Free songs
Home / समाचार / चुनावका लागि घर  फर्किने को  लर्काे 

चुनावका लागि घर  फर्किने को  लर्काे 

आभास बुढाथो की

घो राही, १९ मंसिर । अमृत साइन्स क्याम्स काठमाडौ ंका उप–प्राध्यपाक नवनाथ बुढाथो की आफ्नो  मताधिकार गुमाउन चाहनुभएन । रो जगारीका क्रममा काठमाडौ ंमा बसी अध्यापन गराउ“दै  आइरहुनभएका उहा“ प्रतिनिधि र प्रदे शसभा सदस् यको  चुनावमा सहभागी हुन आफ्नो  घर दाङ फर्किनुभएको  छ ।
मंसिर २१ गते  हुन गइरहे को  चुनावलाई उहा“ले  ठूलो  महत्व साथ लिनुभएको  छ । छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन भइरह“दा दे शले  विकासको  बाटो  लिन नके को  उहा“को  भनाइ छ । तर अबको  चुनावबाट राम्रो  उम्मे दवार चुने  दे श विकास र समृद्धिको  बाटो मा जाने  उहा“ले  विश्वास व्यक्त गर्नुभयो  । ‘अबको  चुनाव पछि दे शले  नया“ गति लिने छ’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘हामी जनताले  आफ्नो  मताधिकार प्रयो ग गरी विकासप्रे मी, सबल र सक्षम उम्मे दवार चुन्ने  यो  एउटा राम्रो  अवसर पनि हो  । यस् तो  ऐ तिहासिक चुनावमा सबै  सहभागी हुनुपर्छ ।’
त्यस् तै  सो ही क्याम्पसमा विज्ञान संकायको  विएस्सी ते स्रो  वर्षमा अध्ययन गर्दै  आइरहनुभएका २० वर्षीय रविन विसी पनि चुनावमा सहभागी हुन घर फर्किनुभएको  छ । अध्ययनका लागि काठमाडांै मा बस् दै  आइरहनुभएका उहा“ चुनावका लागि क्याम्पस विदा भएपछि घर फर्किनुभयो  । आफ्नै  जिल्लामा गुणस् तीय शिक्षाका लागि राम्रो  क्याम्पस नहु“दा बाहिर जिल्लामा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने  बाध्यता भएको  उहा“को  गुनासो  छ । ‘घर बाहिर बसे र पढ्ने  हाम्रो  रहर हो इन । आफ्नै  जिल्लामा राम्रो  क्याम्पस भएको  भए यहीं पढ्ने  थियौ ं’ उहा“ले  भन्नुभयो – ‘त्यसै ले  म शिक्षाको  क्षे त्रमा विकासका एजे ण्डा ल्याउने  उम्मे दवारलाई भो ट दिन चाहन्छु ।’ आफ्नो  ठाउ“को  विकास त जसले  पनि चाहन्छ तर यसपटक भने  उहा“ले  शिक्षाको  क्षे त्रमा विकास गर्ने  उम्मे दवारलाई नै  जो ड दिनुभएको  छ ।
‘गुणस् तरीय शिक्षाका लागि आफ्नो  जिल्लाबाट म जस् ता विद्यार्थी साथीहरु काठमाडौ ंजस् ता ठूला शहरमा गएर पढ्न बाध्य छौ ं’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘मै ले  दिएको  भो टले  शिक्षा क्षे त्रमा विकास गर्ने  उम्मे दवार चुनिउन् र हाम्रो  क्षे त्रमा पनि यस् ता ठूला र गुणस् तर शिक्षा दिने  क्याम्पस र कले जहरु हो उन् ।’ यिनै ै  विश्वासका र आशा बो के र चुनावमा सहभागी हुन आफू दाङ फर्किएका उहॉ बताउनुहुन्छ ।
रो जगारी, शिक्षा जस् तै  विभिन्न कारणले  जिल्लाबाहिर बस् दै  आइरहे काहरु चुनाव नजिकिएस“गै  मतदान गर्न घर फर्किएका छन् । आफ्नो  मताधिकार प्रयो ग गर्दै  सक्षम उम्मे दवारमार्फत आफ्नो  ठाउ“को  विकासका लागि उनीहरु अहिले  घर फर्किन थाले का छन् । विशे ष गरी काठमाडांै जस् ता ठूला शहरहरुमा बस् दै  आइरहे का उनीहरु चुनावमा सहभागी हुन घर फिर्कने  क्रम बढे स“गै  बसपार्कमा जिल्ला फर्किने हरुको  भीडभाड दे खिन थाले को  छ ।
त्यस् तै  दाङमा पनि अध्ययन र रो जगारीलगायतका लागि दाङ आएका प्युठान, सल्यानका मतदाताहरु जिल्ला फर्किने  क्रम बढ्दै  गएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top