Free songs
Home / फिचर समाचार / महिलाहरुले  पाएनन् पिल्स र आइरन चक्की

महिलाहरुले  पाएनन् पिल्स र आइरन चक्की

बुद्धि पुन

सल्यान । सल्यानको  बागचौ र नगरपालिका वडा नं. ४ की महिला स् वास् थ्य स् वयंसे विका रमादे वी ओ लीले  आफ्नो  टो लमा बिगत डे ढ महिना दे खि आइरन चक्कीको  पूर्णरुपमा अभाव भएको  बताउनुभयो  । रे डियो  राप्ती सल्यानले  आयो जना गरे को  स् वास् थ्यसम्बन्धी रे डियो  बहस कार्यक्रममा उहा“ले  भन्नुभयो – ‘मे रो  टो लमा आइरन चक्की छै न, गर्भवती तथा सुत्के रीहरु आइरन चक्की माग्न आउनुहुन्छ, सकिएको  छ भने र खाली पठाउ“छु ।’

यस् तै  आफ्नो  टो लमा गर्भनिरो धको  अस् थायी साधन पिल्सको  अभाव भएको  सो ही ठाउ“की अर्की महिला स् वयंसे विका मै ना ओ लीले  बताउनुभयो  । उहा“ले  भन्नुभयो – ‘धे रै  महिलाहरु गर्भनिरो धको  अस् थायी साधन प्रयो गका लागि पिल्स माग्न आउनुहुन्छ, तर आफूस“ग हु“दै न, त्यसै  पठाउनुपर्छ ।’ उहा“ले  स् वास् थ्य चौ कीमा जा“दा औ षधि सकिएर खाली पठाउने  गरे को  बताउनुभयो  । बागचौ र नगरपालिका वडा नंं. ४ मा रहे को  शिवरथ स् वास् थ्य चौ कीका निमित्त इञ्चार्ज मिश्रा पुनले  स् वास् थ्य चौ कीमा औ षधि नभएको  बताउनुभयो  । उहा“ले  भन्नुभयो – ‘यहा“ औ षधि नभएको  लामो  समय भयो  । बिरामीहरु यहा“ आउनुहुन्छ । औ षधि छै न भने र पठाउ“छु ।’ उहा“ले  अहिले  अस् पतालमा आइरन चक्की, पिल्सलगायतका अत्यावश्यक औ षधि नभएको  बताउनुभयो  । ‘हामीकहा“ औ षधि छै न, औ षधि मागका लागि नगरपालिका र अस् पतालमा माग फारम भरे र पठायौ ं तर औ षधि आएन’– उहा“ले  भन्नुभयो  ।

यता जिल्ला अस् पताल सल्यानका स् टो रकिपर महादे व कसाइले  शुक्रवार नै  औ षधि पठाएको  बताउनुभयो  । ‘हामीले  शुक्रवार नै  नगरपालिकामा आइरन चक्की, पिल्सलगायतका औ षधि पठाइसके का छौ ं’– उहा“ले  भन्नुभयो  । यसै बीच बागचौ र नगरपालिका स् वास् थ्य शाखा सहसंयो जक एकराज के सीले  बागचौ र नगरपालिका मातहतका सम्पूर्ण स् वास् थ्य संस् थाहरुमा औ षधिको  अभाव नभएको  बताउनुभयो  । ‘हामीले  जिल्ला स् वास् थ्यले  पठाएको  औ षधि र न्यानो  झो ला सबै  स् वास् थ्य संस् थाहरुमा पठाएका छौ ं, औ षधिको  अभाव नहुनुपनेर्  हो ’– उहा“ले  भन्नुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top