Free songs
Home / समाचार / बाटो  नहुदा बाली भित्र्याउन समस्या

बाटो  नहुदा बाली भित्र्याउन समस्या

मिलन पो ख्रे ल

घो राही, १९ मंसिर । घो राही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ को  डा“डागाउ“दे खि ढा“टपुर जो ड्ने  बाटो  नहु‘“दा किसानहरुलाई खे तीपातीमा समस् या आएको  छ ।
डा“डागाउ“ र ढा“टपुरको  बीचमा रहे को  सयौ ं विगाह खे तीयो ग्य जमिनमा ट्रे क्टरहरु आवतजावत गर्ने  बाटो को  व्यवस् था नह“ुदा किसानहरुलाई खे त जो त्ने दे खि धान तथा गहु“वाली ढुवानी गरे र घरसम्म पु¥याउन समस् या हु“दै  आएको  छ । बाटो को  अभावमा घो राही उपमहानगरपालिका–४ को  डा“डागाउ“, ढा“टपुर, बसन्तापुर, लक्ष्मीपुरलगायतका आधा दर्जन बढी गाउ“का किसानहरुलाई समस् या भएको  हो  । खे तसम्म पुग्नका लागि बाटो  नहु“दा खे त जो त्ने दे खि धान गहु“जस् ता बालीहरु घरसम्म पु¥याउन समस् या हु“दै  आएको  लक्ष्मीपुरका भिन्सुराम चौ धरीले  गुनासो  गर्नुभयो  । ‘खे त जो त्न र धान, गहु“ बो क्न ट्रे क्टरको  भर पर्नुपर्छ’– चौ धरी भन्नुभयो – ‘ट्रे क्टर चल्ले  बाटो  नहु“दा खे तीपाती लगाउन र भिœयाउन समस् या हुने  गरे को  छ ।’ खे तमा ट्रे क्टर जाने  बाटो  नहु“दा ट्रे क्टर ओ हो रदो हो र गनेर्  क्रममा ट्रे क्टर धे रै  किसानहरुको  खे ती कुल्चिदा क्षति बे हो दैर्  आउनुपरे को  छ भने  दर्जनौ ं कुला र खे तका आलीहरु पार गर्नु पनेर्  बाध्यता भएका कारण ट्रे क्टर खे तसम्म पुग्न नपाउ“दै  बीचै मा भासिदा किसानहरुले  सास् ती खे प्नु परे को  छ ।
घो राही उप–महानगरपालिका–४ को  डा“डागाउ“ र ढा“टपुरको  बीचमा खे तीपाती गदैर्  आइरहे का किसानहरु विगत लामो  समयदे खि बाटो को  समस् या झे ल्दै  आएका छन् । बाटो  निर्माणका लागि बे ला–बे लामा कुरा उठ्ने
गरे  पनि कहीं कतै बाट पहल
नहु“दा वषेर् नि खे तीपातीमा समस् या हु“दै  आएको  किसानहरुको  भनाइ छ । समयमै  सडक निर्माण भएमा सयौ ं किसानहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने  समाजका अगुवाहरु बताउ“छन् ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top