Free songs
Home / फिचर समाचार / लमही–कोइलाबास सडक निर्माणले गति लिदै, मुआब्जा वितरणमा भने  ढिलासुस् ती

लमही–कोइलाबास सडक निर्माणले गति लिदै, मुआब्जा वितरणमा भने  ढिलासुस् ती

 

शिवराज पन्थी

गढवा  । लमही–को इलाबास सडक निर्माण कार्यमा सो  सडक खण्डमा पनेर्  घर तथा जग्गाधनीलाई मुआबजा वितरण कार्यमा सरकारले  ढिलासुस् ती गरे को  स् थानीयको  गुनासो  छ ।

सडक निर्माणको  टे ण्डर भएर पनि मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ ह“ुदा जंगल क्षे त्रबाट सडक निर्माणको  काम शुरु गरिएको  छ । जग्गाधनीहरुको  क्षे त्र रहे को  लमहीदे खि कक्रहवा जमुनिवाससम्मको  मुआब्जा वितरणमा सरकारले  ढिलाइ गर्दा सडक निर्माण कार्य जमुनिबासदे खि माथि जंगलक्षे त्रबाट शुरु गरिएको  स् थानीयको  भनाइ छ । जसले  गर्दा सडक निर्माणमा समे त ढिलाइ हुनसक्ने  अनुमान गरिएको  छ । काम शुरु भएर पनि सरकारले  मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ गरिरहे को  स् थानीयको  गुनासो  बढ्न थाले को  हो  ।

मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको  जनगुनासो  बढ्न थाले पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीस“ग बुझ्दा हाम्रो तर्फबाट गर्नुपनेर्  सबै  काम पूरा गरी सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको  र वषौर् ंसम्म अनिर्णयको  बन्दी भएर निर्माण कार्य अलपत्र परे को  यो  सडक निर्माणको  कार्यलाई आफ्नो  तर्फबाट अगाडि बढाई एक चरणको  सफलता प्राप्त गरिसके को  बताउनुभयो  ।

यता मध्यपश्चिम क्षे त्रीय हुलाकी सडक आयो जनाको  कार्यालय ने पालगञ्जका प्रमुख सौ रव बज्राचार्यका अनुसार आयो जनाको  कार्यालयले  मुआब्जाको  फाइल गत कार्तिक १७ गते  नै  के न्द्रमा पठाएको  र अर्थमन्त्रालयबाट निर्णय भएर आउन बा“की रहे को  बताउनुभयो  ।

‘कुल ५८ करो डको  मुआब्जा माग भएको  छ । अर्थमन्त्रालयमा पठाइ सक्यौ ं । उतै बाट भएको  ढिलाइ हो  । निर्णय भएर आउ“दा साथ हामीले  वितरण गर्न शुरु गनेर्  छौ ं । स् थानीयहरु आत्तिनु पदै ैर् न’– उहा“ले  भन्नुभयो  । के न्द्रबाट मुआब्जाको  रकम आउन ढिलाई भएकाले  वितरणमा ढिलाइ भएको  आयो जनाको  कार्यालयको  भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले  सबै  काम सके र आयो जनामा पठाइसके को  र आयो जनाको  कार्यालयले  पनि सबै  काम सके र अर्थमन्त्रालयमा पठाएको  र रकम आउ“दा साथ वितरण हुने , अब जनता आत्तिनुपनेर्  स् िथति नभएको  लमही को इलाबास सडक निर्माण समन्वय समितिका संयो जक भे षराज पाण्डे यले  बताउनुभयो  ।
‘सडक निर्माण यस क्षे त्रको  पहिलो  विकास र समृद्धि हो  । यसमा सरकारी गै रसरकारी सबै  निकायले  नकारात्मक सो च राख्नुहुदै न । सडकका लागि आवश्यक पनेर्  प्राकृतिक स्रो त साधन गिट्टी, ढुंगा, बालुवालगायत सबै  चिजको  सहज आपूर्ति गर्न सबै  क्षे त्रबाट समन्वय र सहयो ग गर्नुपर्छ । विकासको  बाधक को ही पनि बन्नुह“ुदै न’ पाण्डे यले  भन्नुभयो  ।

पटक–पटक टे ण्डर भएर पनि वषांैर् दे खि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसके को  यो  सडकमा रहे का के ही उपभो क्ताहरुकै  विवादका कारण सडक बन्न नसके को  सामाजिक अगुवाहरुको  घारणा छ । बडो  मुस् िकलले  यो जना पर्छ, टे ण्डर हुन्छ तर हामी आपसमै  विवाद गछौर् ं, जसले  गर्दा विकासका लागि आएका यो जनाहरु फिर्ता जान्छन् वा काम नै  हु“दै न’– एक स् थानीयले  भने  ।

‘यो  सडकस“ग हाम्रो  जिन्दगी जो डिएको  छ । जीवनभर प्रतीक्षा गर्दा पनि मनेर्  बे लासम्म कालो पत्रे  हुन सके न । अब कालो पत्रे  भएको  दे खे र मर्न पाए हुन्थ्यो  । निर्माण कार्य कसै ले  नरो को स्’– एक स् थानीय बृद्धले  भन्नुभयो  ।

एकादे शको  दन्त्यकथा बने को  लमही–को इलावास सडक निर्माण कार्यले  लामो  समयपछि गति लि‘“दै छ । लामो  समयको  पर्खाइमा रहे का स् थानीयहरु अहिले  खुशी भएका छन् । यो  आयो जना कुल ६८ करो डको  लागतमा भारत सरकारको  सहयो गमा ने पाल सरकारले  कार्यान्वयन गर्न थाले को  राष्ट्रिय गौ रबको  आयो जना हो  । निर्माण कार्यमा ने पालमै  ख्याति कमाएको  अब्वल दर्जाको  कालीका कुमार जे भी नामको  निर्माण कम्पनीले  काम शुरु गरे को  छ । अढाई वर्षमै  काम सकाएर सरकारलाई बुझाउने  यो जना रहे को  कम्पनीका म्याने जर विजय भट्टराईले  बताउनुभयो  । ‘लमहीदे खि ३३ किमि लम्बाई रहे को  सो  सडकमा अहिले  १८ वटा कल्भर्ट निर्माण प्रक्रियामा छन् । करिब चार किमि पहाडको  भित्तो  कटिङ भइसके को  छ भने  तीन किमिमा ग्राभे ल बिछ्याउने  काम भइरहे को  छ’– उहा“ले  युगबो धस“ग भन्नुभयो  । सडकको  साइडमा दुईवटा जे सीभी, दुई पानी टै ंकी, नौ वटा स् काभे टर, नौ वटा टिप्परले  निरन्तर काम गरिरहे का छन् भने  कल्भर्टहरु निर्माणमा मजदुरहरु ब्यस् त छन् । सडकको  नाप नक्सामा पनि इञ्जिनियर ओ भरसियरहरु ब्यस् त दे खिन्छन् ।

‘सडक निर्माण कार्यमा कसै ले  पनि बाधा अड्चन नगनेर्  हो  र खुरुखुरु काम गर्न दिने  हो  भने  हामीले  बो ले को  समयभित्रै  सडक निर्माण सम्पन्न गनेर् छौ ं । जसको  लागि सबै  सरो कारवाला निकायको  सहयो ग जरुरी छ’– निर्माण कम्पनीका म्याने जर भट्टराईले  भन्नुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top