमा आस् था र विचार भए पनि हामीलाई शिक्षाको  जिम्मे वारी आएको  छ भन्ने  सम्झे र शिक्षा सुधार गर्न लाग्नुस’– पो ख्रे लले  भन्नुभयो – ‘राजनीतिक पार्टीहरुको  उद्दे श्य पनि शिक्षा सुधार गर्नु नै  हो  ।’

सो  अवसरमा शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ को इरालाले  गुणस् तर शिक्षाको  ग्यारे न्टी शिक्षकले  गर्नुपनेर्  बताउनुभयो  । आपूmलाई धपाउने  शिक्षकका रुपमा नभई काम गनेर्  शिक्षकका रुपमा विकास गर्नुपनेर्  उहा“को  भनाइ थियो  ।

‘प्रधानाध्यापकले  पढाउन जा–जा भने र धपाई मागे र जाने  कि आफै  जाने  ? त्यो  तपाइ“को  हातमा छ’– को इरालाले  भन्नुभयो – लट्ठो  लगाएर त वस् तुभाउलाई धपाइन्छ ।’

अर्काले  अह्राएको  काम भन्दा रहरले  गरे को  काम राम्रो  र प्रभाकारी हुने  भन्दै  शिक्षाविद् डा. को इरालाले  शिक्षकले  आफूले  पनि पढ्ने  र पढाउ“दा शिक्षामा गुणस् तरीयता कायम हुने  बताउनुभयो  ।

त्यसै गरी अर्का शिक्षाविद् धनञ्जय शर्माले  वर्षांै दे खि अध्यापन गराउ“दै  आएको  पुरानो  शै लीलाई परिवर्तन गर्नुपनेर्  बताउनुभयो  । समयको  परिवर्तन स“गै  नया–नया प्रविधिको  विकास भइरहे को  बेला शिक्षकले  पनि त्यसै अनुसार आफूलाई परिमार्जन गरे र नया“ शै ली र क्रियाकलाप अपनाएर पढाउनु उपलब्धिमूलक हुने  शिक्षाविद् शर्माको  तर्क छ ।

कार्यक्रमको  उद्दे श्यमाथि प्रकाश पादै  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख घनश्याम पाण्डे ले  शिक्षकहरु अध्ययनशील र जा“गरिलो  नहु“दासम्म गुणस् तरीय शिक्षाको  कल्पना गर्न नसकिने  बताउनुभयो  ।

शिक्षकहरुको  क्षमता अभिबृद्धिका लागि विभिन्न तालिम गो ष्ठी आयो जना गनेर्  जानकारी दिदै  उहा“ले  राम्रो  नतिजा ल्याउने  विद्यालयलाई पुरस् कृत गरिने  बताउनुभयो  ।

‘अब अल्छी गनेर्  दिन गए’– नगर प्रमुख पाण्डे ले  भन्नुभयो – ‘विद्यालयमा आएको  नआएको , कसरी पढाउ“दै छन्, अनुहार बिगारे को  छ कि छै न, विद्यार्थी पढ्न कत्तिको  उत्साहित छन् । ती सबै  कुरा अब नगरपालिकामा बसे र हे र्न सकिने  प्रविधिको  विकास भएको  छ । अब पढ–पढ भन्ने  दिन गए ।’
शिक्षाशालामा ८४ वटा विद्यालयमा अध्यापन गराउने  शिक्षक, विद्यालय व्यवस् थापन समिति, वडाअध्यक्षहरु, कार्यपालिकाका सदस् यसहित सयौ ंको  सहभागिता थियो  ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, टिचर फर ने पाल र शिक्षक महासंघ तुलसीपुरको  आयो जनामा भएको  कार्यक्रमको  सहजीकरण विष्णु के सीले  गर्नुभएको  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top