Free songs
Home / समाचार / कांग्रेस उम्मेदवारहरु गाउँ–गाउँमा

कांग्रेस उम्मेदवारहरु गाउँ–गाउँमा

युगबो ध समाचारदाता

घो राही, २६ कार्तिक । ने पाली कांग्रे सका उम्मे दवारले  गाउ“–गाउ“मा पुगे र चुनाव प्रचार जारी राखे का छन् ।
यसै क्रममा आइतवार क्षे त्र नं. १ प्रदे शसभा २ मा पनेर्  हनोर् क, काउले लगायतका गाउ“मा घरदै लो  गरिएको  छ । उम्मे दवार जानकीलाल बस् ने तलगायतको  टो लीले  घरदै लो  गरे को  हो  । सो  क्रममा स् थानीयले  विकास निर्माणका लागि आवाज उठाएका थिए । उनीहरुले  शिक्षा, स् वास् थ्य, खाने पानीलगायतका सवाल उठाएका थिए ।
त्यस् तै  क्षे त्र नं. १ प्रदे शसभा १ का उम्मे दवार प्रदीप थापाले  गढवा क्षे त्रमा मतदातास“ग भे टघाट गर्नुभएको  छ । उहॉ“ले  आफू निर्वाचित भएपछि मतदातास“ग निकट रहे र काम गनेर्  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो  । थापास“ग हालै  पार्टी एकीकरण भएको  तत्कालीन फो रम लो कतान्त्रिकबाट कांग्रे समा प्रवे श भएका ने ताहरुसमे त चुनावी प्रचारमा खटिएका छन् ।
त्यस् तै  प्रतिनिधिसभा सदस् य उम्मे दवार सुशीला चौ धरीले  बा“की, मटे रियालगायतका गाउ“मा घरदै लो  गर्नुभएको  छ । मतदाताहरुले  राप्ती नदीमा तटबन्धलगायतका आवाज उठाएका थिए । जवाफमा चौ धरीले  स् थानीय तहका हरे क समस् याहरु आफूलाई जुनसुकै  बे ला पनि सुनाउन सक्ने  भन्दै  ढुक्क भएर बस् न आग्रह गर्नुभयो  । चुनावी अभियान मटे रिया, खरदरियालगायतमा सञ्चालन गरिएको  कांग्रे स क्षे त्र नं. १ को  प्रचार डे स् कले  जानकारी दिएको  छ ।
त्यस् तै  क्षे त्र नं. २ का उम्मे दवार राजु खनालले  दुधरासमा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएको  छ । सो  क्रममा उहा“ले  अबको

लडाइ“ भने को  लो कतन्त्र र अधिनायकवादबीच भएको  बताउनुभयो  । उहा“ले  सडक मर्मतस“गै  यस क्षे त्रमा प्यालाग्लाइडिङ र कालिका मालिका मन्दिरका लागि के बुलकारको  व्यवस् था गनेर्  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो  ।
कार्यक्रममा प्रदे शसभा सदस् यका उम्मे दवार भरत न्यौ पाने ले  समृद्धिका पक्षमा ने पाली जनताले  मतदान गनेर्  बताउ“दै  स् थानीयस् तरमा विकासको  ढो का खो ल्ने  ने ताहरुलाई मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो  । कांग्रे स क्षे त्र नं. २ ले  साविक बिजौ रीको  कुटिचौ र, स् याउलापानी, सक्राम, अक्कासीलगायतका स् थानहरुमा कार्यक्रम गरे को  छ ।
त्यस् तै  कांग्रे सले  जिल्लाका विभिन्न स् थानमा वडास् तरीय चुनाव परिचालन समिति गठन गरे को  छ । घो राही उपमहानगरपालिका–१७ मा बुझौ ना चौ धरी संयो जक र निरज गौ तम र सन्तो ष यो गी सहसंयो जक रहे को  तीन सय एक सदस् यीय समिति गठन गरिएको  छ । वडाध्यक्ष बुझाउना चौ धरीको  अध्यक्षता, पूर्वसांसद कृष्णकिशो र घिमिरे को  प्रमुख आतिथ्यता तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदे शसभाका उम्मे दवार राजु खनाल र कमलकिशो र घिमिरे को  उपस् िथतिमा भएको  भे लाले  निर्वाचनलाई लो कतन्त्रका पक्षमा विजयी बनाउन विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरे को  छ ।
कांग्रे स घो राही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ ले  पनि निर्वाचन प्रचारप्रसार मूल समिति गठन गरे को  छ । इकाई सभापति सुरे श पछाईको  अध्यक्षतामा बसे को  बै ठकले  ७५ सदस् यीय प्रचार मूल समिति गठन गरे को  छ । जसको  संयो जकमा चतुरमान डा“गी हुनुहुन्छ ।
कांग्रे स त्रिपुर नगरसमितिले  पनि निर्वाचन परिचालन मूल तथा विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरे को  छ । ने पाली कांग्रे स त्रिपुर नगर समितिका सभापति दीपक पाण्डे को  संयो जकत्वमा ने पाली कांग्रे स नगर निर्वाचन परिचालन मूल समिति गठन गरिएको  हो  ।
त्यस् तै  तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ मा टो पे न्द्रराज रे ग्मीको  संयो जकत्वमा एक सय एक सदस् यीय प्रचारप्रसार समिति गठन गरिएको  छ । यसै गरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–३ तथा साविक वडा नं. १ र १० मा पनि प्रचारप्रसार समिति गठन गरिएको  छ । सो  वडामा खे मलाल महताराको  संयो जकत्वमा ९१ सदस् यीय मूल प्रचार प्रसार समिति गठन गरिएको  छ भने  राजे न्द्र गुरुङको  संयो जकत्वमा ५१ सदस् यीय युवा परिचालन समिति गठन गरिएको  छ । साविक वडा नं. १० मा भएको  भे लाले  झुपलाल ओ लीको  संयो जकत्वमा एक सय एक सदस् यीय प्रचारप्रसार मूल समिति गठन गरे को  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top