Free songs
Home / समाचार / राष्ट्रसेवक सहकारीको  नयाँ कार्यसमिति

राष्ट्रसेवक सहकारीको  नयाँ कार्यसमिति

घो राही, २६ कार्तिक (युस)– राष्ट्रसे वक बहुमुखी सहकारी संस् थाको  नवौ  अधिवे शनबाट गणे शप्रसाद दाहालको  अध्यक्षमा नया“ कार्यसमिति चयन गरिएको  छ ।
समितिको  उपाध्यक्षमा हे मराज शर्मा अधिकारी, सचिवमा सुरे शकुमार शर्मा, को षाध्यक्षमा बाबुराम अधिकारी र सदस् यहरुमा शालिकराम पराजुली, किरणप्रसाद रे ग्मी, गंगाराम आचार्य, लक्ष्मी अधिकारी, भीमकुमारी बस् ने त, प्रे मबहादुर ओ ली र हस् तबहादुर पुन रहनुभएको  छ ।
यसै गरी ले खा सुपरीवे क्षण समितिको  संयो जकमा ईश्वरीप्रसाद घिमिरे  र सदस् यहरुमा इन्द्रमणि आचार्य, विश्वमाया बहकरी रहुनभएको  छ । त्यस् तै  शिक्षा उपसमितिको  संयो जकमा गो पालप्रसाद भुसाल र सदस् यहरुमा धनबहादुर ने पाली, धनप्रसाद शर्मा रहुनभएको  छ । त्यस् तै  संस् थाको  ऋण उपसमितिको  संयो जकमा हे मराज शर्मा अधिकारी र सदस् यमा ललितबहादुर के सी रहनुभएको  छ ।
यसै गरी मानबहादुर बिष्ट, सानुनारायण अधिकारी, खिमबहादुर डा“गी, गिरिराज लामिछाने  र अमरराज शर्मा सल्लाहकार समितिमा रहनुभएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top