Free songs
Home / फिचर समाचार / बजार सुधार्न उवासंघको अनुगमन

बजार सुधार्न उवासंघको अनुगमन

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी । चाडपर्वको  बे ला मात्रै  बजारमा सरकारी अनुगमन हुन्छ । त्यसबाहे क बजार हुने  अनुगमन प्रायः शून्य जस् तै  हो  । तर मंगलवार लमहीमा उद्यो ग वाणिज्य संघले  बजार अनुगमन गरे को  छ । बजार व्यवस् थापन र गुणस् तरीय उपभो ग्य वस् तुको  बिक्री वितरणका लागि ब्यवसायीहरुलाई सचे त बनाउन यस् तो  अनुगमन गरिएको  दे उखुरी उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रत्नप्रसाद श्रे ष्ठले  जानकारी दिनुभयो  । ‘ब्यवसायप्रति हामी स् वयं ब्यवसायी बढी जिम्मे वार बन्नुपर्छ र छौ ं पनि । व्यवसाय सुधार गर्ने  दायित्व हामीहरुको  पनि हो ’– उहाले  भन्नुभयो – ‘बजारमा म्याद गुज्रिएका खाद्य वस् तुको  बिक्री हुनुह“ुदै न, भएको  खण्डमा त्यसलाई रो क्नुपर्ने  दायित्व सबै को  भएकाले  सचे त बनाउन अनुगमनमा निस् िकएका हौ ं ।’

किराना पसल, प्लास् िटक, फे न्सी पसलसहित हो टलहरुमा समे त उद्यो ग वाणिज्य संघको  टो लीले  अनुगमन गरे को  हो  । सडक सा“घुरो  छ । त्यसमा पनि नाली बाहिर सरसामान प्रदर्शन गरे र बिक्री वितरणका लागि राख्दा सडक झनै  सा“घुरो  हुन्छ । अनुगमनको  क्रममा नालीभन्दा बाहिर सामान राख्न रो क लगाइएको  थियो  । ‘कृपया नालीभन्दा बाहिर सामान नराख्नुहो ला, तपाइ“ हामी सबै  मिले र यो  शहरलाई राम्रो  बनाउने  हो ’– नमस् कार गर्दै  ब्यवसायीमाझ पुग्नुभएका उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रे ष्ठले  भन्नुभयो – ‘पछि हाम्रा कर्मचारीहरु आएर जरिवाना काट्न सक्छन्, अहिले  नै  सचे त बनाएका छौ ं ।’ उद्यो ग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुको  सहभागितामा निस् िकएको  अनुगमन टो लीले  ३० वटा किराना पसल, पा“चवटा हो टलसहित सडक छे उमा गरिएका ठे ला ब्यवसायीहरुलाई सचे त गराएको  हो  । अनुगमन टो लीले  ब्यवसायीहरुलाई सचे त गराएको  हो  ।

उद्यो ग वाणिज्य संघले  माइकिङ गरे र म्याद गुज्रिएका उपभो ग्य वस् तु र औ षधि बिक्री वितरण नगर्न आग्रह गर्दै  सूचना जारी गरे को  थियो  । अनुगमनको  क्रममा अझै  के ही पसलहरुमा म्याद गुज्रिएका सामान भे टिएका र त्यस् ता सामान बिक्री नगर्न भने र सामानहरु अलग पारे र प्याकिङ गर्न लगाएको  दे उखुरी उद्यो ग वाणिज्य संघका महासचिव कमलजंग सिंह ठकुरीले  बताउनुभयो  । ‘के ही किराना पसलमा अझै  म्याद गुज्रिएका सामान भे टिए, त्यस् ता सामान बिक्री वितरण नगर्न भने का छौ ं’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘सुधार गर्न आग्रह गरे का छौ ं ।’

यसै गरी लमही नगर विकास समितिले  बनाएको  कम्प्ले क्स भवनदे खि न्यूरो डसम्मको  सडकलाई अफिस जो न घो षणा गर्ने  तयारी छ । यो  सडकमा निकै  भीडभाड रहन्छ । बिहान ९ दे खि ११ बजे  सम्म र बे लुका ३ दे खि ५ बजे सम्म मालवाहक सवारी साधन ट्रिप्पर, ट्रकहरु सञ्चालनमा रो क लगाइने , त्यसको  लागि ट्राफिक प्रहरीस“ग र अन्य सरो कारवाला निकायस“ग समन्वय गरे र अघि बढ्ने  तयारी छ । ‘ब्यवसायी र उपभो क्ताको  गुनासो  सुनुवाइका लागि यस् तो  विकल्प अपनाउन थाले का हौ ं’– ठकुरीले  भन्नुभयो – ‘सार्वजनिक बो र्डसमे त राख्ने  यो जना छ ।’

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top