Free songs
Home / समाचार / नबुझ्ने भाषाका मतदाता शिक्षा पुस्तिका मतदाताको हातमा

नबुझ्ने भाषाका मतदाता शिक्षा पुस्तिका मतदाताको हातमा

युगबो ध समाचारदाता

घो राही, १९ मंसिर । दाङमा चुनावको  तयारी अन्तिम चरणमा पुगिरह“दा निर्वाचन कार्यालयले  मतदाता शिक्षा हाते पुस् ितका वितरणमा त्रुटि गरे को  छ । प्रतिनिधिसभा सदस् य र प्रदे शसभा सदस् य निर्वाचनका लागि विभिन्न ठाउ“का मतदान के न्द्रमा पठाइएका मतदाता शिक्षा हाते पुस् ितकाका भाषाहरु अन्यत्रका परे का छन् ।
प्राथमिक विद्यालय सवारीको टमा मै थली भाषाको  पुस् ितका निर्वाचन कार्यालयले  पठाएको  छ । त्यहा“ पठाइएका ती पुस् ितकाहरु सबै  मै थिली भाषाका छन् । त्यस क्षे त्रमा मगर, बाहुन र दलित मतदाताहरु रहे का छन् । तर निर्वाचन कार्यालयले  निर्वाचन सामग्रीहरुस“गै  ती मै थिली भाषाका हाते पुस् ितका पठाएको  फे ला परे को  हो  ।
अध्ययनका लागि भाषै  नबुझिएपछि अप्ठे रो  भएको  स् थानीय रविलाल घर्तीले  बताउनुभयो  । कुन क्षे त्रमा कुन समुदाय बस् छ भन्ने  ज्ञानबिनै  मतदाता शिक्षा पुस् ितका बा“डे को  दे खिएको  उल्ले ख गदैर्  उहा“ले  भन्नुभयो – ‘हामी मगर मै थली भाषा कसरी पढ्ने  र बुझ्ने  ? पठाउने हरुले
हे लचे क्र्याइ“ गरे काले  यस् तो  भएको  हुनसक्छ ।’ उता रामपुरमा पनि समुदाय नै  नभएको  जातिको  भाषाका त्यस् ता पुस् ितकाहरु पुगे को  पाइएको  छ ।
बाहुन, क्षे त्री, मगर, थारु, दलित रहे को  रामपुर क्षे त्रमा अवधि भाषाको  मतदाता शिक्षा हाते  पुस् ितकाहरु निर्वाचन कार्यालयले  पठाएको  छ । भाषा फरक हुने  र नबुझिने  हु“दा मतदाताहरुले  पढ्न चाहे  पनि त्यसको  अर्थ बुझ्न नसके को  निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुले  बताएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत हे मन्त रावलले  नबुझ्ने  भाषाका मतदाता शिक्षा हाते पुस् ितका त्यसरी वितरण हुनु त्रुटि भएको  बताउनुभएको  छ । सम्भव भएसम्म सुधार गनेर्  उहा“ले  बताउनुभयो  ।
यसै बीच नया“ मतदाताको  नाममा पुरानाहरुको  नामसमे त दो हो रिएको  पाइएको  छ । पहिले  नै  मतदाता परिचयपत्र लिएकाहरुको  नाममा फे रि परिचय पत्र आएको
पाइएको  हो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top