Free songs
Home / समाचार / व्यक्तिगतरूपमा समेत सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने 

व्यक्तिगतरूपमा समेत सञ्चयकोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने 

रमे श लम्साल

काठमाडौ ं, १९ मंसिर (रासस)– कर्मचारी सञ्चयको षले  व्यक्तिगतरूपमा समे त रकम जम्मा गर्न दिने  सुविधा ल्याउन लागे को  छ ।
रकम जम्मा गर्ने को  संख्या बढाउने  लक्षका साथ व्यक्तिगतरूपमा समे त रकम जम्मा गर्न पाउने  यो जना सञ्चयको षले  अगाडि सारे को  हो  । को ष सञ्चालक समितिमा त्यससम्बन्धी प्रस् ताव पे श भइसके को  छ ।
को षका निमित्त प्रशासक दीपक रौ नियारले  सञ्चालक समितिको  बै ठकले  सो  विषयमा आवश्यक निर्णय गरे पछि व्यक्तिगतरूपमा को षमा जम्मा गर्न पाउने  मार्गप्रशस् त हुने  जानकारी दिनुभयो  । को षमा हाल ६ लाखभन्दा बढीले  को ष कट्टी गदैर्  आएका छन् ।
स् वरो जगार, अनौ पचारिक क्षे त्रमा काम गरिरहे का नागरिक तथा निजी क्षे त्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समे त को षमा सहभागी गराउने  लक्षका साथ नया“ कार्ययो जना अगाडि ल्याउन लागिएको  रौ नियारको  भनाइ छ । यसअघि निजी क्षे त्रका संस् थाले  पनि दश जनासम्मका कर्मचारीको  रकम को षमा जम्मा गदैर्  आएका थिए । नया“ व्यवस् थापछि व्यक्तिगतरूपमा रकम जम्मा गर्न सकिने छ ।
नागरिक लगानी को षले  दिएजस् तै  सुविधा को षले  पनि दिन लागे को  हो  । को षको  कूल बचत रकमलाई रु. सात खर्ब पु¥याउने  लक्षका साथ अनौ पचारिक क्षे त्रमा काम गनेर् लाई समे त सहभागी गराउन लागिएको  निमित्त प्रशासक रौ नियारले  बताउनुभयो  ।
वै दे शिक रो जगारीमा रहे कालाई पनि सुविधा
को षले  वै दे शिक रो जगारीमा रहे का नागरिकलाई समे त को षको  सदस् य बनाउने  र रकम जम्मा गर्न प्रे रित गनेर्  लक्ष राखे को  छ । हाल औ पचारिक र अनौ पचारिकरूपमा गरी दे शका करीब ४० लाख युवा वै दे शिक रो जगारीमा छन् ।
वै दे शिक रो जगारीमा रहे का युवाले  पठाउने  विप्रे षणलाई बचत गर्न प्रे रित गनेर्  लक्षका साथ त्यस् तो  यो जना ल्याउन लागिएको  हो  । विप्रे षणबाट प्राप्त रकम अनावश्यकरूपमा खर्च भइरहे को  र जताबाट आयो  उतै  जाने  अवस् थाको  अन्त्यका लागि त्यस् तो  यो जना अगाडि सारिएको  रौ नियार बताउनुहुन्छ ।
विदे शबाट आउने  रकमलाई सो झै  को षमा जम्मा गनेर्  वा घरपरिवारका सदस् यले  नजिकका कार्यालयबाट जम्मा गर्न सक्ने  गरी सहज कार्यविधि बनाउने  तयारी छ । बूढे सकालमा निवृत्तिभरणको  रूपमा समे त उक्त को षमा जम्मा गरिएको  रकम खर्च गर्न सक्ने  गरी यो जना तयार पारिएको  को षले  जनाएको  छ ।
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटे डले  ‘रे मिट्यान्स हाइड्रो ’को  अवधारणा सो ही प्रयो जनका लागि अगाडि सारे को  हो  । रे मिट्यान्स हाइड्रो  कम्पनीमार्फत हाल ताप्ले जुङमा घुन्सा खो ला जलविद्युत आयो जना ७१.५ मे गावाट र सिंबुआ खो ला ५३.७ मे गावाट क्षमताका आयो जना निर्माणको  प्रक्रियामा अगाडि बढाउने  यो जना छ । वै दे शिक रो जगारमा रहे का नागरिकले  कमाएको  रकम सदुपयो ग हो स् भन्ने तर्फ को षले  ध्यान दिन थाले को  छ ।
विप्रे षणबाट प्राप्त रकम अनुत्पादनशील क्षे त्रमा बढी खर्च भइरहे को  छ । त्यसलाई रो क्ने  उपाय बचत गनेर्  बानीको  विकास गनेर्  र लगानीका अवसर सिर्जना गनेर्  लक्षका साथ यस् तो  अवधारणा ल्याइएको  हो  । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको  रुमपा रह“दा रौ नियारले  नै  रे मिट्यान्स हाइड्रो को  अवधारणा अगाडि सार्नुभएको  थियो  । सबै  वर्ग तथा क्षे त्रका नागरिकलाई रकम जम्मा गर्न पाउने  सहज व्यवस् था भएपछि को षको  कूल बचत सात खर्ब पुग्ने  विश्वास लिइएको  छ ।
ने पालको  हालको  कूल बजे ट बराबरको  पू“जी बनाउने  लक्षका साथ को षले  कार्ययो जना अगाडि सारे को  रौ नियारले  बताउनुभयो  । आगामी दिनमा सबल र सक्षम आर्थिक संस् थाका रूपमा को ष अगाडि बढ्नुका साथै  मुलुकको  आन्तरिक लगानीमा विविध स्रो त तथा आयामका बारे मा सहज मार्ग निदेर् श गनेर् छ । को षले  ने पाल वायु से वा निगमलाई विमान खरीदमा मात्रै  रु. २० अर्ब लगानी गरिसके को  छ ।
यस् तै  माथिल्लो  तामाको शी, सान्जे न, रसुवागढी र मध्य भो टे को शीमा समे त लगानी गरे को  छ । यस् तै  अन्य विविध परियो जनामा रु ३३ अर्ब लगानी गरे को  छ । को षले  एक खर्ब ३७ अर्ब व्यक्तिगत तथा अन्य क्षे त्रमा लगानी गरे को  छ । कूल ५४ अर्ब रकम भने  विभिन्न बै ंक तथा वित्तीय संस् थामा मौ ज्दात छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top