Free songs
Home / समाचार / मौलाउँदै गर्भपतन

मौलाउँदै गर्भपतन

गिरिराज ने पाली

घो राही, २६ कार्तिक । छो रा भएका आमावुबालाई छो री र छो री छो राको  इच्छा हो स् वा अनिच्छित गर्भ हो स्, त्यसको  सजिलो  माध्यम नै  गर्भपतन भएको  छ । राज्यले  १२ हप्तासम्मको  गर्र्भ गर्भवती महिलाको  इच्छानुसार आकस् िमक से वाको  रुपमा मान्यता दिए पनि पछिल्लो  समयमा सुरक्षित गर्भपतन संस् कृतिको  रुपमा मौ लाउ“दै  गइरहे को  छ ।
ने पाल परिवार नियो जन संघ दाङ शाखाका अनुसार पछिल्लो  २१ महिनामा मात्रै  जिल्लामा एक हजार ४४ जनाले  सुरक्षित गर्भपतन से वा लिएको  जनाएको  छ । प्रजनन स् वास् थ्य सचे तनाको  अभावका कारण गर्भपतन गराउने हरुको  संख्या वर्षे नि थपिदै  गइरहे को  छ । गत २०७२ पुसदे खि २०७३ मंसिरसम्मको  एक वर्षको  अवधिमा दाङमा पा“च सय ९८ जनाले  गर्भपतन गराएको  परिवार नियो जन संघ दाङका शाखा प्रमुख बसन्त खनालले  जानकारी दिनुभयो  । जसमा १५ दे खि १९ वर्षसम्मका ३० जना, २० दे खि २४ वर्षसम्मका एक सय ४६ जना, २५ दे खि २९ वर्षसम्मका एक सय ८३ जना, ३० दे खि ३४ वर्षसम्मका एक सय ४८ जना, ३५ दे खि ३९ वर्षसम्मका ७२ जना, ४० दे खि ४४ वर्ष सम्मका १६ र ४५ वर्षमाथिका तीनजना रहे े का छन् ।
त्यस् तै  २०७३ मंसिरदे खि ०७४ असो जसम्म चार सय ४६ जनाले  गर्भपतन गराएका छन् । जसमा १५ दे खि १९ वर्षसम्मका २२ जना, २० दे खि २४ वर्षसम्मका ९० जना, २५ दे खि २९ वर्षसम्मका एक सय ४१ जना, ३० दे खि ३४ वर्षसम्मका एक सय १० जना, ३५ दे खि ३९ वर्षसम्मका ६० जना, ४० दे खि ४४ वर्षसम्मका २३ जना रहे का छन् । जसमा औ षधि प्रयो गबाट दुई सय ५१ र उपकरणका माध्यमबाट एक सय ९५ जना रहे का छन् ।
कानूनले  सुरक्षितरुपमा तो किएका स् वास् थ्य संस् थाहरुले  गर्भपतन से वा दिइरह“दा गर्भपतनलाई परिवार नियो जनको  साधनका रुपमा प्रयो ग गर्दा से वाको  दुरुपयो ग भएको  छ । चे तना र स् वास् थ्य शिक्षाको  अभावका कारण महिलाहरुले  गर्भपतनलाई परिवार नियो जनको साधनका रुपमा अपनाएको  परिवार नियो जन संघका दाङका शाखा प्रमुख बसन्त खनाल बताउनुहुन्छ । जसका कारण सुरक्षित परिवार नियो जन सामाजिक विकृतिको  रुपमा दे खा पर्दै  गइरहे को  छ । उहा“ले  भन्नुभयो – ‘गर्भपतन साधन नभई आकस् िमक परिस् िथतिजन्य से वा हो , तर यसलाई साधनका रुपमा प्रयो ग गरिदै  आइरहे को  छ ।’
दो हो रिदै  किशो री
सानै  उमे रमा प्रे म विवाह, प्रे म सम्बन्ध र प्रजनन स् वास् थ्य चेतनाको अभावका कारण गर्भपतन गराउने  किशो रीहरुको  संख्या दो हो रिदै  आइरहे को  परिवार नियो जन संघ दाङले  जनाएको  छ ।
स् वाभाविकै ले  एक पटक रहन गएको  अनिच्छित गर्भलाई कानुनीरुपमा पतन गराउने  सक्ने  कानुनी मान्यता रहे  पनि उक्त मान्यता लागु नभएको  दे खिन्छ । पछिल्लो  नौ  महिनामा मात्रै  दाङमा एक सय २७ जना दो हो रिएका छन् । जसमा १८ दे खि २४ वर्ष उमे र समूूहका बढी रहे को  परिवार नियो जन संघका प्रमुख खनालले  जानकारी दिनुभयो  । जसमा १८ दे खि २४ वर्ष उमे र समूहका ६२ जना रहे का छन् भने  २५ दे खि ३५ वर्षसम्मका ३६ जना रहे का छन् । यस् तै  ३६ माथि २९ जना रहे का छन् । गामीण क्षे त्रका भन्दा शहरी क्षे त्रमा बसो बास गर्ने  महिलाहरु दो हो रिने  गरे को  परिवार नियो जन संघकी सिनियर स् टाप नर्स प्रभा के सीले  बताउनुभयो  । जसमा ४० प्रतिशत अविवाहित महिला र ६० प्रतिशत विवाहित दो हो रिने  गरे को  उहा“ले  बताउनुभयो  । जसका कारण महिलाहरुको  स् वास् थ्य जो खिम पनि बढ्दै  गइरहे को  छ । पटक–पटकको  गर्भपतनले  बा“झो पन र पाठे घरको  क्यान्सरजस् ता समस् या दे खापर्न सक्ने  के सीको  भनाइ छ । त्यस् तै  भ्रुण पहिचान गरी अस् वीकृत स् वास् थ्य संस् थाहरुबाट गर्भपतन गराउने हरुको  संख्या पनि उत्तिकै  रहे को  छ । भ्रुण पहिचान गरी १२ हप्ता पछिको  गर्भलाई जिल्ला बाहिर गई फाल्ने  प्रचलन पनि रहे को  उहॉ“ले  बताउनुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top