Free songs
Home / फिचर समाचार / विदे श छोडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा

विदे श छोडेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा

पुनाराम पन्थी

दाङ,  । एक गास खान र एक सरो  लाउनकै  समस् याले  सानै दे खि घर छो डे र विदे शिएका साविक सै घा–७ रालवाङका सूर्यबहादुर रो का अहिले  भने  आफ्नै  माटो मा पै सा फलाउन व्यस् त दे खिन्छन् । सूर्यबहादुरले  आफ्नै  गाउ“मा रहे को  जनके न्द्रित समूहबाट ऋण लिएर तरकारी खे ती शुरु गरे का थिए । पहिलो  वर्षमै  पा“च लाख ५० हजार बरावरको  तरकारी फलाएर उनले  सबै लाई छक्कै  पारे  । उनको  यो  सफलताले  गाउ“मा के ही हुदै न । गनैर्  सकिदै न भन्ने हरुका लागि मुखमा बुझो  लागे को  छ ।

मले सिया र भारतमा पटकपटक गरी नौ  वर्ष विताएका सूर्यबहादुरले  परिवार पाल्ने बाहे क थप प्रगति गर्न सके का थिएनन् । विदे शमा जति पसिना वगाए पनि खासै  उन्नति भएन । घर खर्च, चार्डपर्व, कपडा, बच्चाको  पढाइ खर्च, बिरामीको  उपचार खर्चमा मात्र उनको  कमाइ ठिक्क थियो  । समय मात्र पास भइरहे को  ठाने र उनी घरमै  फकेर्  र आफ्नै  बारीमा तरकारी खे ती शुरु गरे  । गरे  कसो  नहो ला भने र तरकारी खे तीमा हो मिदा उनलाई असफलताको  डर  पनि उत्तिकै  थियो  । यो  काम थाल्दा उनलाई हौ सला दिने  भन्दा डराउन दिने  धे रै  थिए । सधै  खाद्यान्नबाली लगाउने  खे तबारीमा तरकारी खे ती गर्दा शुरुमा उनलाई भो कै  मरिने  हो  कि भन्ने  डर लागे को  थियो  । आए आ“प गए झटारो  भने  झै  उनले  बलियो  आ“ट गरे र आफ्नो  सवै  खे तबारीमा तरकारी खे ती शुरु गरे  । आत्मविश्वासका साथ गरे को  काम र मे हनतले  सफल भइदो रहे छ । टमाटर, बन्दागो बी, प्याजको  व्यावसायिक खे ती गरे र उनले  मनग्गे  आम्दानी गदैर्  आएका छन् ।

तरकारी खे तीमा हात हाले का उनलाई अगुवा कृषकको  रुपमा समूहबाट छनो ट गरी सहकर्मी समाज सुखेर् तले  तरकारी उत्पादन तालिम दिएको  थियो  । तालिमपछि उनले  सहकर्मी समाजबाट तरकारी नर्सरी उत्पादनका लागि आवश्यक पनेर्  प्लाष्टिक टने ल र तरकारीको  बीउ सहयो ग पाए । उनको  लागि यो  सहयो ग के  खो ज्छस् आ“खो  भने  झै ं भयो  । उनले  विभिन्न जातका तरकारी बिरुवाहरु उत्पादन गरे र समुदायका मानिसहरुलाई बिक्री गरे  । उनको  नर्सरीबाट बिरुवा लिएर रालवाङका ३६ घरले  करे साबारी तरकारी खे ती गरिरहे का छन् । उनले  फलाएको  तरकारी किन्न घो राहीबाट झो ले  व्यापारीदे खि मो टरसाइकलवाला समे त आउने  गर्छन् । यसरी घरमै  आउने  व्यापारीहरुले  निकै  सस् तो मा खो ज्ने  र आफै ले  डो को मा बो काएर वजार लै जा“दा ज्याला धे रै  तिर्नुपनेर्  मर्कामा रहे का सूर्यले  यसै  वर्षको  तरकारीको  कमाइबाट एउटा पुरानो  मो टरसाइकल खरीद गरे का छन् । आगामी वर्ष अझ धे रै  खे ती गनेर्  उनको  लक्ष छ । गरिवी निवारण को षमा सिंचाई सुविधाका लागि पानी संकलन गनेर्  पो खरी निर्माणका लागि जनके न्द्रित समूहबाट सामूहिक निवे दन दिएका थिए । दश लाखको  यो जना पास भए पछि अहिले  उनको  गाउमा सिचाईका लागि पानी संकलन गनेर्  पो खरी निर्माण भइरहे को  छ ।

यति मात्र है न सूर्यबहादुरले  आफ्नो  घरनजिकै  खाली रहे को  एक विगाह खे त र स“गै  रहे को  गो ठ वार्षिक १० हजार तिनेर्  गरी भाडामा लिएका छन् । उक्त गो ठमा दुई ब्रो इलर कुखुरा पाल्न शुरु गरिसके का छन् भने  भाडामा लिएको  एक विगाह खे तमा पुरै  टमाटर खे ती गनेर्  उनको  यो जना छ । उनको  घरमा १० वटा बाख्रा र सातवटा गाई गो रु छन् । घरमा श्रीमती र छो राछो री समे त चारजनाको  परिवार छ । पाच कक्षासम्म पढे र छो डे का सूर्यले  पछुताउदै  भने  आफूले  कडा मे हनत गरे र भए पनि छो राछो रीलाई धे रै  पढाउ“छु । तरकारी खे तीबाट राम्रो  आम्दानी हुदै  गएमा जग्गाजमिन र शहरमा घडे री जो ड्ने  उनको  यो जना छ । लामो  समय परदेशमाबिताएका सूर्यबहादुरले  अहिले  परिवारस“गै  बसे र सुखले  जीउन र मीठो  मसिनो  खान पाएको मा सन्तो ष प्रकट गर्छन् । ‘जीविका चलाउनकै  लागि यतिका वर्ष बाहिर पसिना बगाइयो  । पौ रख गरे  आफ्नै  माटो मा पै सा फलाउन सकिदो रहे छ’– सूर्यबहादुरले  भने  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top