Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / राजनीति होइन, असल नेतृत्व र व्यक्तित्वको उत्पादन गर्छाै 

राजनीति होइन, असल नेतृत्व र व्यक्तित्वको उत्पादन गर्छाै 

त्रिभुवननगर जे सीसका वर्ष २०१८ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष लालमणि भण्डारीसग नया युगबो ध राष्ट्रिय दै निकका गिरिराज ने पालीले  गरे को  कुराकानीको  सारसंक्षे प । –सम्पादक

नयाँ जिम्मे वारीका शुरुवाती दिनहरु कस् ता छन् ?

भर्खरै  निर्वाचित भएको  छु । निर्वाचनको  माहो ल अझै  सकिएको  छै न । धन्यवाद दिने  र शुभकामना आदानप्रदान गनेर्  काम जारी नै  छ । ठ्याक्कै  के  भने  नया“ जिम्मे वारी बो के  पनि पद हस् तान्तरण अझै  भएको  छै न । आउदो  २८ गते  पद हस् तान्तरण कार्यक्रम आयो जना गरिने  भएको  छ । २९ गते दे खि अध्यक्षको  हस् ताक्षरसहितको  पदवहाली गर्ने छु । त्यसपछि जे सीजको  पूर्ण जिम्मे वारीसहितको  पदीय कर्म थालनी गर्ने छु ।

के  कामबाट आफ्नो  जिम्मे वारीको  पहिलो  दिनको  थालनी गर्नुहुन्छ ?

ठ्याक्कै  यही काम पहिलो  दिन यो  काम गर्छु भने र भन्दै न  । अब एक वर्षका लागि मै ले  संस् थाको  जिम्मे वारी बो के को  छु । साथीहरुले  त्यो  जिम्मे वारी पूरा गर्ने  अवसर दिनुभयो  । गर्नुपर्ने  कामको  दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन यो जनाहरु तयार गरे को  छु । के ही गृहकार्य ह“ुदै छन् । मै ले  चाहि“ अबको  एक वर्षमा पूर्वजहरुस“ग सरसल्लाह, विगतको  समीक्षा गर्दै  सुधार्नुपर्ने  काममा सुधार र नया“ गर्नुपर्ने  काम थालनी गर्दै  जाने छु । दाङको  त्रिभुवननगर जे सीजलाई पश्चिम ने पालमै  पहिलो  संस् थाको  रुपमा विकास गर्ने  प्रयत्न गर्ने छु । साथै  युवा साथीहरुको  सीप र क्षमताको  कदर गर्दै  संस् थाको  उन्नतिका लागि काम गर्ने छु । पहिले  काम यो  नै  हो  मे रो  र नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको  भन्ने  अझै  तय गरे का छै नौ ं गृहकार्य गरिरहे का छौ ं ।

अबको  एक वर्षका लागि कस्ता यो जना बनाउदै  हुनुहुन्छ ?

हामीले  स् थापनाकालदे खि नै  वार्षिक कार्य यो जना निर्माण गर्दै  नियमित कार्यहरु गर्दै  आइरहे का छौ ं । अब हामीले  पनि ती कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने  नै  छौ ं । यी बाहे क हामीले  यस वर्ष नया के ही कार्यक्रमहरु गर्ने  सो च बनाएका छौ ं र गर्ने  पनि छौ ं । जसमा ‘जे सीज गाउ“’ निर्माण गर्ने  तय गर्दै छांै  । जुन गाउ“ निर्माण र प्रबद्र्धनका लागि हामीले  तीब्रताका साथ काम गर्ने छौ ं । जे सीज ‘भिले ज ’ अर्थात जे सीज गाउ“ निर्माण गरी असल व्यक्तित्व र ने तृत्व उत्पादन गरी सभ्य र सद्भावमै त्री समाज निर्माणमा टे वा पु¥याउने  छौ ं । युवा सशक्तिकरण, युवा श्रम शक्ति र सीपको  सदुपयो ग गरी असल समाज निर्माणमा विशे ष भूमिका निर्वाह गर्ने  यो जना निर्माणका साथ अगाडि बढ्ने  छौ ं । हाम्रो  समाज दिनै पिच्छे  दुव्र्यसनको  दलदलमा फस् दै  गइरहे को  छ । त्यसको  प्रत्यक्ष शिकार युवाहरु नै  बने का छन् । जसका कारण सामाजिक सद्भाव खल्बलिदै  अशान्ति फै लिदै  गइरहे को  छ । अबको  हाम्रो  उद्दे श्य भने को  युवा शक्तिको  जा“गर, सीप र क्षमतालाई असल समाज निर्माणमा खर्च गर्ने तर्फ उप्रे रित गर्नु नै  हो  । युवा सशक्तिकरण र असल समाज निर्माणका लागि युवा शक्तिलाई उत्साहित गर्नु नै  हो  ।

अकोर्  मे रो  एउटा यो जना– अब मे रो  पालामा अर्थात यही २०१८ मै  त्रिभुवननगर जे सीजले  साविकको  राप्ती अञ्चलका पर्यटकीय क्षे त्रको  अध्ययन र अवलो कन गरी ती क्षे त्रहरुको  संरक्षण र विकासका लागि विशे ष यो जना निर्माण गरी पर्यटकीय सूचना के न्द्र स् थापना गर्ने  तय गरे को  छु । आर्थिक विकासको  एउटा सूचक पर्यटन विकास पनि रहे काले  दाङको  आर्थिक समृद्धिका लागि यो  अपरिहार्य छ । दाङका पर्यटकीय क्षे त्रहरुको  प्रवद्र्धनका विशे ष यो जना निर्माण गरी समृद्धिको  ढो का खुलाउने  प्रयास गर्ने छांै  । ने पाल जे सीजले  ने पालभर चारवटा क्षे त्र छुट्याएर क्षे त्रगत संरचना विभाजन गरे को  छ । जसमा क, ख, ग र घ गरी विभाजन गरिएको  छ । दाङ अर्थात हामी ‘घ’ क्षे त्रअन्तर्गत पर्दछांै  । जसलाई हामीले  के न्द्रका रुपमा पनि विकासका गर्ने  मनसाय बो के का छौ ं । आउने  भदौ सम्ममा क्षे त्रगत सम्मे लन गर्ने  तय गरे का छौ ं । पूर्वमा नारायणीदे खि पश्चिममा महे न्द्रनगरसम्म  दाङलाई के न्द्रमा राखी क्षे त्रगत सम्मे लन गर्ने छांै  ।

यी काम एक वर्षमा हुन्छन् ?

ढुक्क हुनुस्, हामीले  दुई चारवटा मात्रै  कुरा नया“ राखे को  छांै  । अन्य बा“की नियमित गर्दै  आइरहे का वार्षिक कार्यक्रम रहे को  मै ले  माथि नै  उल्ले ख गरिसके को  छु । हामी कुरामा भन्दा काममा बढी विश्वास गर्छाै ं । जो  युवा सशक्त टो ली नै  छ । जे सीजमा आस् थावान र आबद्ध जे सीहरुले  काम नै  हाम्रो  काम भन्ने  भाव राख्नुहुन्छ र राख्छांै  पनि । हाम्रो  संस् था सञ्चालनको  एक वर्षकै  म्याद हो  । अर्काे  वर्षमा अरुलाई पद सुम्पनुपर्छ । २०१४ मा जे सीजको  खे लकूद संयो जक ह“ुदै  १५ मा उपाध्यक्ष, १६ मा महासचिव, १७ मा को षाध्यक्ष र १८ का लागि अध्यक्षको  जिम्मे वारी बो के को  छु । यो  जिम्मे वारी हिजो को  के ही सफल कर्मको  पनि हो  । हिजो  विभिन्न तहतप्कामा रही जे सीजको  विकास र संरक्षणसहित सामाजिक से वाभावमा लागे ं । अझै  पनि लाग्दै छु । अब ल्याइएका यो जनाहरु पूरा हुन्छन् । हिजो  पनि भएका थिए ।

समाज सुधारदे खि आर्थिक समृद्धिसम्मका कुरा गर्नुभयो  । खासमा जे सीजको  मुख्य उद्दे श्य के  हो  ?

जेसीज सिक्ने÷सिकाउने थलो हो । हाम्रो  मुख्य उद्दे श्य नै  असल ने तृत्व र व्यक्तित्व उत्पादन गर्नु हो  । मानवीय से वा नै  धर्म हो  भन्ने  मूलमन्त्रलाई आत्मसात गर्दै  अगाडि बढ्छौ ं । नाफा कमाउने  वा राजनीति गर्ने  उद्दे श्यले  हामी संस् थामा संलग्न भएका है नांै  । जे सीज एक पाठाशाला हो  । यहा“ को रा किताबी ज्ञानको  पढाइ नभई व्यावहारिक से वाभावको  पढाइ हुन्छ । जो  हामीले  गर्दै  आइरहे का पनि छौ ं । हामीले  संस् थामा राजनीतिको  ‘र’ उच्चारण गर्दै नौ ं । त्यो  हु“दै न पनि । हाम्रो  मुख्य उद्दे श्य नै  हरे क व्यक्तिलाई ने तृत्वदायी जिम्मे वारीको  बो ध गराउने  र व्यक्तित्वको  विकास गराउने  नै  हो  । जो  व्यक्ति र ने तृत्व असल समाज निर्माणमा खर्च गनेर् े  अर्काे  लक्ष पनि हो  । तर हामीले  समूहको  शक्तिलाई समाज रुपान्तरणमा लै जाने  गरे का छौ ं । हाम्रो  समूहलाई समृद्धिमा पनि जो ड्ने  गरे का छांै  । व्यक्ति–व्यक्तिले  लगानी गर्दै  सामाजिक से वाका लागि काम गर्छाै ं । सहयो ग संकलन गर्दै  विपत, विपन्नका घरघरमा जान्छौ ं ।

जे सीजमा राजनीति छै न भन्नुभयो  । निर्वाचनका बे लामा पक्ष–विपक्ष दे खिन्छ, दल समर्थकहरु पनि भे टिनुहुन्छ नि है न ?

लो कतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन हुनु, पक्ष विपक्ष दे खिनु अस् वाभाविक कुरो  है न । यसलाई स् वाभाविकै  मान्न सकिन्छ । के ही वर्ष अघिसम्ममा हामीले  सर्वसम्मतबाट अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी निर्वाचित गथ्यौर् ं । तर के ही वर्षदे खि जे सीजमा निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित हुनुपर्ने  अवस् था दे खिएको  छ । जुन निकै  राम्रो  काम पनि हो  । हिजो का दिनमा जे सीजले  सञ्चालनका लागि ने तृत्वको  अभाव खे पे को  थियो  । आज जे सीजले  ने तृत्वका लागि थुप्रै  ने तृत्वकर्ताहरु उत्पादन गरे को  छ । जुन गौ रवको  विषय पनि हो  । हामीले  हिजो सम्म ने तृत्वका लागि मान्छे  खो ज्नुपथ्योर्  । आज सबै ले  म ने तृत्व गर्छु भने र आउनुहुन्छ । जसका लागि निर्वाचन गनैर् पनेर्  बाध्यता दे खिन्छ । तर दलगत विभाजन भएर निर्वाचन भएको  हुदै न । म यो  विश्वास दिलाउन चाहन्छु । विचार र आस् था राख्न पाउनु हरे क नागरिकको  मौ लिक अधिकार नै  हो  । तर हामीले  त्यो  अधिकारलाई जे सीजमा भिœयाएको  छै नौ ं । त्यो  बाहिरी दे खिएको  हो ला । तर भित्र छै न । जे सीज राजनीतिदे खि अछुतो  नै  छ । त्यो  भ्रममा को ही पनि पर्नुह“ुदै न । हामी स् वच्छरुपमा, दलीय हस् तक्षे पबिना आबद्ध साथीहरुबीच भातृत्वको  भावना विकास गर्दै  स् वच्छ र मै त्रीपूर्ण निर्वाचन प्रणालीमार्फत संस् था सञ्चालन गर्दै  आइरहे का छांै  ।

जे सीजमा धनवाद र नातावाद निकै  छ रे , पै सा र आफन्त हुने ले  मात्रै  चुनाव जित्छन भन्छन नि  ?

मै ले  अघि भनिसकें  संस् था दान अनुदानका भरमा चल्दै  आइरहे को  छ । संस् थामा के  छ र के  धान्ने  हो  ? व्यक्ति खो ज्दै  संस् था चलाउ“दै  गर्नुपर्ने  बाध्यता छ । संस् थाको  अवस् था यस् तो  छ, सबै ले  बुझे को  विषय हो  । स् वच्छ प्रतिस् पर्धा हुन्छ, कसै ले  पै सा ख्वाएर र भो जभते र गरे र निर्वाचन जिते का छै नांै  । त्यसमा मतदाताहरु पनि प्रष्ट छन । म फे रि दो हो ¥याएर भन्छु राजनीति र पै साको  चलखे ल गरे को  अहिले सम्मको  इतिहास छै न । अर्काे  कुरा हामीले  सबै  जाति, धर्म र लिंगको  सम्मान गर्छांै  । जातपातको  कुरा जे सीज बाहिरै  छ । हामीले  संस् थामा राजनीतिकरण, जातीयता र धनी–गरिवको  पक्षपात कहिले  गर्दै नांै  । असल क्षमता र व्यक्तिको  मात्रै  खो जी गर्छाै ं ।

अन्त्यमा थप के ही भन्नु छ कि ?

अन्त्यमा, सबै ले  सही कर्म गरे र जानुपर्छ । आज मै ले  चुनाव जिते ं एक्लै  मै ले  नै  के –के  गरें  भने र सो च्ने  छै न ।

सबै ले  सबै को  हित सो च्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचित भए“ र मस“गका सबै  साथीहरुस“ग हाते मालो  गर्दै  संस् थाको  हितमा सहकार्य गर्ने  छु । सहकार्य र सद्भावको  विकास गर्दै  संस् थालाई अझै  विकास उन्मुख बनाउने  छु भन्दै  तपाइ“ र तपाइ“को  पत्रिका परिवारलाई धन्यावाद दिन चाहन्छु ।

२०७४ पुस १९ गते बुधवार प्रकाशीत 
Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top