Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / दाङ प्रदेश राजधानी साझा एजेण्डा

दाङ प्रदेश राजधानी साझा एजेण्डा

युगबो ध समाचारदाता

घो राही, १७ मंसिर । दाङलाई पा“च नं. प्रदे शको  राजधानी बनाउन उम्मे दवारहरु एकमत दे खिएका छन् । उनीहरुले  प्रदे श राजधानीको  पूर्वाधार विकास गरी जिल्लालाई समृद्धिको  दिशामा अघि बढाउने  प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
ने पाल पत्रकार महासंघ दाङले  आइतवार आयो जना गरे को  ‘समृद्ध दाङ, दाङ राजधानी’ विषयक प्रतिबद्धता कार्यक्रममा उनीहरुले  यस् तो  प्रतिबद्धता व्यक्त गरे का हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री एवं वाम गठबन्धनका दाङ क्षे त्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस् यका उम्मे दवार कृष्णबहादुर महराले  दाङ प्रदे श राजधानी सुनिश्चित भइसके को  बताउनुभयो  । ‘दाङ प्रदे श राजधानी घो षणा गर्न मात्र बा“की छ, मस“गको  छलफलमा सबै  दलका शीर्ष ने ताले  दाङ प्रदे श राजधानीका लागि प्रतिबद्धता जनाइसके का छन् ।’ राजधानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा महत्वपूर्ण हुने  उल्ले ख गदैर्  उहा“ले  भारतीय सीमाबाट टाढा रहे को  दाङ प्रदे श राजधानीका लागि उपयुक्त रहे को  बताउनुभयो  ।
माओ वादी ने ता महराले  प्रदे श राजधानी घो षणास“गै  दाङलाई पश्चिम ने पालको  हब बनाउनुपनेर्  बताउनुभयो  । भूमिको  उचित ब्यवस् थापन गरी सिंचाईको  व्यवस् था गरे र उत्पादन बढाउने  र लुम्बिनीमा आउने  पर्यटकलाई दाङसम्म ल्याउने  आफ्नो  एजे ण्डा भएको  उहा“ले  बताउनुभयो  । त्यस् तै  प्रदे श नं. ४, ६ र ७ सम्म सडक सञ्जाल विस् तार गरी दाङलाई पश्चिम ने पालका चार प्रदे शको  के न्द्र बनाउनुपनेर्  पनि उहा“ले  बताउनुभयो  ।
एमाले  स् थायी कमिटी सदस् य एवं प्रदे शसभा २ (१) का उम्मे दवार शंकर पो ख्रे लले  प्रदे श राजधानीका आधार पे श गदैर्  सुरक्षा संवे दनशीलताका हिसाबले  दाङ काठमाडौ ंपछिकै  उपयुक्त स् थान रहे को  बताउनुभयो  । मै को टदे खि मर्चवारसम्मका जनताको  पहु“च, सरकारी जमिनको  उपलब्धता, दुई उपमहानगरको  पर्याप्त जनघनत्व आदि पनि दाङ प्रदे श राजधानीका लागि उपयुक्त भएको  उहा“ले  बताउनुभयो  । यो  प्रदे शका मुख्य तीन के न्द्रमध्ये  घो राही–तुलसीपुरलाई राजधानी महानगर, ने पालगञ्ज–को हलपुरलाई ब्यापारिक महानगर र बुटवल–भै रहवालाई पर्यटकीय महानगरको  रुपमा विकास गर्नुपनेर् मा जो ड दिनुभयो  ।
महरा र आफू एकै  गठबन्धनबाट चुनाव लडे काले  आफूहरुको  प्रभाव र प्रयत्नले  यो  सम्भव बनाउने  उहा“को  भनाइ थियो  । त्यस् तै  आफूहरु दुबै जनाले  अहिले सम्म आर्जन गरे को  राजनीतिक प्रतिष्ठालाई अब दाङको  समृद्धिमा प्रयो ग गनेर्  उहॉ“ले  बताउनुभयो  । भौ तिकस“गै  मानवीय विकासमा जो ड दि“दै  पो ख्रे लले  जनताको  सामथ्र्य विकास गर्न दाङलाई शिक्षाको  पनि हब बनाउनुपनेर्  बताउनुभयो  । गुणस् तरीय सार्वजनिक शिक्षा, स् वास् थ्य वीमामार्फत सहज उपचार, कृषिको  आधुनिकीकरणमार्फत उत्पादन बृद्धि गरे र दाङलाई समृद्ध बनाउनुपनेर्  उहॉ“को  प्रस् ताव छ ।
कांग्रे स दाङ क्षे त्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस् यका उम्मे दवार राजु खनालले  दाङ प्रदे श राजधानी बनाउन कांग्रे स प्रतिबद्ध रहे को  बताउनुभयो  । उच्च अदालत, प्रहरीको  प्रदे श कार्यालय, रे डियो  ने पालको  प्रादे शिक प्रसारण से वा आदिले  दाङ प्रदे श राजधानी बन्ने  दिशामा रहे को  औ ंल्याउ“दै  उहा“ले  यो  सपना पूरा हुने  बताउनुभयो  । प्रदे श राजधानीका लागि के ही पूर्वाधार पूरा भएको  र के ही बा“की रहे को  आंै ल्याउ“दै  उहा“ले  अझै  पूर्वाधार विकास गरे र प्रदे श राजधानी बनाउनुपनेर् मा जो ड दिनुभयो  । दाङलाई पर्यटकीयस् थलको  रुपमा विकास गनेर्  कांग्रे सको  एजे ण्डा रहे को  जानकारी दिंदै  उहा“ले  नारायणपुरमा ५ नं. प्रदे शस् तरीय विमानस् थल बनाउनुपनेर्  बताउनुभयो  । हाइड्यामबाट पानी, कृषिमा आकर्षण र औ द्यो गिक क्षे त्र निर्माणमा पनि जो ड दिनुपनेर्  उहा“ले  बताउनुभयो  ।
प्रमुख अतिथि ने पाल पत्रकार महासंघका
के न्द्रीय अध्यक्ष गो विन्द आचार्यले  गणतन्त्र संस् थागत गर्न हुन गइरहे को  चुनाव सफल
बनाउन उम्मे दवारहरुलाई आग्रह गर्नुभयो  ।
उहा“ले  चुनाव जिते पछि पूर्ण प्रे स स् वतन्त्रता कायम गरे र अघि बढ्न पनि आग्रह गर्नुभयो  ।
महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनको  अध्यक्षतामा भएको  कार्यक्रमको  सञ्चालन सचिव भुपे न्द्र ओ लीले  गर्नुभएको  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top