Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / चार जिल्लाका बाढीपीडित संगठित, फ्रिज भएर  गएको रकम तत्काल पठाउन माग

चार जिल्लाका बाढीपीडित संगठित, फ्रिज भएर  गएको रकम तत्काल पठाउन माग

कुमार श्रेष्ठ

बाके । बाके , बर्दिया, दाङ र सुखेर्तका बाढीपीडितले  गतवर्ष फ्रिज भएको  रकम तुरुन्त जिल्लामा पठाउन माग गरेका छन् ।

सुखेर् तका बलबहादुर थापाको  संयो जकत्वमा बाढीपीडित क्षे त्रीय समन्वय समिति गठन गरे का चार जिल्लाका बाढीपीडितले  आगामी दिनका संघर्षका कार्यक्रमसमे त बनाएका छन् । २०७१ सालमा बा“के , बर्दिया, दाङ र सुखेर् तमा भीषण बाढी र पहिरो  जा“दा हजारौ ं मानिस घरबारबिहीन बने का थिए । तीमध्ये  अधिकांश अहिले  पनि शिविरहरुमा बस् दै  आएका छन् ।

सरकारले  बाढीपीडितलाई पूर्ण र आंशिकमा वर्गीकरण गरे र राहतको  कार्यक्रम अगाडि बढाएको  थियो  । त्यसमध्ये  पूर्ण क्षति व्यहो रे का बाढीपीडितका लागि गत जे ठमा सरकारले  राहत प्याके ज पठाएको  थियो  । आर्थिक वर्षको  अन्तिममा आएको  राहत सबै  बाढीपीडितले  पाउन सके नन् । धे रै  रकम फ्रिज भएर गएको  थियो  ।

सरकारले  बाढीपीडितका लागि जग्गा नभएकालाई तीन लाख ५० हजार र जग्गा भएकालाई तीन लाख रुपै या“ दिने  घो षणा गरे अनुसार जिल्लामा राहत पठाएको  थियो  ।

सबै भन्दा धे रै  रकम बा“के बाट फ्रिज भएको  थियो  । तीन हजार दुई सय १२ जना बाढीपीडितमध्ये  एक सय २० जनाले  मात्रै  पहिलो  किस् ताको  रकम बुझे को  बाढीपीडित क्षे त्रीय समन्वय समितिका सदस् य एवं लक्ष्मणपुर बाध पीडित संघर्ष समिति बाकेका अध्यक्ष जगदीशबहादुर सिंहले  जानकारी दिनुभयो  ।

बर्दियामा तीन हजार आठ सय ५९ जनामध्ये  तीन हजार दुई सय २० जनाले  पहिलो  किस् ता बुझे को  समन्वय समितिका सचिव डिल्लीराज खनालले  बताउनुभयो  । दाङमा तीन सय ९५ जनामध्ये  तीन सय ३५ जनाले  पहिलो  किस् ता पाएका छन् । सुखेर् तमा पनि अधिकांश छुटे का छन् । सरकारले  पहिलो  किस् तामा ५० हजार दिएको  थियो  ।

आर्थिक वर्षको  अन्तिममा रकम आएको  र बाढीपीडितले  कागजपत्र तयार गर्दागदैर्  रकम फ्रिज भएर गएको  समन्वय समितिका उपाध्यक्ष धर्मराज खड्काले  बताउनुभयो  । बाढीपीडितहरुले  सरकारले  समयमा रकम पठाएर वितरण गर्नुपनेर्  जो डदार माग गरे का छन् ।

१५ सदस् यीय समितिले  तत्काल नै  स् थानीय निकायलाई सो  बारे मा ज्ञापनपत्र बुझाउने  निर्णय गरे को  छ । के न्द्रमा सरकार बने पछि डे लिगे शन जाने  र त्यसको  अवस् था हे रे र संघर्षका कार्यक्रम तय गनेर्  समितिले  जनाएको  छ ।

२०७१ सालका बर्दिया र दाङका बाढीपीडितले  आ–आफ्नै  ठाउ“मा घर बनाइसके का छन् । सुखेर् त र बा“के का बाढीपीडित अहिले  पनि शिविरमा बसे का छन् । सुखेर् तमा गिरिघाट र बा“के मा विभिन्न सामुदायिक वनको  छे उमा बसिरहे का छन् । बर्दिया र दाङका बाढीपीडितले  घर बनाइसके काले  त्यहीलाई मान्यता दिनुपनेर्  बताउछन् ।

‘हामीले  घर बनाइसकेका छौ ं । त्यसैलाई मान्यता दिएर एकमुष्ट रकम दिनुपर्छ’– दाङका धर्मराज खड्का र बर्दियाका डिल्लीराज खनालले  भन्नुभयो  । बाढीपीडितहरुले  अस् थायी पूर्जालाई पनि मान्यता दिन माग गरे का छन् ।

२०७४ पुस ११ गते मंगलवार प्रकाशीत
Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top