Free songs
Home / फिचर समाचार / जनताले  आफै  चारे  पानी

जनताले  आफै  चारे  पानी

दीपक घिमिरे 

घो राही । सडक स् तरो न्नतिसगै  जनताले  भो ग्नुपरे को  सास् तीलाई घो राही उपमहानगरपालिकाले  बे वास् ता गरे पछि जनता आफै  जागरुक भएका छन् ।सडक स् तरो न्नतिका लागि खनिएको  सडकबाट निस् कने  धुलो ले  बजारवासी मात्र हो इन, घो राही बजारमा दै निक आउजाउ गर्नुपनेर् हरु पनि पीडित भएका छन् ।

धुलो  मार्न सडकमा पानी चार्नेर्  व्यवस् था सडक विभाग या उपमहानगरपालिकाले  नगरिदिदा धुलो  पीडितहरु आफै  समस् या समाधान तर्फ अग्रसर भएका हुन् । ‘एक दुईपटक पानी चारे को  जस् तो  ग¥यो , त्यसपछि न सडक विभागले  वास् ता ग¥यो े  न त नव निवनिर्वाचित मे यरले  नै  चासो  दिए । धुलो  बाट बच्न हामी आफै  अघि सरे का हौ ं’– घो राही शहीदगे ट निवासी सुलो चना प्रधानले  भन्नुभयो  ।

धुलो  प्रभावित घरधनी या पसलधनीले  प्रतिघर दुई सय रुपै या उठाएर आफ्नो  घर पसल अगाडि ट्यांकरबाट पानी खन्याउने  व्यवस् थाको  थालनी गरे का छन् । ट्यांकरको  पानी ल्याएर धुलो  प्रभावित आफ्नो  घर अगाडि पानी खन्याउ“दै  गरे का ऋषि पो ख्रे ल भन्नुहुन्छ– ‘घो राही बजारकै  मुख्य चो कमा यस् तो  अवस् था छ । न जनप्रतिनिधिले  दे ख्छन् न त सडक विभागले  दे ख्छ । हामी आफै  टो ल छिमे क मिले र सःशुल्क पानी खन्याउने  अभियानमा लागे का छौ ं ।’

दाङलाई प्रादे शिक राजधानीको  रुपमा अगाडि बढाउ“दै  गर्दा यसरी टो लवासीले  आफै  धुलो  मार्न पानी चार्नुपनेर्  बाध्यता लज्जास् पद रहे को  बताउनु हुन्छ शहीदगे ट निवासी विप्लव थापा । ‘नगरको  सरसफाइ नगरपालिकाले  हे र्नुपनेर्  हो , सडकको  अवस् थाबारे  सडक विभागले  ध्यान दिनुपनेर्  हो  तर प्रादे शिक राजधानीको  दावे दार घो राही महानगरभित्र धुलो बाट बच्न घरबे टी या पसलधनी आफै  जुट्नुपनेर्  लज्जास् पद कुरा हो ’– थापाले  भन्नुधभयो  । सडक स् तरो न्नतिको  जिम्मा लिएको  ठे के दार कम्पनी या सडक विभाग आफै ले  दै निक एक ट्यांकर पानी चारिदिने  हो  भने  पनि धुलो बाट जनतालाई निकै  राहत मिल्ने  थियो  तर सम्बन्धित निकाय मौ न बसे पछि धुलो पीडित टो लवासीहरुले  आफ्नै  पहलमा धुलो  मार्न पानी चानेर्  व्यवस् थामा जुटे को  बताउ“छन । ‘प्रतिघर आ“गन दुई सयका दरले  रकम उठाएर पानी चार्नु रहर हो इन बाध्यता हो  । धुलो  बाट बच्नका लागी अरु कुनै  उपाय नभएपछि धुलो  पीडित घरआ“गन मिले र यो  व्यवस् था मिलाएका हांै ’– ब्यवसायी डुल्लुराम पो ख्रे लले  भन्नुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top