Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / मजदुर लगाएर सडकको  धुलो  सफा गरिदै

मजदुर लगाएर सडकको  धुलो  सफा गरिदै

 

युगबो ध समाचारदाता

बाके  । स् वीपर जति वडा कार्यालयतिर पठाएको  ने पालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले  दै निक ज्यालादारीमा मजदुर ल्याएर सडकको  धुलो  सफा गरे को  छ ।

कारका“दो दे खि जमुनाहासम्मको  फो रले न सडकछे उमा जम्मा भएको  धुलो  नगरपालिकाले  मजदुर लगाएर सफा गरिरहे को  छ । दै निक आठजना ज्यालादारी मजदुरले  अहिले  सडकको  धुलो  सफा गरिरहे का छन् । ‘रो ड क्लीन’ अभियान थाले का छौ ं’– नगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख अशो क के सीले  भन्नुभयो – ‘मुख्य सडकमा धुलो  पनि जम्मा हुन नदिने  अभियान हो  । सडकमा बालुवा, माटो  बो के र हि“ड्ने  ट्रे क्टरलाई समे त कडाइ गनेर्  तयारी गरिएको  छ । ट्रे क्टरले  बालुवा र माटो  बो के र ल्याउ“दा बाटो मा खस् ने  र त्यसले  फो हो र गनेर्  भएकाले  बालुवा, माटो  ल्याउ“दा त्रिपालले  छो पे र नखस् ने  गरी ल्याउन भनिएको  छ । ‘हामीले  ट्रे क्टर समितिलाई यस विषयमा पत्र नै  काट्ने  यो जना बनाइसके का छौ ं’– के सीले  थप्नुभयो  ।

शनिवार–शनिवार सडक सरसफाइ अभियान जारी राखे को  नगरपालिकाले  फो हो रस“गै  धुलो समे त रो डमा हुन नदिने  रणनीति बनाएको  छ । सरसफाइमा आलो चना खे पिरहने  ने पालगञ्ज नगरपालिकाका कर्मचारीहरु पछिल्ला दिनमा रचनात्मक काममा लागे का छन् । फो रले न सडक बने पछि ने पालगञ्जको  सुन्दरता झल्किएको  छ । त्यसमा अब सडकको  फो हो र र धुलो  सफा गर्न सके मा अझ राम्रो  हुने  स् थानीयहरु बताउ“छन् ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top